DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 116     <-- 116 -->        PDF

produktima drvenog ugljena godišnje. Za tu je namjenu
tijekom 1999. godine na tom području zasađeno 12 milijuna
sadnica, odnosno oko 9000 ha, dok je u 2000. godini
zasađeno ukupno 17 milijuna sadnica eukaliptusa.


Danska vlada je 1996. godine donijela akcijski plan
"Energy 21 ", prema kojemu bi se energetske kulture od
2005. do 2030. godine znatno proširile i činile udio od
45 PJ godišnje. Od 1980-tih danski farmeri uključili su
se u proizvodnju biomase, većinom uzgojem kultura
vrba, manje uzgojem Miscanthusa i drugih vrsta (kao
trava, konoplje) uz znatno korišćenje biomase poljoprivrednog
porijekla (oklasak, stabljika i dr.).


Švedska danas ima više od 16 000 ha kultura panjača
vrba u kratkim ophodnjama, a tijekom 2000. godine
planirana je sadnja još 800 ha. Većina seljačkih gospodarstava
koja su započela sadnjom kultura vrba tijekom
njihove komercijalizacije uzgoja u osamdesetim godinama,
danas imaju iskustva već sa trećom ophodnjom.
Iniciraju se istraživanja također i sa Alnus vrstama, sa
Phalaris arundinaceae i drugim vrstama. Uvođenjem
1991. godine švedskog poreza na C02, sa svrhom ograničavanja
njegove emisije, u visini od 43 US $/tC za industriju,
odnosno 160 US $/tC za neindustrijske potrošače,
povećalo se iskorišćavanje biomase i otpada. Također
se procjena smanjenja ispuštene količine CO:
kreće od 0,5 do 1,5 milijuna tona godišnje.


Energija iz biomase i njezin udio u ukupnoj potrošnji
energije u razvijenim se zemljama znatno povećava.
Glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva
je i neopterećivanje atmosfere stakleničkim plinovi


ma, u prvom redu sa CO:. Površine pod kulturama u
kratkim ophodnjama, bioenergetske plantaže, znatno
su uvećane tijekom posljednjih godina, s daljnjim trendom
rasta u sljedećem desetljeću. Također se koristi
gnojivo i otpadni talog sa farmi u prihranjivanju kultura
vrba, koji su jako opterećeni dušikom i drugim elementima,
pa kulture na taj način ujedno služe kao pročiščivači
tla i vode. U dijelu seminara svojim su izlaganjima
veliku zainteresiranost za bioenergente iskazali predstavnici
naftnih korporacija (kao npr. Shell) potičući
njihov razvoj i ukazujući na njihov značajan udio nakon
2020. - 2030. godine, kada će udio fosilnih goriva
znatno pasti ("ozelenjavanje energije"). Europska zajednica
je iznijela prijedlog da bi veliki potencijal energetskih
kultura do 2010. godine zamjenio ekvivalent od
90 milijuna tona nafte. To će zahtijevati plantažiranje
na 8 % njihove ukupne površine koje pripadaju poljoprivrednom
ili šumskom zemljištu, a iznosi ukupno 10
milijuna hektara. Neke zemlje Europske unije već osiguravaju
površine za tu namjenu u nekim tranzicijskim
zemljama (Poljska, Rumunjska, Ukrajina i dr.), a postižu
se i dogovori ustupanja zemljišta u zamjenu za hranu.
Također se izrađuju studije o ukupnom svjetskom
potencijalu bioenergije u procjeni budućih energetskih
izvora, njihovom međunarodnom poslovanju, tehničkoj
analizi i pravnom aspektu.


Doc. dr. se. Davorin Kajba


OSVRT NA 1. SVJETSKU KONFERENCIJU I IZLOŽBU
"BIOMASA ZA ENERGIJU I INDUSTRIJU"


Od 5. do 9. lipnja 2000. godine u španjolskome
gradu Sevilli, održana je 1. svjetska konferencija i izložba
o biomasi za energiju i industriju. Navedeni je
skup prvi puta sjedinio dva najveća događaja na ovome
području; 11. europsku konferenciju "Biomasa za energiju
i industriju" te 6. sveameričku konferenciju o biomasi
(slika 1).


