DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 112     <-- 112 -->        PDF

FORTECHENVI BRNO 2000
Međunarodna znanstvena konferencija "Šuma i tehnologija drva u međusobnom
odnosu okoliša", Brno, 20 - 22. studeni 2000.


International Scientific Conferense "FOREST AND WOOD TECHNOLOGY vs.
ENVIRONMENT", Brno, 20-22. November 2000.


Međunarodna konferencija održana je u Češkoj Republici
na Mendelevom univerzitetu Brno, u organizaciji
Šumarskog fakulteta Brno. Na konferenciji je sudjelovalo
preko 60 znanstvenika i stručnjaka iz 17 europskih
država sa 64 referata. Ovo savjetovanje uključeno
je u 1UFRO program istraživačke grupe P 3. 11.


00. Znanstveni odbor konferencije činili su predstavnici
9 europskih država te predstavnik Japana; voditelj
prof. dr. sc. Rudolf Heinrich , član FAO Rim, Austrija;
zamjenik voditelja prof. dr. sc. Vladimir Simanov,
Brno, Češka Republika; prof. dr. sc. Hafiz H.
Acar, Trabzon, Turska; prof. dr. sc. Nestor By bliuk,
Lvov, Ukraina; prof. dr. sc. Aristoteles D o u c a s, Thessaloniki,
Grčka; dr. Risto Lauhanen , Parkano, Finska;
prof. dr. sc. Milan M i k 1 e š, Zvolen, Slovačka; doc.
dr. se. Igor Potočnik , Ljubljana, Slovenija; prof. dr.
sc. Yurij M. Stakhiev, Archangelsk, Rusija i dr. sc.
Tetsuhiko Yoshimura, Kyoto, Japan.
Hrvatsku su predstavljali znanstvenici Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Zavoda za Iskorištavanje
šuma. Predstavljena su tri referata više autora.
Referat "Učinkovitost traktora u proredama" prezentiran
je u plenarnoj sesiji konferencije. Konferencija se
zbog brojnosti referata odvijala u četiri sesije, koje su
bile formirane glede tematike. U prvoj sesiji prezentirani
su referati o istraživanju i problematici novih tehnologija
prerade drva. Druga sesija obuhvaćala je istraživanja
na području eksploatacije šuma, klasifikacije terena
te primjene različitih sredstava, od traktora i žičara
do helikoptera. Treća sesija obuhvatila je referate iz područaja
tahnologija eksploatacije drva u odnosu na
okoliš. U četvrtoj sesiji obuhvaćeni su referati koji se
odnose na šumske komunikacije, primarnu i sekundarnu
otvorenost, pojavu erozije te primjenu računalnih
modela pri optimiziranju otvaranja šuma. U daljnjem se
dijelu prikazuju sažeci izloženih referata.


Krpan, A. P. B., Šušnjar, M., Zečić, Ž., Porsinsky
T.: Efficiency of tractors in thinnings (Učinkovitost
traktora u proredama)


Rad traktora na privlačenju drva iz proreda istraživao
se na 13 radilišta u brdskim i nizinskim uvjetima rada.
Na svim radilištima proveden je studij rada i vremena
traktora. Utrošci vremena traktora po radnim zahvatima
izmjereni su povratnom metodom kronometrije. U nizinskim
uvjetima prati se rad adaptiranih poljoprivrednih
traktora Steyr 9078, Torpedo 75A, IMT 558 i IMT
560 te zglobnih traktora LPKT 40 i Ecotrac V. Zglobni


