DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 127     <-- 127 -->        PDF

2.
zaštita voda i mora
3.
zbrinjavanje otpada (način odlaganja i dr.).
Tajnik HŠD-a prijavio jesudjelovanje na temi
pod 1.
i) U Hrvatskom novinarskom društvu u organizaciji
Zbora novinara za okoliš, održan je Okrugli stol na temu
suradnje Ministarstva zaštite okoliša i prostornog
uređenja s okruženjem, posebice s medijima. Glavno je
pitanje bilo, da lije odnosno Ministarstvo za čiju je uspostavu
najviše lobirano baš u HND na Okruglom stolu
također u organizaciji Zbora novinara za okoliš, ispunilo
očekivanja. Uz sudjelovanje zamjenika i jednog od
pomoćnika ministra (prof. Glavač), predstavnika odnosnih
nevladinih udruga i medija zaključak je negativan.
Unatoč malim pomacima i dalje stoji prigovor na nedovoljnu
stručnost suradnika u Ministarstvu i naglašen
elitistički pristup. Ako već nema tamo dovoljno znanja,
normalno bi bilo potražiti ga izvan kuće i konzultirati
se, a ne pripremati zakone i druge akte, koji su onda
zbog nedostataka vremena za raspravu i volje, za popravak
donose na brzinu ili još gore po hitnom postupku.
U raspravi na UO HŠD-a podržano je mišljenje
Zbora novinara za okoliš HŠD-a glede teme okruglog
stola, a navedeni su primjeri s terena gdje na zaštiti prirode
rade neadekvatni stručnjaci (PP Žumberak - prostorne
planove u tom ruralnom prostoru rade arhitekti, a
u PP Učka glavni su zaštitari političari). Ponavlja se mišljenje
kako struka ponajviše i svojom krivnjom gubi
prostor u djelatnostima koje joj pripadaju.


j) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na upit
Vlade RH uputilo je svoj odgovor glede zahtjeva za prijenos
imovine bivših zemljišnih zamjenica na području
Gorskoga kotara na Primorsku-goransku županiju. Ako
bi-saželi ovaj odgovor, on bi se sastojao, prvo od pitanja
stvarnog vlasništva i prvotne namjene za koju bi to koristile
zemljišne i slične zajednice te krajiške imovne
općine, a zatim upozorenja kako članak 15. Zakona o
lokalnoj upravi i samoupravi upućuje na zaključak da
županije nisu gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku
djelatnost. Osim toga, bilo bi upitno korištenje
užitničkih prava zbog usitnjenog posjeda, remećenja
integralnog gospodarenja šumama, obnove i zaštite
šuma, posebice danas kada su ugrožene sa svih strana.
Postoji opasnost njihovog devastiranja i smanjenja itekako
važne općekorisne funkcije, ugrožavanja potrajnosti
prihoda i ekološke stabilnosti prirodnih šumskih
ekosustava.


Iz rasprave je bilo razvidno kako sličnih pitanja ima
i u Istri, gdje se govori o tri vrste imovine - oktanske
imovine, komunela i crkve.


Svakako ova pitanja traže trezven pristup, kojemu
medvjedu uslugu čine raznorazna predizborna politička
obećanja i podilaženje biračima.


k) Hrvatski inženjerski savez (HIS) će na sjednici
UO 27. studenoga, a zatim na Skupštini 11. prosinca


2000. pored tekućih pitanja raspravljati i o problemu
glede izdavanja časopisa, koje izdaju članice HIS-a.
Naime u situaciji kada je gospodarstvo u krizi, posebice
industrijske grane proizvodnje, dolazi u pitanje daljnje
tiskanje nekih dugovjekih časopisa, jer i Ministarstvo
znanosti svake godine smanjuje pomoć za tiskanje časopisa.
Delegati skupštine HIS-a mišljenja su kako o tome
problemu treba hitno razgovarati s ministrom znanosti.


e) Ing. Matošević izvijestio je članove U.O. o saznanjima
glede miniranosti Muškog bunara i Prašnika
"specijalnih rezervata šumske vegetacije". To je područje
djelomično minirano i nije sigurno njime se kretati.
U pripremi su akcije razminiravanja, no sve ovisi o nedostatku
stručnih ljudi i sredstava, ali i o nedostatku podataka
o minskim poljima.


Ad. 3.) Iz obavijesti koje je pod 2. dao tajnik HŠD-a


H. Jakovac, vidljiva je i aktivnost HŠD-a od posljednje
do današnje sjednice U. O. Što se pak tiče financijskog
poslovanja za 9 mjeseci ove godine i HŠD-a s ograncima
i same središnjice bez ogranaka, ono je pozitivno. U
odnosu na plan, prihodi i troškovi ostvareni su sa 89 %,
odnosno 88 %, no kada pridodamo očekivani prihod u
rujnu a pristigao u listopadu, plan bi bio gotovo u potpunosti
ostvaren, što znači još pozitivnije poslovanje.
Indeksi planiranih i ostvarenih glavnih troškova kreću
se oko 100, dok su ostali prilično ispod. U zapisniku ne
prikazujemo uobičajeni tabelarne prikaze prihoda i troškova
kao što to činimo kod godišnjeg izvješća, no članovi
U.O. imali su ih u materijalima i nakon rasprave
izvješća su jednoglasno prihvaćena. Upravni odbor donio
je i odluku o isplati Božićnice zaposlenicima HŠD-a
u visini 700,00 kn netto, koliko je nakon isplate Uskrsnice
preostalo do zakonom određenih neoporezivih
1.000,00 kn godišnje. Vrijednost boda, počevši od 1.
prosinca 2000., određenje u iznosu od 18 kn bruto. Glede
poslova za pripremu izvješća o godišnjem poslovanju,
U.O. je izabrao Povjerenstvo za popis imovine i potraživanja
u sastavu, mr. se. Mladen Stojković, predsjednik
te Đurđica Belić i Ana Žnidarec, članice.
Ad4)


a) Raspravljen je prijedlog Programa rada za 2001.
godinu. Ukazano je na činjenicu da je već i zbog restruktuiranja
"Hrvatskih šuma" neminovna izmjena i
Zakona o šumama. Neki posebno naglašavaju napad na
čl. 70 ZOŠ-a, što bi bilo pogubno za šumarstvo, ali tada
bi država morala dobro razmisliti o održavanju i zaštiti
nekih šuma, odnosno o poslovima i područjima koja se
financiraju iz tih sredstava. U šumarstvu svakako treba
poticati širenje djalatnosti i korišćenja ostalih šumskih
proizvoda, što je i predložena tema rasprave Općekorisne
funkcije šuma i njihovo vrednovanje. Nakon rasprave
po prijedlogu, prihvaćen je jednoglasno Program
rada za 2001. godinu