DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Dimitrov: ZAKLJUČAK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 1 PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE Šumarski listbr. 1-2, CXXV(2001), 57-61


PRIJEDLOG PROGRAMA PREVENTIVNE ZAŠTITE SUMA
OD POŽARA U REPUBLICI HRVATSKOJ
UVOD


Na temelju dosadašnjih naših i stranih analiza
razvoja sustava organizacije zaštite šuma od požara
u našoj zemlji, počevši od 1981. godine, ekspertna
je skupina zaključila da u preventivi, osim klasičnih
zahvata kao što su protupožarni prosjeci, promidžbe
i slično, nije bilo zapaženijih pomaka u gospodarenju
šumskim požarima.


SADRŽAJ


Program se sastoji od četiri dijela:


1. Uvođenje kanadskog sustava za predskazivanje
ponašanja šumskog požara (FBP),
2. Izrada priručnika (vodiča) kao terenskog
pomagala za vatrogasce i ostale korisnike,
Očigledna je potreba za podrškom u općem razvoju
preventivne zaštite šuma od požara u kojoj će
biti i svjetska dostignuća požarne znanosti i prilagodba
našim prilikama. Stoga se program uglavnom
osniva na kanadskim iskustvima koja su u
vrhu svjetskih dostignuća, te na francuskim iskustvima
u mediteranskoj silvikulturi.


PROGRAMA


3. Uvođenje u rad eksperimentalnog poligona
za submediteransku silvikulturu,
4. Edukacija vatrogasaca i ostalih korisnika
u prevenciji šumskih požara.
CILJEVI PROGRAMA


Osnovni je cilj programa razvoj i poboljšanje
sustava za odlučivanje u preventivnoj zaštiti i gašenju
požara, što će se pokazati u učinkovitosti gospodarenja
šumskim požarima u Hrvatskoj.


Cilj je programa osposobljavanje vatrogasaca i
ostalih korisnika u praktičnoj primjeni prevencije
šumskih požara.


Program daje podloge drugim stručnjacima koji
se bave suzbijanjem nastalog šumskog požara, koji
će razviti otpremu, početni napad, strategiju i taktiku.
Sustav gospodarenja šumskim požarima podrazumijeva
primjenu računalnih sustava koji pomažu
vatrogasnim zapovjednicima u odlučivanju.


OBJAŠNJENJA POJEDINIH DIJELOVA PROGRAMA


Ad 1) Sustav za predskazivanje ponašanja šumskog
požara FBP (Fire Behavior Prediction System)
uključuje najbolje raspoložive informacije o
ponašanju šumskih požara i omogućuje korisniku
da predskaže brzinu širenja (m/min), potrošnju goriva
(kg/m2) i jakost (žestinu) čelne, začelne ili bočne
vatre (kW/m). Ta se obilježja određuju žestinom
požarnog vremena (utemeljeno na brzini vjetra i
određenim komponentama FWI sustava), tipu goriva,
strmini nagiba, zemljopisnom položaju, visini i
kalendarskom datumu. Sustav također daje opći
opis tipa požara (npr. površinska vatra, vatra u krošnjama,
prekidana ili neprekidana). U procjenjivanju
veličine i oblika požara koji nastaje iz jednog
izvora paljenja upotrebljava se jednostavan eliptički
model rasta vatre.


Taj je sustav kompatibilan i nastavlja se na sustav
meteorološkog indeksa požara FVVI (Fire Weather
Index), po kome Državni hidrometeorološki zavod
(DHMZ) procjenjuje klase opasnosti od nastanka
i širenja šumskih požara u hrvatskom priobalju.


Ad 2) Priručnik za vatrogasce i ostale korisnike
sadržavat će najnovije spoznaje iz prevencije požarne
znanosti, i to:


- metode ocjene požarnog rizika od šumskih
požara i smanjivanje požarnog rizika po općinama
(jedinicama lokalne samouprave),
požarno vrijeme, odnosno, meteorološki
uvjeti u odnosu prema šumskim požarima,


- meteorološki instrumentarij i njegova uporaba
u zaštiti šuma od požara,
sustavi za procjenu opasnosti i procjenu ponašanja
šumskih požara, i
osnovni pojmovnik o korištenim izrazima i
pojmovima.
Ad 3) Uspostava eksperimentalnog poligona nužna
je radi korelacije meteoroloških parametara s temeljnim
istraživanjima zapaljivosti i gorivosti submediteranskog
raslinja našeg podneblja, radi iznalaženja
vlastitih spoznaja te poboljšanja indeksa opasnosti
od šumskih požara. Tu su zamisao podržali i
kanadski stručnjaci Cliff B. Smith i Murray VV. Macquarrie
u svom izvješću upućenom Vladi RH u rujnu
1994. godine.