traktori Holder C 870 F i Ecotrac V te pet adaptiranih
poljoprivrednih traktora (Steyr 9078, Torpedo 75A, Zetor
5748, IMT 539 i IMT 558) usporedno su istraživani u
brdskim uvjetima. U nizinskim uvjetima prosječni obujam
tovara kretao se od 0,65 m3 kod traktora najmanje
snage IMT 539 (26 kW), do 2,09 m5 kod zglobnog traktora
LPKT 40. U nizinskim uvjetima zglobni traktori
imaju veće specifično opterećenje nego adaptirani poljoprivredni
traktori, no kod rada u brdskim uvjetima nema
razlike u vrijednosti specifičnog opterećenja između
zglobnih i adaptiranih poljoprivrednih traktora. U brdskim
uvjetima na kraćim udaljenostima privlačenja
Holder C 870 F ima veće učinke (3,33 mVh na 100 m) od
Ecotraca V (2,39 mVh na 100 m), ali se s povećanjem
udaljenosti privlačenja njihovi učinci izjednačavaju
(1,66 mVh i 1,64 mVh na 600 m). Najveće učinke ostvaruje
adaptirani poljoprivredni traktor IMT 558 (od
3,66 mVh na 100 metara do 2,03 mVh na 600 metara udaljenosti
privlačenja). Od ostalih adaptiranih poljoprivrednih
traktora učinkovitošću se izdvaja Torpedo 75A
(od 2,50 mVh na 100 m do 1,65 mVh na 600 m). Najmanje
učinke u brdskim uvjetima imaju adaptirani poljoprivredni
traktori IMT 539, Steyr 9078 i Zetor 5748. U
nizinskim uvjetima najveće učinke na svim udaljenostima
privlačenja ima zglobni traktor LPKT 40, koji iznose
od 6,07 mVh (100 m) do 3,66 mVh (600 m). Zglobni traktor
Ecotrac V ima manje učinke od adaptiranih poljoprivrednih
traktora Steyr 9078 i Torpedo 75A. Adaptirani
poljoprivredni traktori IMT 558 i IMT 560 pri radu u nizinskim
uvjetima imaju najmanje učinke. Traktori koje
smo promatrali u oba uvjeta rada (Ecotrac V, Steyr 9078 i
Torpedo 75A) ostvaruju veće učinke u nizini. Iznimka je
adaptirani poljoprivredni traktor IMT 558, koji u nizini
ostvaruje učinke od 3,15 mVh (100 m) do 1,73 m7h(600
m), a brdu od 3,66 mVh (100 m) do 2,03 mVh (600 m).
Troškovi po jedinici proizvoda rastu s udaljenosti privlačenja.
Najmanje troškove po jedinici proizvoda imaju
zglobni traktori Holder C 870 F i Ecotrac V te adaptirani
poljoprivredni traktori IMT 558 i Torpedo 75 A u brdskim
uvjetima. U nizinskim uvjetima najmanje jedinične
troškove ostvaruju zglobni traktor LPKT 40 i adaptirani
poljoprivredni traktori Steyr 9078 i Torpedo 75A.


Izbor sredstva rada pri određenim radnim uvjetima i
tehnologijama rada, ima za cilj postizanje što veće ekonomske
dobiti uz podržavanje ekoloških zahtjeva. Problem
privlačenja drva iz prorednih sastojina iskazuje se
u maloj ekonomskoj dobiti drvnog obujma i velikim
ekološkim zahtjevima. Provedena analiza učinkovitosti
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 113     <-- 113 -->        PDF

traktora pri privlačenju drva iz prorednih sastojina ukazala
je na razlike između tipova traktora. Adaptirani poljoprivredni
traktor Steyr 9078 u nizinskim uvjetima,
IMT 558 u brdskim uvjetima i Torpedo 75A u svim
uvjetima rada odlikuju se dobrom učinkovitosti. Zglobni
traktori imaju veće učinke u brdskim i nizinskim
uvjetima od adaptiranih poljoprivrednih traktora, s tim
što svojim tehničkim značajkama udovoljavaju postavljenim
ekološkim zahtjevima.


Krpan Ante, Porsinsky Tomislav, Zečić Željko,
Šušnjar Marijan: Timber forwarding from thinning
stands (Izvoženje drva iz prorednih sastojina)


Pri eksploataciji nizinskih i prigorskih jednodobnih
šuma Hrvatske, česta je primjena izvoženja drva. Pri izvoženju
drva teret je potpuno od tla, pa se svladavaju
samo otpori kotrljanja. Izvoženje drva modernim mehaničkim
sredstvima u Hrvatskoj naslanja se na dugu,
tradicijsku uporabu životinjsko-kolske zaprege. U vremenu
snažnog ulaska mehanizacije u eksploataciju šuma
nakon 1960. godine, uz traktore se počinje primjenjivati
domaći sklop traktor-(polu)prikolica s dizalicom
i vitlom tzv. traktorska ekipaža. Istovremeno se
uvoze forvarderi (1971) za izvoženje drva pretežito u
nizinskim područjima. Danas se drvo izvozi forvarderima
i traktorskim ekipažama. Osim na izvoženju, forvarderi
i traktorske ekipaže mogu se upotrijebiti i u polufazi
prijevoza na kraćim udaljenostima, čime se isključuje
pretovar na pomoćnom stovarištu. Primjena
forvardera i traktorskih ekipaža na izvoženju drva uvjetovana
je sortimentnom metodom izradbe drva.


