DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Svrha ovog i sličnih skupova nije samo da se iznesu kog autorskog tandema Piegert i Uloth, "Der Europäirezultati
vlastitog rada, već da se upoznaju stručnjaci iz sche Mufflon" (poseban prilog u rubrici Knjige i časorazličitih
zemalja koji rade na istoj ili sličnoj problemapisi
ŠL) stoje dodatno obogatilo program rada i stručnu
tici i da izmjene dosadašnja iskustva. literaturu za područje kojemu je simpozij posvećen.


Ovom prilikom na simpoziju je promovirana najnovija
monografija o muflonu, tek izašla iz tiska, njemačDoc.
dr. se. Marijan Grubešić


II EUROPSKI SIMPOZIJ O DABRU


U središtu najstarijeg Nacionalnog parka u Poljskoj,
u Bialovieži (Bialowieza) po kojoj park i nosi ime, održan
je od 27. do 30. rujna 2000. godine II Europski
simpozij o dabru (2ml European Beaver Symposium 2""
EBS).


Tri godine nakon održanog prvog europskog simpozija
o dabru 1997.godine u Bratislavi u Slovačkoj,
znanstvenici i stručnjaci kojima je objekt istraživanja
dabar, okupili su se u velikom broju i ovaj puta na krajnjoj
istočnoj granici prostrane Poljske nizine, kako bi
na II EBS-u prezentirali svoja najnovija saznanja o dabru,
odnosno rezultate svojih istraživanja.


Slika 1. Sudionici II Europskog simpozija o dabru ispred zgrade
edukacijskog centra u kojemu se održavao simpozij


Skica Poljske s označenom lokacijom Bialovieže


Već na prvom simpoziju dogovoreno je održavanje
drugog za 2000. godinu u Poljskoj i određeno da će cjelokupnu
pripremu i organizaciju voditi dr. Andrzej
Czech uz pomoć suradnika. Za mjesto održavanja simpozija
naknadno je određena Bialovieža, danas administrativno
središte nacionalnog parka, a nekada izletište
i lovni revir ruskih careva. Elitno lovište ruskih careva,
posebice cara Aleksandra II, s elitnim zdanjima datira
još s kraja prošlog i početka ovog stoljeća, a uz zgradu
koja je preuređena u hotel nalazi se zgrada direkcije nacionalnog
parka, lovačka kuća, zgrada muzeja i edukacijskog
centra s kongresnom dvoranom, u kojoj se i
održavao radni dio simpozija.


Simpozij je okupio znanstvenike iz čak 17 zemalja
(Njemačka, Austrija, Švicarska, Danska, Nizozemska,
Velika Britanija, Norveška, Finska, Latvija, Litva, Ru-


Slika 2. Tradicionalna arhitektura na području Bialovieže, kuće i Slika 3. Tijekom stručne ekskurzije u NP Biebrza obilazak suhih
vjetrenjača (mlin) staništa dabrova - nastamba na suhome
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 123     <-- 123 -->        PDF

šija, Mađarska, Hrvatska, Rumunjska, Jugoslavija, i
naravno domaćin Poljska te od izvaneuropskih zemalja
iz SAD-a). Znanstvenici koji istražuju dabrove iz spomenutih
zemalja pripremili su za ovu priliku 21 referat
i 28 postera.


Čast da otvori simpozij pripala je čelnom čovjeku
organizacijskog odbora dr. Andrzeju C z e c h u, koji je
nakon kratkog uvodnog izlaganja usmjerio pozornost
na lik i djelo profesora Wirgiliusza Žurovvski, preminulog
1992. godine, najzaslužnijeg čovjeka za revitalizaciju
europskog dabra u Poljskoj, izuzetnog stručnjaka
i učitelja, kojem je ovaj simpozij i bio posvećen. Zahvaljujući
naporima prof Žurovskog na zaštiti i očuvanju
dabra, posebice njegovih staništa, danas Poljska
ima preko 17.000 dabrova.


Tijekom tri radna dana iznesena je, kroz referate i
postere, cjelokupna problematika dabrova na području
Europe. U širokoj tematskoj lepezi, referati su obradili
cjelokupna pitanja vezana za dabra, od istraživanja potencijalnih
staništa i mogućnosti ponovnog naseljavanja
(npr. Velika Britanija), preko analize rezultata izvršene
reintrodukcije (srednja Europa) pa do načina iskorištavanja
istih ili genetske varijabilnosti (skandinavske
i pribaltičke zemlje).


Hrvatska je predstavljena referatom:


Grubešić Marijan, Kušan Vladimir, Krapinec Krešimir:
Monitoring of beaver {Castor fiber L.) population
spread in Croatia (Praćenje rasprostranjenosti populacije
dabra {Castorfiber L.) u Hrvatskoj).


