DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 4     <-- 4 -->        PDF

SADRŽAJ - CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 561 + 182.2 (Fagus sylvatica L.) 001.
L u k i ć, N.: Dendroklimatološka analiza obične bukve (Fagus sylvatica L.) sa Papuka


Dendroclimatology Analysis of Common Beech (Fagus sylvatica L.) on Papuk
UDK 630* 622 + 624 + 522 (001 )
Božić, M., Čavlović, J.: Odnos dominantne visine, dimenzije sječive zrelosti i normalne drvne


zalihe u prebornim sastojinama


The Relationship Between Dominant Height, Dimension of Crop Maturity and Normal


Growing Stock in Selection Stands
UDK 630* 188(001)
Franj ić, J., Skvorc,Z., Car ni, A.: Numerička analiza fitocenoloških snimaka u bukovo-jelovim


šumama (Abieti-Fagetum s. L.) u Hrvatskoj


Numerical Analysis of Phytosociological Releves in Beech-Fir Forests (Abieti-Fagetum s. L.) in Croatia
UDK 630* 120 +UDK 301.153 (001)
S a j k o v i ć, A.: Utjecaj kvalitete života na ekološke orijentacije


The Influence of the Quality of Life on Ecological Anttitude


PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 904
S ab adi, R.: Portugal, osvrt na šumarstvo i preradu drveta


Portugal, a Brief Note on its Forestry and Forest Industries
UDK 630* 181 + 181.3
Antoni Ć, O.: Je li hrast lužnjak u Hrvatskoj vrsta klimatogene rasprostranjenosti?


Is the Pedunculate Oak species of Climatogenic Distribution in Croatia?


STRUČNI ČLANCI - PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630* 432
Dimi tro v. T.: Zaključak vlade R. Hrvatske i prijedlog programa preventivne zaštite šuma


od požara u R. Hrvatskoj


The Conclusion of the Croatian Government and the Proposal of Preventive Forest Fire


Protection Programme in the Republic of Croatia
UDK 630* 375
To n k o v i ć, D.: Šumske željeznice u Hrvatskoj


Forest Railways in Croatia


ZAŠTITA PRIRODE: Arač, K.: Šareni daždevnjak (Salamandra salamandra L.)


AKTUALNO


Jako vac. FL: Okrugli stol: Žirenje, pašarenjei brstu prirodnim šumskim ekosustavima
IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA
Stoj ko v ić, M.: Poboljšanje protupožarne zaštite pomoću protupožarnih grablji


OBLJETNICE: Frković, A.: 90 godina časopisa "Priroda"


KNJIGE I ČASOPISI: Grubešić, M.: Holger Piegert & Walter Uloth: Der Europäische Mufflon
Grospić, F.: Monti e Boschi; Italia Forestale e Montana
Bi landžij a, J.: Očuvanje i održivo gospodarenje šumama u zemljama srednje i istočne Europe
Frković, A.: David Kabalin, "Pomalko prohaja deveti križ"
PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA: Jako vac, H.: Priznanje časopisa Priroda A. Frkoviću.


IZLOŽBE
I vančcvić, V: U povodu izložbe fotografija "LUNGOMARE", autora prof. dr. sc. Ante P. B. Krpana
ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI
Matić, S., Topić, V: Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu


Z e č i ć, Ž.: Fortechenvi Brno 2000 Međunarodna znanstvena konferencija
Kajba, D.: 5. sastanak za kulture u kratkim ophodnjama za bioenergiju
Risović, S.: Osvrt na 1. svjetsku konferenciju i izložbu "Biomasa za energiju i industriju"
Grubešić,M.: Međunarodni simpozij o muflonu


II Europski simpozij o dabru


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA : Jakovac, H.: Zapisnik 8. sjednice UO HŠD-a


IN MEMORIAM: Eškcrica, V: Prof. dr. sc. Branko Mihać (1911 - 2000)


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora