DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RU EC GLAVNOGA UREDNIKA
PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA


Vlada Republike Hrvatske zadužila je Ministrastvo poljoprivrede i šumarstva i Upravni
odbor "Hrvatskih šuma" da obave promjenu ustroja "Hrvatskih šuma" prema ovim odrednicama:


-
Jedinstveno poduzeće za šume s organizacijskom i financijskom odgovornošću proširenom
i na najniže organizacijske jedinice (šumarije).
-
Privatizacija djelatnosti koje nemaju izravan utjecaj na gospodarenje šumama.
Na šumarskim skupovima prilikom održavanja Dana šumarstva i godišnje skupštine Hrvatskoga
šumarskoga društva, a prethodno na svim njegovim ograncima, raspravljalo se o
restrukturiranju "Hrvatskih šuma". U zaključcima rasprava prevladavale su upravo vladine
odrednice iz čega se može zaključiti kako je Vlada Republike Hrvatske poslušala prijedloge
struke. Kako su vladine odrednice, okvir unutar kojega treba donijeti potankosti, spomenut
ću samo neke za koje smatram da bi trebale zaživjeti.


Jedinstveno poduzeće jedino je moguće riješenje ustroja budući da osigurava jednostavnu
i proširenu biološku reprodukciju, a proširenje odgovornosti na šumarije daje rješenje
jednoga problema, koji je prema stalno ponavljanim obavijestima iz šumarske prakse, kočio
poslovanje i učinkoviti razvoj. Privatizacija kao druga odrednica morala bi imati dobro
stručno pokriće. Privatna firma bez licence, bez obzira koji posao obavlja u šumi, može učiniti
veliku štetu u šumskome ekosustavu.


Na osnovi dosadašnjih rasprava u struci okupljenoj u Hrvatskome šumarskome društvu,
a povezanih uz više međunarodnih skupova na kojima se raspravljalo i odlučivalo o ulozi
šume u 21. stoljeću, došlo se do jasnih smjernica kojih se treba pridržavati u postupku restrukturiranja
šumarstva.


Budući da šumarstvo vodi skrb o općekorisnim funkcijama šuma kao osobitom biološkom
kapitalu Republike Hrvatske, čija vrijednost postaje svakim danom sve veća, treba
trajno osigurati naknadu za njihovo održavanje i unapređenje (hidrološka, vodozaštitna,
protuerozijska, klimatska i druge funkcije).


Povezano uz infrastrukturnu ulogu šume koja se smatra svojevrsnim infrastrukturnim
sustavom (Program prostornog uređenja Republike Hrvatske, N.N. 50/99 51. 4.1.), posebice
uz njezinu hidrološku i protuerozijsku funkciju, šumarstvo treba osloboditi vodnog doprinosa,
budući da šuma predstavlja vrlo koristan vodoprivredni objekt. Potrebno je, nadalje,
obvezati korisnike šumovitoga krajobraza na zajedničko prostorno planiranje ostale infrastrukture
(ceste, željeznice, dalekovodi, naftovodi, plinovodi, nasipi, kanali i dr.).


Preporučuje se ukinuti plaćanje šumskoga doprinosa lokalnoj upravi i samoupravi, a ta
sredstva investirati ili pratiti investiranje u poduzetništvo, uz osiguranje opskrbe drvnom sirovinom,
sporednim šumskim proizvodima, za unapređenje maloga poduzetništva za preradu
drva (od primarne prerade do pokućstva), za organizirano skupljanje šumskih plodova,
gljiva i ljekovitoga bilja, te unaopređenje općekorisnih funkcija šuma za razvoj ekološkoga,
seoskoga i lovnoga turizma.


Preustroj "Hrvatskih šuma" usko je povezan uz nadopunu Zakona o šumama i njegovih
popratnih akata, te njegovo usuglašavanje sa Zakonom o zaštiti prirode i zakonima koji se
odnose na privredne grane koje koriste prostor zajedno sa šumarstvom.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Karlović korita, masiv ličke Plješevice
Karlović korita, Massif Plješevica in Lika
(Foto: A. Frković)


Naklada 1760 primjeraka