Tijekom kongresnoga tjedna održano je pet zajedničkih
općih plenarnih sjednica, 34 istodobna, ali odvojena
usmena izlaganja, 8 posterskih sekcija i 8 raspravljaonica.
Izlaganja znanstvenika i stručnjaka na plenarnim
i izlagateljskim te posterskim odsjecima, upotpunjena
su velikim izložbenim prostorom na kojemu su
pokazana najnovija tehnička dostignuća i tehnološka
rješenja, ali i predstavljene vodeće svjetske tvrtke, ustanove
i institucije koje rade na području korištenja
energije dobivene iz biomase. Rad konferencije održavao
se u prekrasnom, svrhovito izgrađenom i suvreme


no uređenom zdanju Kongresnoga centra, u kojemu je
1992. godine organizirana Svjetska izložba EXPO ´92.


Danas se na različite načine iz biomase zadovoljava
od 11 do 15 posto svjetske potrošnje primarne energije
ili 1,0 - 1,5 GtM*. U budućnosti bi se teoretski moglo
dobivati i do tri puta više energije iz biomase nego što
se danas u svijetu koristi. Korištenje biomase kao izvora
energije se, međutim, znatno razlikuje u razvijenim
zemljama i zemljama u razvoju. U razvijenim zemljama
proizvodnja energije iz biomase na suvremeni, održivi
i energetski učinkoviti način stalno raste, dok se u
nerazvijenim zemljama, u kojima se iz biomase poneg


* Gtoe - giga (milijardu) tona ekvivalentne, jednakovrijedne nafte,
1 Gtoe = 41,9 EJ; uvriježena nezakonita energijsko-masena jedinica.
Pravilni bi bio iskaz: energija koja bi se dobila iz 1,0 - 1,5 Gt ekvivalentne,
jednakovrijedne nafte (dok se kod mjerne veličine indeksima
pobliže opisuje njhova narav, kod mjernih jedinica to nije dopušteno).


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 117     <-- 117 -->        PDF

Slika 1. Izgled naslovnice programa 1. svjetske konferencije i izložbe
o biomasi za energiju i industriju


dje zadovoljava i do 90 posto ukupnih potreba za energijom,
biomasa i dalje koristi na neprimjeren način.


Na samoj konferenciji bilo je upisano oko 1050 sudionika;
s posjetiteljima i izlagačima ta brojka bila je i
znatno veća. S obzirom na raznovrsnost tema i predmetnih
sekcija, velik broj zemalja iz kojih su došli sudionici
te na mnoštvo raspravljaonica, službenih i prijateljskih
sastanaka i skupova koji su pratili konferenciju,
skup je omogućavao uvid u zbivanja i trendove
korištenja biomase u svim dijelovima svijeta.


Nastupne sekcije bile su podijeljene u osam grupa, i
još više podgrupa, prema različitim tematskim cjelinama:Ol.A, Ol.B i Ol.C: Externalities ofBiomass


02.A, 02.B, 02.C i 02.D: Biomass Resources: Demonstration
and Market


03.A i 03.B: Feedstock and Commercial Biofuels
Production Technology


04.A, 04.B i 04.C: Biofules Market in the Transport
Sector


05.A i 05. B: Commercial Implementation of Combustion
Projects


05.C: Feasibility of Technologies


05.D: Commercial Implementation of Combustion
and Cogeneration Project and Considerations on the
Future of Thermal Conversion
05.E: Commercial Implementation of Biological
Energy Conversion Project
05.F: Commercial Implementation of Co-firing
Projects
06.A i 06.B: Biomass Non-Energy Products and
Markets
07.A, 07.B, 07.C, 07.D i 07.E: Bio-energy Implementation:
Measures and Policy
08.A: Combustion R& TD
08.B: Basic Research in Thermochemical Conversion
08.C: Basic Research in Thermochemical Conversion
and Considerations for the Future
08.D: Gasification Technology development and
Demonstration
08.E: Biomass Production R&D
08.F: Fast Pyrolysis Technology
08.G: Biological Conversion - R & TD
08.H: Co-firing/Co-gasification R & TD
08.I: Environmetal Assessment of Biomass Energy
Conversion Processes.
Tijekom 5 dana u navedenim su grupama stručnjaci
iz 21 zemlje izložili ukupno 102 izvješća. Nažalost, iz
Hrvatske nije bilo niti jednoga izlaganja. No, ono čime
se hrvatska znanost može ponositi je predsjedavanje
mladoga znanstvenika i voditelja hrvatskoga programa
korištenja energije biomase, mr. se. Julija Domca, s
Energetskog instituta "Hrvoje Požar", tematskom sekcijom
Ol.C Externalities of Biomass (slika 2).


