DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 25     <-- 25 -->        PDF

J. Franjić, Z. Skvorc, A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVOJELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001), 19-26
smo se upoznali s radom na navedenoj analizi. Kako između
nas i Biološkoga instituta u Ljubljani postoji višegodišnja
suradnja, tako smo za ovu prigodu napravili
jednu kompilaciju svih dosadašnjih fitocenoloških istraživanja
bukovo-jelovih šuma u Hrvatskoj, koju smo
prezentirali nedavno na 7. Hrvatskom biološkom kongresu
(usp. Škvor c et al. 2000). Taj rad ima za cilj potaknuti
naše istraživače na intenzivnija timska (multidisciplinarna)
istraživanja, a zadatak je da se objektivnijim
pristupom fitocenološkim istraživanjima stvori jasnija
slika vegetacije Hrvatske.


Koristeći sve dosad objavljene fitocenološke radove


o bukovo-jelovim šumama Hrvatske, s potpunim prikazom
fitocenoloških snimaka, napravljena je numerička
analiza fitocenoloških snimaka. Analizirano je ukupno
216 snimaka iz 11 izvora (Horvat 1938; Bertović
et al. 1966; Trinajstić 1970, 1972, 1995; Rauš
1984; Medvedović 1992; Vukelić 1985, 1992;
Vukelić & Španjol 1992; Rauš et al. 1996), od
čega je 78 snimaka iz dinarskoga i 138 snimaka iz panonskoga
područja. Prosječan broj vrsta po snimci je 36
(u dinarskom području je 41, a u panonskom 34).


Sve fitocenološke snimke rađene su po standardnoj
metodi Braun-Blanquet-a. Pri tome se u tablice
unose kombinirana procjena abundancije i pokrovnosti
te procjena socijalnosti za svaku vrstu. S obzirom daje
socijalnost za pojedinu vrstu više-manje stalna, a i neprikladna
za numeričku analizu, korištena je samo
kombinirana procjena abundancije i pokrovnosti. Svi
podaci unošeni su u jednu zajedničku tablicu u programskome
paketu "TURBO (VEG)" (Henneken s
1996). Pri tome je Braun-Blanquet-ova kombinirana
skala za procjenu abundancije i pokrovnosti transformirana
u van der M a a r e 1 -ovu ordinalnu skalu (van
der M aar el 1979). Na svim navedenim snimkama
provedene su dvije metode numeričke analize - klasterska
analiza i multidimenzionalno skaliranje (usp. si. 2 i
3). Numerička analiza provedena je s programskim pa-


I Panonske bukovo-jelove šume (Med vedo vic 1992)
I Dinarske bukovo-jelove šume (Horvat 1938; Bertović etal. 1966; Trinaj stić 1970, 1972, 1995;
Rauš 1984; Vukelić 1985, 1992;Rauš etal. 1996)
w\ Viši stupanj sukcesije bukovo-jelovih šuma (Vukelić & Španjol 1990)
Niži stupanj sukcesije bukovo-jelovih šuma (Vukelić & Spanj o 1 1990)
Slika 3. Prikaz multidimenzionalnoga skaliranjafitocenoloških snimaka
bukovo-jelovih šuma (Abieti-Fagetum s. L.) u Hrvatskoj