Pored našeg referata, Hrvatska i rezultati rada na
projektu Dabar u Hrvatskoj, često su spominjani u referatima
i posterima kolega iz Njemačke, a zbog širenja
dabrova u Podravini i Pomurju spomenuti smo i u izlaganju
kolegice iz Mađarske. Ujedno su naši rezultati
rada već od ranije na njemačkim internet stranicama, a
prikazani rezultati na simpoziju bit će aktualizirani također
na internet stranicama (www.bibermanagment.de)
koje kreiraju kolege u Njemačkoj, i na kojima se
mogu pronaći podaci o dabrovima i aktualne informacije
iz čitave Europe.


Generalno može se reći na temelju iznijetih rezultata
istraživanja diljem Europe gdje su nastanjeni dabrovi,
daje brojno stanje i rasprosreanjenost dabrova u Europi
još uvijek u usponu, daje opasnost od nestajanja
kao životinjske vrste daleko iza nas, a reintrodukcija u
staništa i područja gdje je nekada obitavao nastavlja se.


Ipak se moglo primijetiti da ima znatnih razlika u stavovima
i odnosima prema dabrovima među izlagačima


Slika 4. Tresetišta dominiraju u NP Biebrza - na nekim mjestima
treset se vadi - tresetištima dominira breza cretuša (Betula Slika 5. Tipični detalj iz prašume - osušeni gorostasni višestoljetni
pubescens Ehrh.) hrast
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 124     <-- 124 -->        PDF

iz zemalja koje imaju svoje autoktone populacije ili već
dugi niz godina dabrove u svojim staništima, i gdje se
brojnost procjenjuje na više desetaka tisuća jedinki (Latvija,
Litva, Norveška, Poljska) i zemalja u kojima se tek
razvija inicijalna populacija (Hrvatska, Mađarska, Rumunjska).
Pored ovih, nazovimo ih ekstremima, zanimljiva
su iskustva iz zemalja koje su prije 20 - 40 godina
vratile dabrove, pa se populacija uspješno razvila i preko
stanišnih kapaciteta (Njemačka, Austrija).


Uočava se velika razlika i u zakonskim odredbama
koje se odnose na gospodarenje dabrovima, naime,
zemlje koje obiluju dabrovima uvrstile su ga u lovnu
divljač i propisale lovnu sezonu, a istraživanja su usmjerena
na gospodarenje populacijom i pravilno izlučivanje
određenog broja jedinki.


Druge pak zemlje ne mogu radi niza drugih zakonskih
propisa na taj način regulirati brojno stanje, pa su
prisiljene hvatati žive jedinke i prenositi ih na druge
lokalitete, odnosno izvoziti u druge zemlje, kao što je
slučaj da je Njemačka odnosno Bavarska poklonila
dabrove Hrvatskoj. U zemljama u kojima je tek inicijalna
populacija poput Hrvatske, Mađarske, Rumunjske
i Belgije, propisana je stroga zaštita i visoke kaznene
odredbe za uništavanje dabrova.


Pored izlaganja i prezentacije postera u okviru programa,
drugog radnog dana predviđen je obilazak Nacionalnog
parka Bialovieža, s težištem na posjeti prašumi
u neposrednoj blizini upravnog središta nacionalnog
parka, odnosno centra u kojem se održavao
simpozij. Prašuma predstavlja središnji i najznačajniji
dio ovog zaštićenog područja.


Sudionicima simpozija posebni je ugođaj pružio protokol
zatvaranja simpozija koji je priređen u kasno poslijepodne
trećega dana, u 7 km udaljenom mjestu Budy,


do kojeg su prevozno sredstvo bile tradicionalne konjske
zaprege - fijakeri. Za prijevoz svih 60-ak sudionika
simpozija formirana je kolona od 15 zaprega. Protokol
zatvaranja održanje uz vatru na jednome "čardaku", uz
tradicionalna jela i pečene kobasice na štapu (ugođaj
kao i kod nas u pauzi lova ili nakon završetka lova).


Posljednji, četvrti dan simpozija bio je određen za
posjet susjednom nacionalnom parku Biebrza, koji se
nalazi oko 100 km sjeverozapadno od Bialowieze. Nacionalni
park Biebrza prostire se uz istoimenu rijeku u
dužini od oko 70 km (oko 100 km toka rijeke) te na površini
od 67.000 ha. Predstavlja iznimno močvarno stanište
(tresetište), jedno od rijetkih u Europi. Ujedno je
to područje, između ostalih životinjskih vrsta, nastanjeno
dabrovima. Tijekom obilaska ovog nacionalnog
parka, a s ciljem da se upoznamo sa staništima dabrova,
ove godine smo imali prilike vidjeti jedinstvenu sliku
inače uvijek vodom prekrivenog staništa. Zbog iznimne
suše, čak su i najniži dijelovi močvare ostali bez vode,
a mi smo s lakoćom dolazili do dabrovih nastambi u
kojima su na suhome ostale familije dabrova, stoje inače
neuobičajena situacija.


Simpozij je pratilo vrlo lijepo i ugodno jesensko vrijeme,
tako daje uz visoki doseg stručnog dijela, i opći
dojam o Bialovieži i okolici ostao u upečatljivo lijepom
sjećanju.


