DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 132     <-- 132 -->        PDF

SI. 1. Ličinka osolike muhe proždire koloniju lis-
nih uši. Ove dvije skupine kukaca redovito
se mogu naći zajedno u prirodi.
Fig. 1. Hover-fly larva devouring aphid colony.
These two insect groups are frequently
found together in the field.
SI. 2. Imago osolike muhe. Bojom i oblikom
podsjeća na osu, čime odbija svoje prirodne
neprijatelje.
Fig. 2. Hover-fly adult. The shape and its color
resemble wasp-like stinging insect, thus
repelling the attack of its natural enemies.
SI. 3. Grabljiva muha.
Fig. 3. Robber-fly.
SI. 4. Muha gusjeničarka.
Fig. 4. Tachinid fly.
(Tekst i fotografije 1, 2 i 4: Boris Hrašovec,
a fotografija br. 3: Ernest Goršić)
Dvokrilci (Diptera) su jedna od najbrojnijih skupina kukaca, kako brojem vrsta tako i
množinom jedinki. Iako među njima ima i opasnih biljnih štetnika, najčešće ih svrstavamo u
grupu korisnih i poželjnih kukaca, bilo da se radi o grabežljivim ili nametničkim (parazitskim)
vrstama. Gotovo svaka masovnija pojava šumskih štetnika popraćena je i pojavom njihovih
prirodnih neprijatelja. Najčešće su među njima osolike muhe ili muhe pršilice (Syrphidae),
grabljive muhe (Asilidae) i muhe gusjeničarke (Tachinidae).
True flies (Diptera) are one of the most proliferous insect orders, both by species number and
their abundance. Besides from being plant pests, they are generally considered beneficial to a
forest ecosystem, whether as predators or parasitoids. Almost every outbreak or population rise
of forest pests is followed by a synchronous buildup of their natural enemies. Most commonly
found are hover-flies (Syrphidae), robber-flies (Asilidae) and tachinids (Tachinidae).
IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb
Publisher: Croatian Forestry Society - Editeur: Societe forestiere croate -
Herausgeber: Kroatischer Forstverein
Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. - Zagreb
Tisak: EDOK - Zagreb