DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 128     <-- 128 -->        PDF

Program rada za 2001. godinu


1. Kao i prošlih godina, potrebno je organizirati savjetovanja
na teme aktualnih problema hrvatskoga
šumarstva, a od toga jedno u okviru 105. redovite
skupštine HŠD-a. Predložene su teme:
-
Zakon o šumama (koji se navodno radi, a što je
u vezi sa restrukturiranjem "Hrvatskih šuma")
-
Gospodarenje šumama na kršu
-
Općekorisne funkcije šuma i njihovo vrednovanje
- povezano za započetom raspravom glede
zapošljavanja šumarskih djelatnika i razvoja
vanjske usluge te poduzetništva u šumarstvu
-
Šuma - voda - zaštita okoliša
-
Primarna prerada drva - dio šumarstva?
-
Trajna aktivnost u procesu restruktuiranja "Hrvatskih
šuma" (očekujemo da će biti potrebno
još raspravljati na temu 104. skupštine HŠD-a
Preustroj "Hrvatskih šuma" tijekom izrade, a i
nakon sačinjenog prijedloga "preustroja" koji
je u izradi).
-
Učinkovitija suradnja Ministarstva polj. i šumarstva
s "Hrvatskim šumama" glede brže promjene
zakona i podzakonskih akata.
-
Štete od divljači
-
Žirenje, pašarenje i brst u prirodnim šumskim
ekosustavima
-
Potrebno je i potražiti odgovore na pitanja što
je provedeno od zaključaka prethodno raspravljenih
tema.
Raspravljali smo na temu vodne naknade, te odnosa
s tada DUZ PO a danas Ministarstvom zaštite
okoliša i prostornog uređenja. Da li je problem
vodne naknade podignut na višu razinu, i
da li su ili će biti razlozi naznačeni u raspravi
korišteni kao podloga našem Ministarstvu kako
bi se izborilo za promjenu statusa šumarstva
glede vodne naknade. Što je s prijedlozima za
prijenos "imovine" bivših zemljišnih zajednica
i imovnih općina na županije? Što se pak tiče
Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja,
da li se dolaskom nove vlasti i ustroja Ministarstva
obistinjuju najavljena obećanja i očekivanja
glede korektne i učinkovite suradnje?


2.
Organizirati obilježavanje 20. lipnja Dana hrvatskoga
šumarstva na razini središnjice i ogranaka, a
u okviru toga i natjecanje šumarskih radnika na lokalnoj
i državnoj razini, gdje će u konačnici biti
izabrana i hrvatska ekipa za svjetsko natjecanje
2002. godine.
3.
Poduprijeti i financijski osigurati sudjelovanje članova
HŠD-a na ALPE-ADRIA, 9. zimsko-športskom
susretu šumara u Koruškoj i 33. Europskom
šumarsko-nordijskom skijaškom natjecanju, Estonija,
Oepää, 11-18. veljače 2001. god.
4.
Nastaviti i proširiti domaću interdisciplinarnu suradnju,
i međunarodnu šumarsku (pa i interdisciplinarnu)
suradnju.
5.
Posebno više raditi na stručnom i moralnom liku
članstva.
6.
Više i agresivnije raditi na svim područjima promidžbe
šumarstva, pazeći pritom da bude najprije
"prihvatljivo čisto ispred naših vrata".
7.
Nastaviti s redovitim tiskanjem znanstveno-stručnog
i staleškog glasila Šumarski list, raditi na pretisku
monografije Silvae nostrae Croatiae, na publikacijama
sa savjetovanja, oživiti rad na izradi
Šumarskog priručnika i si.
8.
Uz redovito održavanje nastaviti uređenje Hrvatskoga
šumarskog doma - nakon dovršenja hidroizolacije
dijela podrumskog prostora (istočni dio)
u tzv. "Šumarskom klubu" prići uređenju podova
(nabavka kamenih i keramičkih pločica - prema
odabiru i ponudi 93.967,85 + PDV 20.672,93=
114.640,78 kn plus ugradnja) i još potrebne stolarije
(5 vrata oko 52.000,00 kn), ličenju zidova i
dovršenju ugradnje pripremljene elektro opreme,
te početi prikupljati financijska sredstva za obnovu
fasade, daljnju hidroizolaciju i izmjenu prozora
zapadnog dijela podrumskog prostora.
b) Financijski plan s ograncima za 2001. godinu.


SADRŽAJ
A PRIHODI


1. Prihodi od prodaje i pretplate Šumarskog lista, separata i oglasa
2. Prihodi od dotacija
3. Prihodi od zakupnina
4. Ostali prihodi
5. Prihodi od članarina i naknada
UKUPNO PRIHODI


Planirano


470.000


70.000


1.350.000


50.000


628.000


2.568.000