Vrijednost sudjelovanja na simpoziju, pored upoznavanja
s najaktualnijom situacijom i rezultatima
istraživanja na prostoru Europe, nesumnjivo su brojni
susreti i kontakti s kolegama i prijateljima. Homogenost
i jedinstvo svih sudionika simpozija potvrđuje tvrdnje
dr. Heideckea, vodećeg stručnjaka za dabrove, izrečene
još u Bratislavi 1997. godine, da će istraživači dabrova i
sudionici EBS-a ubrzo postati "jedinstvena obitelj".


NACIONALNI PARK BIALOVIEŽA - Bialowieski Park Narodowy


Najstariji nacionalni park u Prašuma obiluje višestoljetnim stablima te očuvanom


Poljskoj, datira još od 1921. goprirodnom
zajednicom biljnog i životinjskog svijeta.


dine kada je dio šume u sklopu


današnjeg parka proglašen Re


zervatom, a od 1932. godine


nosi naziv "Nacionalni park u


Bjelovježi" (Bialowieski Park
Narodowy). Status nacionalnog parka ponovno je potvrđen
1947. godine, dakle nakon II svjetskog rata. Nacionalni
park Bialovieža dio je prostranog prašumskog
kompleksa koji se prostire na ukupnoj površini od 1.500
knr (150.000 ha), od čega jedan dio pripada Poljskoj a
drugi Bjelorusiji. Poljski dio prostire se na 625 km2


(62.500 ha). Ukupna površina nacionalnog parka je
10.502 ha, od čega je 4747 ha pod strogom zaštitom.
U okviru nacionalnog parka i zoni stroge zaštite nalazi
se jedna od posljednjih prašuma ovoga dijela europske
nizine, s prirodnim listopadnim i mješovitim šumama.


Slika 6. Zubr - europski bizon u rezervatu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 125     <-- 125 -->        PDF

U Nacionalnom parku evidentirano je u 106 biljnih
zajednica čak 725 vrsta biljaka, preko 3000 vrsta gljiva
i 277 vrsta lišajeva, medu kojima je velik broj rijetkih
vrsta lišajeva tipičnih za prašume. Od životinjskog svijeta
u nacionalnom parku živi 44 vrste sisavaca, gnijezdi
se 120 vrsta ptica, a evidentirano je gotovo 10.000
vrsta insekata.


Slika 7. Ulaz u strogi rezervat - prašumu u sklopu NP Bialovieža


Simbol nacionalnog parka Bialovieža je Zubr ili europski
bizon (Bison bonasus L.). Najveći europski sisavac
koji je spašen od istrebljenja, i ostao kao autoktona
populacija upravo na ovom prostoru, odnosno ovom
dijelu Europe. Danas se u prirodi uzgaja populacija od
oko 600 jedinki na širokom području oko Bialovieže s
Poljske i Bjeloruske strane.


Nedaleko od samog mjesta Bialovieža nalazi se rezervat
u kojem se nalaze bizoni (poput mini ZOO vrta)
namijenjeni za posjetitelje, odnosno razgledavanje.


Pored europskog bizona na području parka nalazimo
običnog jelena, losa, srnu, divlje svinje, divlje konje
(tarpane), mješance domaćeg goveda i bizona te vuka.
U samoj Bialovieži u rezidencijalnom dijelu gdje se nalazi
uprava parka, nalazi se prirodoslovni muzej parka,
a upravo je u tijeku izgradnja novog prostora gdje će na


ZGRADA EDUKACIJSKOG CENTRA J. J.


Slika 9. Zgrada u kojoj je danas edukacijski centar (NEC)


Slika 8. Različite generacije stabala u prašumi - čovjek je prema
njima minijatura


većoj površini biti izložena stalna postava muzeja.


Od 1977. godine ovaj nacionalni park uvrštenje na
popis UNESCO kao kao dio svjetske baštine u sklopu
projekta "Čovjek i biosfera" (M&B) - Svjetski rezervat
biosfere.


Europska diploma kao prvome Nacionalnom parku
u Poljskoj, dodijeljena mu je 1997. godine.


KARPINSKI - Nature edukation center (NEC)


Bjelovježa predstavlja značajno mjesto još od 1845.
godine kada to postaje elitno lovište ruskih careva.
Značajniji napredak doživljava krajem 19. stoljeća kada
Car Aleksandar II izgrađuje elitna zdanja (koje su i
danas u funkciji), između kojih i muzej za ekskluzivne
trofeje, izgrađena 1898. godine. Nakon I svjetskog rata
ta je rezidencija bila prenamijenjena u lječilište, a za
vrijeme II svjetskog rata prostor je namijenjen za ekskluzivni
kasino za njemačke časnike. Danas je to zdanje
središte edukacijskog centra - Nature edukation
center (NEC), nedavno je obnovljena, uređena je i
opremljena unutrašnjost, tako da pruža usluge za manje
skupove (do 80 sudionika), poput ovog o dabru.


Doc. dr. se. Marijan Grubešić