DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 22     <-- 22 -->        PDF

J. Kranjić. Ž. Škvorc, A. Čami: NUMERIČKA ANALIZA FITOCENOLOŠKIH SNIMAKA U BUKOVO-JELOVIM ŠUM. Šumarski list br. 1-2, CXXV (2001 ). 19-26
Fitocenološkim istraživanjima bukovo-jelovih šuma
u Hrvatskoj bavilo seje dosta istraživača. Većina se
istraživača bavila fitocenološkim istraživanjima bukovo-
jelovih šuma u dinarskome području (usp. Horvat
1938; Bertović et al. 1966; Trinajstić 1970,
1972, 1995;Rauš 1984; Vukelić 1985, 1992;Rauš
et al. 1996), a u panonskome seje području tim šumama
bavio manji broj istraživača (usp. Pelcer 1979;
Medvedović 1992; Vukelić & Španjol 1992).


Budući da su se bukovo-jelove šume u dinarskome
području istraživale više i da ih je istraživao veći broj
istraživača, one su u taksonomskome pogledu sređenije
od bukovo-jelovih šuma iz panonskoga dijela Hrvatske.
Tako je za dinarske bukovo-jelove šume nevažeće


MATERIJAL I METODE


Iz svih dosad objavljenih fitocenoloških radova o
bukovo-jelovim šumama Hrvatske, napravljena je numerička
analiza fitocenoloških snimaka. Analizirano je
ukupno 216 snimaka iz 11 izvora (Horvat 1938;


ime "Abieti-Fagetum dinaricum" (Tregubov 1957)
zamijenjeno važećim Omphalodo-Fagetum Marinč
e k et al. 1992, koje se danas nalazi u uporabi. Pitanje
panonskih bukovo-jelovih šuma taksonomski je ostalo
neriješeno i za njih se i dalje upotrebljava nevažeće ime
Abieti-Fagetum pannonicum Rauš 1969 (usp. Rauš
1987; Vukelić &Rauš 1998), iako ima i drukčijih
mišljenja o statusu tih šuma (usp. Trinajstić 1986).


U ovome se radu neće ići na rješavanje taksonomskoga
statusa bukovo-jelovih šuma {Abieti-Fagetum s.
1.), već će se dosadašnja istraživanja pokušati objediniti
i nastojati potaknuti istraživače na intenzivnija istraživanja
tih šuma, primjenom modernih, numeričkih metoda
analize fitocenoloških snimaka.


- Material and Methods
Bertović et al. 1966; Trinajstić 1970, 1972,
1995; Rauš 1984; Medvedović 1992; Vukelić
1985, 1992; Vukelić &Španjol 1992;Rauš etal.
1996), od čega je 78 snimaka iz dinarskoga i 138 sni-


Slika 1. Raspored lokaliteta analiziranih fitocenoloških snimaka