DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001), 27-34
UDK 630* 120 + UDK 301.153 (001)


UTJECAJ KVALITETE ŽIVOTA NA EKOLOŠKE ORIJENTACIJE


THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF LIFE ON ECOLOGICAL ANTTITUDE


Anđelka ŠAJKOVIĆ*


SAŽETAK: Empirijsko istraživanje provedeno je na uzorku od 747 ispitanika
prirodnog usmjerenja (studente Šumarskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike
i računarstva, zaposlene inženjere šumarstva i zaposlene inženjere
drvne tehnologije). Ispitanici su odgovarali na tri skale vrijednosti: prema
prirodi, prema razvoju i prema šumi, kroz procjenu vlastite kvalitete života.


Rezultati istraživanja pokazali su da postoje različite ekološke orijentacije
ovisno o stupnju kvalitete života. Podaci su pokazali da će se ispitanici koji
žive natprosječno i mnogo bolje od drugih, pozitivno odnositi prema tehnicizmu,
a odbacivat će održivi razvoj i znatno biti skloniji eksponencijalnom rastu.
Ispitanici koji žive daleko lošije od drugih i ispodprosječno, nisu skloni naturalizmu
i odbacuju održivi razvoj. Za razliku od ove dvije krajnosti, ispitanici
koji žive kao i većina drugih, u najvišem stupnju prihvaćaju održivi razvoj i
natura Us tičku o rij en ta čiju.


Ključne riječi: ekološke orijentacije, naturalizam, održivi razvoj,
k\´aliteta života, tehnicizam


1. UVOD
S globalnom osjetljivosti na ekološke probleme, vikompleks
empirijski različito izražava u različitim drusokorazvijene
zemlje počele su analizu nastale situacije štvima i vremenskoj dimenziji, jer u svakom tipu drušu
prirodi, za zaključkom daje potrebno zaustaviti iskljutva
(kulturi) susrećemo na specifičan način riješeno tečivi
razvoj ili eksponencijalni rast (Meadows, 1973 ). meljno ekološko pitanje a to je odnos čovjek (društvo)
Sljedeća alternativa bio je nulti rast prema kojemu bi po-
okoliš (priroda)". (Cifrić , 1997:255). Cifrić pod
trošnja i razvoj apsolutno bili zaustavljeni. Dakle, bio bi ekološkim orijentacijama podrazumijeva sukladno vrito
povratak na agrarno društvo, stoje bilo neprihvatljivo jednosnim orijentacijama "... strukturu mišljenja i stai
odbačeno. Izabran je koncept održivog razvoja kao jevova,
ocjena itd. o aktualnim ekološkim problemima,
dino moguće rješenje za nastalu situaciju u prirodi. Dakzajedno
sa sličnom strukturom ekoloških opcija, odnole,
ponovo je izabran razvoj, ali koji se temelji na zakosno
koncepata" (Cifrić , 1990:134). Prema Čuligu,


nima prirode, odnosno podnošljivosti prirode. ekološke orijentacije su izvedive iz stavova i vrijedno


U svakom slučaju, visoko razvijene zemlje došle su sti u kojima su zastupljeni ekološki objekti uz tempo-
do zaključka da nerazvijeni ne smiju slijediti njihov tip ralnu dimenziju, (Čulig , 1992) odnosno uz prošlost,
razvoja ili eksponencijalnog rasta, jer će entropija biti sadašanjost i budućnost.
potpuna na globalnoj razini. Sto sve utječe na ekološke orijentacije vrlo je teško


Stoga možemo govoriti o ekološkoj osviještenosti: odgovoriti. U našem istraživanju utvrdili smo da između
"Za svako društvo možemo reći da u njemu postoji ostaloga, na ekološke orijentacije utječe profesionalno
"ekološka svijest o odgovornosti", bez obzira što se taj opredjeljenje ili proces edukacije. (Š aj k o v i ć, 1999)


No međutim, nismo pokušali utvrditi da li postoje


drugi determinirajući čimbenici poput kvalitete života,


koji bi mogao utjecati na ekološke orijentacije na istom


* Anđelka Šajković, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
uzorku (N=747). Naime, prema mišljenju pojedinih


Zagreb, Svetošimunska 25