DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 62     <-- 62 -->        PDF

T. Dimitrov: ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ), 57-61
Ad 4) Naš će stručni tim vatrogasce i ostale korisnike
iscrpno uputiti s kompletnim sadržajem i
značenjem materijala pod točkama 1, 2 i 3, s posebnim
osvrtom i uputama o primjeni dijela naputka o


metodi ocjene požarnog rizika i njegova smanjenja
po jedinicama lokalne samouprave u nenaseljenim i
naseljenim prirodnim sredinama.


RAZLOZI IZRADE PRIJEDLOGA PROGRAMA


a) lako je ova ekspertna skupina još prije nekoliko
godina u stručnim časopisima "Šumarski list" i
"Vatrogasni vjesnik" upoznala našu stručnu javnost
s razvitkom FBP sustava u Kanadi i njegovom primjenom
u više zemalja, ni jedna od institucija aktivnih
u organiziranoj zaštiti šuma od požara u nas,
nije bila zainteresirana za njegovo uvođenje.


b) U požarnoj sezoni 1994. u Hrvatskoj su boravili
stručnjaci Cliff B. Smith i Murray W. Macquarrie
i izradili izvješće "Gospodarenje šumskim požarima
u hrvatskom jadranskom priobalnom području"
za Vladu RH i ostale mjerodavne institucije.
Od 1981., kada je započela sustavna organizacija
zaštite šuma od požara, do danas nitko nije napravio
tako cjelovitu i temeljitu ekspertizu s iscrpnim
konkretnim preporukama. U izvješću se uz ostalo
posebno preporučuje Ministarstvu poljoprivrede i
šumarstva da odmah izradi opsežan popis gorivnih
tvari, što dosad nije napravljeno. Upravo ti ulazni
podaci omogućuju primjenu FBP sustava i donošenje
objektivnih odluka pri suzbijanju vatre.


Općenito, usporedbom njihova izvješća sa sadašnjim
stanjem u zaštiti šuma od požara pokazuje
se stupanj našeg zaostajanja u razvoju požarne znanosti.


c) Na temelju idejnog koncepta RHMZ-a (sadašnjeg
DHMZ-a) iz 1984. o uspostavljanju eksperimentalnog
poligona za ispitivanje zapaljivosti i gorivosti
naše priobalne vegetacije u Makarskoj, Izvršno
vijeće Sabora 1990. donijelo je Zaključak o financiranju
Programa hidrometeoroloških aktivnosti u zaštiti
šuma od požara i na teret proračuna odobrilo financiranje
3 djelatnika visoke i 3 srednje spreme,
koji bi radili u Zagrebu i Makarskoj. To do sada nije
ostvareno, a dio sredstava nenamjenski je trošen.


Vlada RH i 2000., kao i prijašnjih godina, donosi
"Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za RH", u kojem se uz
ostalo DHMZ zadužuje nastaviti istraživanja u okolici
Makarske, a činjenica je da ondje nema nikoga i
da nedovršen eksperimentalni laboratorij od 1990.
do danas nije ni radio.


EKSPERTNA


Prijedlog programa preventivne zaštite šuma od
požara u Republici Hrvatskoj izradila je ekspertna
skupina stručnjaka iz meteorologije, šumarstva i
vatrogastva, članovi koje od početka sudjeluju u
sustavu organizirane zaštite šuma od požara u Hrvatskoj.
Ekspertnu skupinu predvodi poznati stručnjak
za preventivnu zaštitu šuma od požara, dipl.


REALIZACIJA
Konkretan i iscrpan provedbeni projekt bit će
podnesen u roku od mjesec dana od prihvaćanja, a
cijeli program ostvarit će se u idućih 12 mjeseci, s
tim da će se neki rezultati već moći primijeniti u
požarnoj sezoni u 2001. godini.
S obzirom na to da su izradbu priručnika inicirali
županijski vatrogasni zapovjednici, koji su djelatnici
vatrogasnih zajednica županija, predlažemo
da nakladnik priručnika bude Hrvatska vatrogasna
zajednica.
Za ostvarivanje predloženog programa bit će
potrebna određena sredstva o kojima će se dogovoriti
naknadno.


SKUPINA


ing. Tomislav Dimitrov.


Pošto njen program prihvati Vlada RH, ekspertna
će skupina činiti jezgru u interdisciplinarnu i interinstitucionalnu
pristupu suradnjom sa stručnjacima
iz meteorologije, šumarstva, vatrogastva i državne
uprave pod koordinacijom Vlade RH.


PROGRAMA
Na temelju gornjeg, može se zaključiti da je
nužno nadoknaditi razdoblje zaostajanja u znanstvenu
pristupu u uspostavi protupožarne organizacije,
koja će slijediti svjetske trendove požarne znanosti
i uključivati povezivanje Hrvatske u globalnu
požarnu zajednicu.
Poticaj za promjenu požarne politike i njen razvoj
u našoj zemlji prema onoj koja je dosad vođena,
uveliko je dala i Hrvatska vatrogasna zajednica, koja
je u načelu prihvatila razvoj prevencije sadržan u
Prijedlogu programa stručne skupine i proslijedila
ga Vladi RH na prihvaćanje.