DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 112     <-- 112 -->        PDF

FORTECHENVI BRNO 2000
Međunarodna znanstvena konferencija "Šuma i tehnologija drva u međusobnom
odnosu okoliša", Brno, 20 - 22. studeni 2000.


International Scientific Conferense "FOREST AND WOOD TECHNOLOGY vs.
ENVIRONMENT", Brno, 20-22. November 2000.


Međunarodna konferencija održana je u Češkoj Republici
na Mendelevom univerzitetu Brno, u organizaciji
Šumarskog fakulteta Brno. Na konferenciji je sudjelovalo
preko 60 znanstvenika i stručnjaka iz 17 europskih
država sa 64 referata. Ovo savjetovanje uključeno
je u 1UFRO program istraživačke grupe P 3. 11.


00. Znanstveni odbor konferencije činili su predstavnici
9 europskih država te predstavnik Japana; voditelj
prof. dr. sc. Rudolf Heinrich , član FAO Rim, Austrija;
zamjenik voditelja prof. dr. sc. Vladimir Simanov,
Brno, Češka Republika; prof. dr. sc. Hafiz H.
Acar, Trabzon, Turska; prof. dr. sc. Nestor By bliuk,
Lvov, Ukraina; prof. dr. sc. Aristoteles D o u c a s, Thessaloniki,
Grčka; dr. Risto Lauhanen , Parkano, Finska;
prof. dr. sc. Milan M i k 1 e š, Zvolen, Slovačka; doc.
dr. se. Igor Potočnik , Ljubljana, Slovenija; prof. dr.
sc. Yurij M. Stakhiev, Archangelsk, Rusija i dr. sc.
Tetsuhiko Yoshimura, Kyoto, Japan.
Hrvatsku su predstavljali znanstvenici Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Zavoda za Iskorištavanje
šuma. Predstavljena su tri referata više autora.
Referat "Učinkovitost traktora u proredama" prezentiran
je u plenarnoj sesiji konferencije. Konferencija se
zbog brojnosti referata odvijala u četiri sesije, koje su
bile formirane glede tematike. U prvoj sesiji prezentirani
su referati o istraživanju i problematici novih tehnologija
prerade drva. Druga sesija obuhvaćala je istraživanja
na području eksploatacije šuma, klasifikacije terena
te primjene različitih sredstava, od traktora i žičara
do helikoptera. Treća sesija obuhvatila je referate iz područaja
tahnologija eksploatacije drva u odnosu na
okoliš. U četvrtoj sesiji obuhvaćeni su referati koji se
odnose na šumske komunikacije, primarnu i sekundarnu
otvorenost, pojavu erozije te primjenu računalnih
modela pri optimiziranju otvaranja šuma. U daljnjem se
dijelu prikazuju sažeci izloženih referata.


Krpan, A. P. B., Šušnjar, M., Zečić, Ž., Porsinsky
T.: Efficiency of tractors in thinnings (Učinkovitost
traktora u proredama)


Rad traktora na privlačenju drva iz proreda istraživao
se na 13 radilišta u brdskim i nizinskim uvjetima rada.
Na svim radilištima proveden je studij rada i vremena
traktora. Utrošci vremena traktora po radnim zahvatima
izmjereni su povratnom metodom kronometrije. U nizinskim
uvjetima prati se rad adaptiranih poljoprivrednih
traktora Steyr 9078, Torpedo 75A, IMT 558 i IMT
560 te zglobnih traktora LPKT 40 i Ecotrac V. Zglobni


traktori Holder C 870 F i Ecotrac V te pet adaptiranih
poljoprivrednih traktora (Steyr 9078, Torpedo 75A, Zetor
5748, IMT 539 i IMT 558) usporedno su istraživani u
brdskim uvjetima. U nizinskim uvjetima prosječni obujam
tovara kretao se od 0,65 m3 kod traktora najmanje
snage IMT 539 (26 kW), do 2,09 m5 kod zglobnog traktora
LPKT 40. U nizinskim uvjetima zglobni traktori
imaju veće specifično opterećenje nego adaptirani poljoprivredni
traktori, no kod rada u brdskim uvjetima nema
razlike u vrijednosti specifičnog opterećenja između
zglobnih i adaptiranih poljoprivrednih traktora. U brdskim
uvjetima na kraćim udaljenostima privlačenja
Holder C 870 F ima veće učinke (3,33 mVh na 100 m) od
Ecotraca V (2,39 mVh na 100 m), ali se s povećanjem
udaljenosti privlačenja njihovi učinci izjednačavaju
(1,66 mVh i 1,64 mVh na 600 m). Najveće učinke ostvaruje
adaptirani poljoprivredni traktor IMT 558 (od
3,66 mVh na 100 metara do 2,03 mVh na 600 metara udaljenosti
privlačenja). Od ostalih adaptiranih poljoprivrednih
traktora učinkovitošću se izdvaja Torpedo 75A
(od 2,50 mVh na 100 m do 1,65 mVh na 600 m). Najmanje
učinke u brdskim uvjetima imaju adaptirani poljoprivredni
traktori IMT 539, Steyr 9078 i Zetor 5748. U
nizinskim uvjetima najveće učinke na svim udaljenostima
privlačenja ima zglobni traktor LPKT 40, koji iznose
od 6,07 mVh (100 m) do 3,66 mVh (600 m). Zglobni traktor
Ecotrac V ima manje učinke od adaptiranih poljoprivrednih
traktora Steyr 9078 i Torpedo 75A. Adaptirani
poljoprivredni traktori IMT 558 i IMT 560 pri radu u nizinskim
uvjetima imaju najmanje učinke. Traktori koje
smo promatrali u oba uvjeta rada (Ecotrac V, Steyr 9078 i
Torpedo 75A) ostvaruju veće učinke u nizini. Iznimka je
adaptirani poljoprivredni traktor IMT 558, koji u nizini
ostvaruje učinke od 3,15 mVh (100 m) do 1,73 m7h(600
m), a brdu od 3,66 mVh (100 m) do 2,03 mVh (600 m).
Troškovi po jedinici proizvoda rastu s udaljenosti privlačenja.
Najmanje troškove po jedinici proizvoda imaju
zglobni traktori Holder C 870 F i Ecotrac V te adaptirani
poljoprivredni traktori IMT 558 i Torpedo 75 A u brdskim
uvjetima. U nizinskim uvjetima najmanje jedinične
troškove ostvaruju zglobni traktor LPKT 40 i adaptirani
poljoprivredni traktori Steyr 9078 i Torpedo 75A.


Izbor sredstva rada pri određenim radnim uvjetima i
tehnologijama rada, ima za cilj postizanje što veće ekonomske
dobiti uz podržavanje ekoloških zahtjeva. Problem
privlačenja drva iz prorednih sastojina iskazuje se
u maloj ekonomskoj dobiti drvnog obujma i velikim
ekološkim zahtjevima. Provedena analiza učinkovitosti