DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 116     <-- 116 -->        PDF

produktima drvenog ugljena godišnje. Za tu je namjenu
tijekom 1999. godine na tom području zasađeno 12 milijuna
sadnica, odnosno oko 9000 ha, dok je u 2000. godini
zasađeno ukupno 17 milijuna sadnica eukaliptusa.


Danska vlada je 1996. godine donijela akcijski plan
"Energy 21 ", prema kojemu bi se energetske kulture od
2005. do 2030. godine znatno proširile i činile udio od
45 PJ godišnje. Od 1980-tih danski farmeri uključili su
se u proizvodnju biomase, većinom uzgojem kultura
vrba, manje uzgojem Miscanthusa i drugih vrsta (kao
trava, konoplje) uz znatno korišćenje biomase poljoprivrednog
porijekla (oklasak, stabljika i dr.).


Švedska danas ima više od 16 000 ha kultura panjača
vrba u kratkim ophodnjama, a tijekom 2000. godine
planirana je sadnja još 800 ha. Većina seljačkih gospodarstava
koja su započela sadnjom kultura vrba tijekom
njihove komercijalizacije uzgoja u osamdesetim godinama,
danas imaju iskustva već sa trećom ophodnjom.
Iniciraju se istraživanja također i sa Alnus vrstama, sa
Phalaris arundinaceae i drugim vrstama. Uvođenjem
1991. godine švedskog poreza na C02, sa svrhom ograničavanja
njegove emisije, u visini od 43 US $/tC za industriju,
odnosno 160 US $/tC za neindustrijske potrošače,
povećalo se iskorišćavanje biomase i otpada. Također
se procjena smanjenja ispuštene količine CO:
kreće od 0,5 do 1,5 milijuna tona godišnje.


Energija iz biomase i njezin udio u ukupnoj potrošnji
energije u razvijenim se zemljama znatno povećava.
Glavna prednost biomase u odnosu na fosilna goriva
je i neopterećivanje atmosfere stakleničkim plinovi


ma, u prvom redu sa CO:. Površine pod kulturama u
kratkim ophodnjama, bioenergetske plantaže, znatno
su uvećane tijekom posljednjih godina, s daljnjim trendom
rasta u sljedećem desetljeću. Također se koristi
gnojivo i otpadni talog sa farmi u prihranjivanju kultura
vrba, koji su jako opterećeni dušikom i drugim elementima,
pa kulture na taj način ujedno služe kao pročiščivači
tla i vode. U dijelu seminara svojim su izlaganjima
veliku zainteresiranost za bioenergente iskazali predstavnici
naftnih korporacija (kao npr. Shell) potičući
njihov razvoj i ukazujući na njihov značajan udio nakon
2020. - 2030. godine, kada će udio fosilnih goriva
znatno pasti ("ozelenjavanje energije"). Europska zajednica
je iznijela prijedlog da bi veliki potencijal energetskih
kultura do 2010. godine zamjenio ekvivalent od
90 milijuna tona nafte. To će zahtijevati plantažiranje
na 8 % njihove ukupne površine koje pripadaju poljoprivrednom
ili šumskom zemljištu, a iznosi ukupno 10
milijuna hektara. Neke zemlje Europske unije već osiguravaju
površine za tu namjenu u nekim tranzicijskim
zemljama (Poljska, Rumunjska, Ukrajina i dr.), a postižu
se i dogovori ustupanja zemljišta u zamjenu za hranu.
Također se izrađuju studije o ukupnom svjetskom
potencijalu bioenergije u procjeni budućih energetskih
izvora, njihovom međunarodnom poslovanju, tehničkoj
analizi i pravnom aspektu.


Doc. dr. se. Davorin Kajba


OSVRT NA 1. SVJETSKU KONFERENCIJU I IZLOŽBU
"BIOMASA ZA ENERGIJU I INDUSTRIJU"


Od 5. do 9. lipnja 2000. godine u španjolskome
gradu Sevilli, održana je 1. svjetska konferencija i izložba
o biomasi za energiju i industriju. Navedeni je
skup prvi puta sjedinio dva najveća događaja na ovome
području; 11. europsku konferenciju "Biomasa za energiju
i industriju" te 6. sveameričku konferenciju o biomasi
(slika 1).


Tijekom kongresnoga tjedna održano je pet zajedničkih
općih plenarnih sjednica, 34 istodobna, ali odvojena
usmena izlaganja, 8 posterskih sekcija i 8 raspravljaonica.
Izlaganja znanstvenika i stručnjaka na plenarnim
i izlagateljskim te posterskim odsjecima, upotpunjena
su velikim izložbenim prostorom na kojemu su
pokazana najnovija tehnička dostignuća i tehnološka
rješenja, ali i predstavljene vodeće svjetske tvrtke, ustanove
i institucije koje rade na području korištenja
energije dobivene iz biomase. Rad konferencije održavao
se u prekrasnom, svrhovito izgrađenom i suvreme


no uređenom zdanju Kongresnoga centra, u kojemu je
1992. godine organizirana Svjetska izložba EXPO ´92.


Danas se na različite načine iz biomase zadovoljava
od 11 do 15 posto svjetske potrošnje primarne energije
ili 1,0 - 1,5 GtM*. U budućnosti bi se teoretski moglo
dobivati i do tri puta više energije iz biomase nego što
se danas u svijetu koristi. Korištenje biomase kao izvora
energije se, međutim, znatno razlikuje u razvijenim
zemljama i zemljama u razvoju. U razvijenim zemljama
proizvodnja energije iz biomase na suvremeni, održivi
i energetski učinkoviti način stalno raste, dok se u
nerazvijenim zemljama, u kojima se iz biomase poneg


* Gtoe - giga (milijardu) tona ekvivalentne, jednakovrijedne nafte,
1 Gtoe = 41,9 EJ; uvriježena nezakonita energijsko-masena jedinica.
Pravilni bi bio iskaz: energija koja bi se dobila iz 1,0 - 1,5 Gt ekvivalentne,
jednakovrijedne nafte (dok se kod mjerne veličine indeksima
pobliže opisuje njhova narav, kod mjernih jedinica to nije dopušteno).