DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 126     <-- 126 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK 8. SJEDNICE UPRAVNOGA ODBORA HŠD-a
održane 23. studenoga 2000. godine u Upravi šuma Senj


Nazočni: Branko Belčić, dipl. ing., Damir Delač,
dipl. ing., Ivan Đukić, dipl. ing., dr. se. Joso Gračan,
Ilija Gregorović, dipl. ing., Zvonko Kranjc, dipl. ing.,
Herbert Krauthacker, dipl. ing., dr. se. Vice Ivančević,
prof. dr. sc. Slavko Matić, Damir Matošević, dipl. ing.
Dujo Pavelić, dipl. ing., mr. se. Ivan Pentek, prof. dr. sc.
Branimir Papić, Mario Stipetić, dipl. ing., dr. se. Vlado
Topic, Berislav Vinaj, dipl. ing., Željko Perković, dipl.
ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Vlatka Antonie,
Đurđica Belie, prof. Tanja Devčić i predsjednica Hrv.
sind, šumarstva Gordana Colnar.


Odsutni, ispričani: mr. se. Vladimir Bogati, prof. dr.
se. Mladen Figurić, Ivica Fliszar, dipl. ing., mr. se. Željko
Marman, Milan Presečan, dipl. ing., Luka Radošević,
dipl. ing., prof. dr. sc. Joso Vukelić, Slavko Šarčević,
dipl. ing. i Valerija Vukelić, dipl. ing. te Zvonko
Rožić, dipl. ing. i Tomislav Starčević, dipl. ing., koji su
bili na stručnom kolegiju "Hrvatskih šuma" istodobno
održanom u Gradskoj vjećnici u Senju.


Ova sjednica U.O. Hrvatskoga šumarskog društva,
kao i Stručni kolegij "Hrvatskih šuma", održane su u
popodnevnim satima 23. studenoga 2000. god., kao
prethodnice i potpora obilježavanju 235. obljetnice šumarije
Krasno i 110. obljetnice rođenja prof. dr. sc. Josipa
Balena.


Nakon stoje prdsjednik HŠD-a prof. Matić pozdravio
sve nazočne, prihvaćenje ovaj
Dnevni red


1.
Prihvaćanje Zapisnika 7. sjednice U.O. i 104. redovite
skupštine HŠD-a.
2.
Obavijesti.
3.
Izvješće o radu i financijskom poslovanju do 30.
rujna 2000. godine te pripreme za sastavljanje izvješća
o radu i poslovanju HŠD-a u 2000. godini.
4.
Prijedlog programa rada i financijskog poslovanja
za 2001. godinu.
5.
Šumarski list i ostale publikacije.
6.
Razno.
Ad. 1.) Zapisnik 7. sjednice U.O. i 104. redovite
skupštine HŠD-a prihvaćenje bez primjedbi.


Ad. 2)


a) Tajnik HŠD-a Hranislav Jakovac izvješćuje i podsjeća
članove U.O. da je predsjedniku HŠD-a, prof.
Maticu, u lipnju dodijeljeno znanstveno priznanje doktora
poljoprivredno-šumarskih znanosti honoris causa,
na Mendelovom poljoprivredno-šumarskom sveučili


štu u Brnu (Češka). O tome, kao i o priznanjima ostalim
šumarskim stručnjacima pisano je u Š.L. 7-8/2000., ali
je ovo bila prigoda da predsjedniku HŠD-a i osobno
čestitaju nazočni, na čemu se prof. Matić zahvalio.


b) Nakon 104. redovite skupštine HŠD-a imenovan
je odbor za rekonstruiranje "Hrvatskih šuma" u kojem
ima članova HŠD-a, ali zvaničnog predstavnika HŠD-a
nema. Iz ogranka s terena i iz središnjice čuje se pitanje:
zašto su iz svih drugih struktura pa i iz Hrvatskog sindikata
šumarstva uključeni predstavnici, a samo iz strukovne
udruge koja je na Skupštini osigurala tribinu za
početak rasprave o restruktuiranju, zvaničnog predstavnika
nema. Članovi UO izražavaju nezadovoljstvo
ovakvim načinom formiranja povjerenstava, zaključujući
kako se dosadašnja praksa nije promijenila.


c) U izradi je Strategija razvoja RH "Hrvatska u 21.
stoljeću". Kao prilog izradi Strategije, na zahtjev Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva, HŠD je uputilo i
svoje prijedloge.


d) U okviru priprema za restruktuiranje "Hrvatskih
šuma", Ministarsstvo je organiziralo nekoliko predavanja,
gdje su predstavnici Austrijskih državnih šuma (direktor
ing. Ramsauer i ing. Sutter) predstavili svoj model
(i onaj rađen za državne šume Branderburga) te
predstavnici Finske, koji su predstavili svoj model.
Očekuje se, kako će nakon ovakvih predstavljanja Ministarstvo
raspisati natječaj za najprihvatljivija rješenja.


e) U Muzeju za umjetnost i obrt u organizaciji Vjesnika,
HAZU i Muzeja, 17. 11. 2000. god. otvorena je
izložba o Arboretumu Trsteno pod motom "Obnovimo
arboretum zajedno". HŠD je primilo poziv na otvaranje
izložbe i dat će podršku ovoj hvale vrijednoj akciji.


f) Rješenjem objavljenim u NN br. 98/2000. od 3. listopada
kolegica Nives Farkaš-Topolnik, dipl. ing.
šum., imenovana je ravanteljicom Parka prirode Medvednica,
što svi šumari pozdravljaju. Ovo imenovanje
nakon stoje i mr. se. Marija Nodilo imanovana v.d. ravnateljicom
NP Mljet, pokazuje da zaštita prirode i okoliša
ipak kreće boljim smjerom.


g) U.O. HŠD-a udovoljava molbi PD "Šumar" ogranak
Zagreb, da četvrtkom za sastanke i predavanja koristi
prostorije HŠD-a prema dogovoru s Tajništvom.


h) Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja


7. prosinca 2000. god. organizira cjelodnevne radionice
iz tri tematska područja:
1.
zaštita prirode (biološka raznolikost upravljanje
održivim resursima, inspekcija zaštite prirode)