Slika 2. Mr. sc. Julije Domac predsjedava tematskom grupom Externalities
of Biomass


U konferencijskom je tjednu u osam zasebnih odsjeka
prikazano ukupno 473 postera raspoređenih u sedam
posterskih grupa. Posterske su skupine bile:


VP1: Externalities of Biomass


VP2: Biomass Resources: Demonstration and Market


VP3: Feedstock and Commercial Biofuels Production
Technologies


ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 118     <-- 118 -->        PDF


VP4: Biofules Market in the Transport Sector


VP5: Biomass Market in the Heat and Electricity
Sector


VP6: Biomass Non-Energy Products and Markets


VP7: Bio-energy Implementation: Measures and
Policy.
Prikazani posteri bit će ravnopravno tiskani s usmenim
izlaganjima u zajedničkome zborniku.
Iz Hrvatske je osam znanstvenika dijelom u koautorstvu
s inozemnim znanstvenicima pripremilo 5 prihvaćenih
postera. Evo popisa njihovih prinosa:
(1).I. Domac, R. Madiener, K. Richards: Socio-Econo


mie Aspects of Bioenergy Sistems. A New International
Research Cooperation within IEA Bioenergy.
Rad je predstavljen u grupi VP1 pod brojem 32.


(2)S. Risović, J. Domac: Briquetting of Wood Waste an
Energy and Economy System Analysis
(3)T. Krička, Z. Jukić, N. Voća: Biodiesel Fuel Production
in Croatia. Radovi su bili izloženi na panoima
poster sekcije VP3 pod brojevima 37 odnosno 49.
(4) J. Domac, L. Stančić, D. Hanžić: BIOCOM Model-
Towards a Metodology for Estimation of Price of
Useful Energy from Bioenergy Plants.
(5)J.
Domac, B. Jelavić: Results and Findings from
biomass Use Program in Croatia. Pod rednim brojem
4 i 5 posteri su izloženi u sekciji VP7.
Nadalje, Hrvatsku je u radnim tijelima Konferencije
predstavljalo tročlano ´izaslanstvo´, po jedan autor sa
Šumarskoga i Agronomskoga fakulteta te s Energetskoga
instituta "Hrvoje Požar".


Prema ukupnome broju postera svih skupina, prema
autorovom popisu, Hrvatska se nalazi na 19. mjestu od
ukupno 46 zemalja.


U sklopu prateće izložbe, na 54 izložbena prostora,
150 izlagača iz 15 zemalja predstavilo je svoja dostignuća
u pretvorbi biomase u energiju ili različite proizvode.
Nakon zemlje domaćina koju su predstavljala 36
izlagača na 26 izložbena prostora, prema pojedinačnoj
zastupljenosti najviše je izlagača (16) bilo iz Njemačke.


Najčešće su izlagači bili svrstani u šest ´nacionalnih´
izložbenih prostora. Zajednički izložbeni prostor
danskih proizvođača opreme popunilo je 25 izlagača
(slika 3). Zainteresirani posjetitelji mogli su se uvjeriti
daje biomasa postala unosna industrija. Zajednički su
izložbeni prostor imali i Švedska (9 izlagača), Finska,
Nizozemska i Švicarska (8) te Engleska (6).


Na izložbenom prostoru bavarske udruge


C.a.r.m.e.n. eV. (slika 4), pokazane su raznovrsne mogućnosti
industrijskoga korištenja biomase, od ambalaže
kućanskih proizvoda i unutrašnjosti Mercedesa Cklase
do briketa, peleta te biodizela.
Sudionicima konferencije bile su ponuđene i dvije
tehničke ekskurzije. Dio hrvatskih sudionika konferencije
imalo je zadovoljstvo obići dvije elektrane, gdje se


Slika 3. Danski izložbeni prostor


u ložištu parnih kotlova kao gorivo koristi ostatak pri
proizvodnji maslinovoga ulja. Poljoprivredna zadruga
OLEICOLA EL TEJAR (Cordoba) koja prerađuje masline
svojih kooperanata s površina od 500 000 ha ( 1/3
svih maslinika u Andaluziji), izgradila je u mjestu Palenciana
(Cordoba) dvije elektrane snage 12,4 MW i
5,7 MW (slika 5). Elektrana veće snage puštena je u pogon
1995. godine, a ona druga 1999. godine. Isti prerađivač
gradi još dvije elektrane u mjestu Baena (snage


Slika 4. Prikaz proizvoda iz biomase