U radu su prikazani rezultati istraživanja izvoženja
drva iz prirodnih prorednih sastojina. Uspoređen je rad
tri traktorske ekipaže (Pionir, FMV, Steyr) i forvardera
Timberjack 1210. Učinkovitost izvoženja drva obuhvaćenih
sredstava rada analizirana je metodama studija
rada i vremena, kroz slijedeće eksploatacijske značajke
vozila: obujam tovara, prosječne brzine kretanja vozila
po bespuću i stovarištu, utrošcima vremena rada na sječini
i pomoćnom stovarištu te dodatno vrijeme. Traktorske
ekipaže ostvarile su obujam tovara u opsegu od
3,3 mVturi (Steyr) do 3,8 mVturi (Pionir), dok je kod
forvardera Timberjack 1210 obujam tovara iznosio 9,2
mVturi. Prosječna brzina kretanja po bespuću neopterećenih
i opterećenih traktorskih ekipaža, kretala se u rasponu
od 2,75 km/h (FMV) do 4,09 km/h (Steyr), dok je
kod forvardera Timberjack iznosila 3,72.km/h. Prosječna
brzina kretanja po pomoćnom stovarištu neopterećenih
i opterećenih traktorskih ekipaža, kretala se u rasponu
od 4,23 km/h (FMV) do 6,36 km/h (Steyr), dok je
kod forvardera Timberjack iznosila 4,09 km/h.


Timberjack 1210 ostvario je dvostruko manji utrošak
vremena rada na sječini i pomoćnom stovarištu
(31,29 min/turi) od traktorskih ekipaža, kod kojih se
utrošak ove grupe radnih sastavnica kretao u rasponu


od 48,99 min/turi (Steyr) do 74,2 min/turi (Pionir). Za
sve istraživane traktorske ekipaže utvrđeno je jedinstveno
dodatno vrijeme od 24,5 %, dok za forvarder
Timberjack 1210 ono iznosi 18 % od efektivnog vremena.
Navedene različitosti eksploatacijskih značajki istraživanih
sredstava rada, odrazile su se na njihovu
učinkovitost i troškove izvoženja obloga drva. Prema
rezultatima istraživanjima, forvarder Timberjack 1210,
je, iako namijenjen za rad u sječinama glavnog prihoda,
najdjelotvornije sredstvo rada. Po učinkovitosti među
traktorskim ekipažama prednjači Steyr, dok su Pionir i
FMV skoro podjednake učinkovitosti. Međutim, zbog
odnosa učinkovitosti i troškova rada, ekonomičnije je
izvoziti drvo traktorskim ekipažama FMV i Steyr, jer
ekipaža Pionir postiže najviše troškove po jedinici izvezenoga
drva. Ovo istraživanje potvrdilo je sud o tehnološkoj
zastarjelosti ekipaže Pionir, te mogućnost i isplativost
izvoženja drva iz starijih prorednih sastojina
forvarderom Timberjack 1210.


Dragutin Pičman & Tibor Pentek: Damages of
skid trail in skidding log by a skidder LKT 80 (Oštećenja
traktorskih vlaka pri privlačenju obloga drva
traktorom LKT 80)


Fino otvaranje šuma sekundarnim šumskim prometnicama
- traktorskim vlakama, neophodno je za ekonomski,
ekološki, okolišno i potrajno orijentirano intenzivno
gospodarenje šumskim ekosustavima. Traktorske
vlake su, iako predstavljaju svojevrsnu destrukciju
prirodnog okoliša, neophodna sastavnica eksploatacije
šuma kada se pri privlačenju obloga drva koriste
traktori. Mreža traktorskih vlaka mora zadovoljiti sljedeća
dva uvjeta: smanjenje srednje udaljenosti privlačenja
uz omogućavanje pristupa traktora u sječinu, te
povećanje brzine vožnje traktora a time i njegove učinkovitosti,
smanjenje šteta u šumi, kako ozljeđivanja pomlatka,
tako i preostalih starijih dubećih stabala, ali i
sabijanja tla te njegova oštećivanja. Pri tomu se javljaju
i dvije vrste šteta: štete na traktorskim vlakama te štete
u sastojini. Gradnjom traktorskih vlaka štete se višemanje
lociraju na vlake i na šumsko područje oko njih,
dok bi inače nastajale na čitavoj radnoj površini (sječini).
U brdskim prebornim šumama Republike Hrvatske
vrlo rijetko traktorska vlaka nastaje višekratnim prijelazom
traktora po istom tragu; puno češće se traktorske
vlake moraju graditi. U oba se slučaja oštećuje ili uništava
travnati pokrov, listinac ili humus. Pri gradnji
traktorskih vlaka razaramo stijene, guramo ih s trase
vlake, a često puta rastresemo i temeljnu geološku podlogu.
Kasnijom vučom traktorima po vlaci, na njoj nastaju
oštećenja od kotača traktora, ali i od trupaca koji
p.ri vuči ruju tlo i guraju ga po vlaci. Tim djelovanjem
deformira se planum, te nastaju preduvjeti za erozijske
procese; razrahljuje se podloga, nastaju oštećenja u kojima
se sakuplja i usmjeruje voda.