DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 100     <-- 100 -->        PDF

ma. To se događa samo u zemljama u kojima se posljednjih
godina smanjio udjel šuma u državnom vlasništvu.
U većini od njih učinak lošeg upravljanja smanjen je
kroz osnivanje i podržavanje udruga šumskih vlasnika,
proširenih službi i drugih oblika pomoći. Bilo je i drugih
korisnih inicijativa u stvaranju održive šumarske uprave.
U većini zemalja sudionica usvojeni su i neki oblici
politike prema šumama i strategija (u nekim slučajevima
u vidu pravnih dokumenata) za uspostavu pravnih
okvira. Na jugu regije lakše se može uočiti potreba
za njihovim stvaranjem, odnosno osuvremenjavanjem.


Šumarska uprava ne regulira se samo zakonima o
šumarstvu, nego i drugim zakonima o zaštiti i očuvanju
okoliša. Kako se sve zemlje sudionice Phare programa
žele pridružiti Europskoj uniji, važno je njihove zakone
uskladiti sa acquis communautaire. Iako se već puno
uložilo u razvoj pravnih okvira zemalja sudionica Phare
programa, svi su suradnici na izradi brošure naglasili
potrebu za daljnjim razvojem.


Jedan od ciljeva istraživanja u zemljama sudionicama
bila je nadgradnja postojećih inicijativa za poticanje
suradnje i razmjenu informacija. Razlika u definicijama
i metodama predstavljala je jednu od najvećih poteškoća
u prikupljanju i analizi podataka. Važno je ustrajati
u potpori naporima za standardiziranjem informacija
u čitavoj Europi. U sektora šumarstva, to je bio
glavni cilj EFICS-a (Europskog sustava za informiranje
i komunikaciju u šumarstvu). Mogućnost sudjelovanja
u ovom projektu koju zemlje sudionice Phare
programa imaju putem određenih aktivnosti u Europskoj
agenciji za zaštitu okoliša, olakšat će harmonizaciju,
prenošenje znanja i praktičnih vještina u šumarstvu,
nadgledanje, praćenje upravljanja i pristup podacima.
Isto bi se tako na čitav kontinent trebalo proširiti nadgledanje
koje provode UN - ECE (Ekonomska komisija
za Europu) i EU u okviru projekta pod nazivom


Internacionalni program za procjenu i praćenje učinka


zagađenja atmosfere na šume (ICP - Forests). Program
je još u povojima u Makedoniji, au Albaniji je tek započet.
U Bosni i Hercegovini očekuje se nakon rata.


Može se reći da je u zemljama sudionicama Phare
programa uočena većina problema. Pronađena sumoguća rješenja, iako se negdje još čeka na njihovu
primjenu. Unatoč regionalnim razlikama, sve su zemlje
uložile znatan napor kako bi prošle kroz teško razdoblje
tranzicije. Usvojeni su pravni okviri, a još se uvijek radi
na usavršavanju kadrova i proširenju. U porastu je interes
za osiguravanjem stabilnih ekosustava i prikladnim
iskorištavanjem šumskih resursa.


Ostalo je još prostora za raspravu, posebno između
sektora šumarstva i sektora za zaštitu okoliša, o određivanju
točne definicije održive šumarske uprave i načina
na koji se do nje može doći.Vjerujemo da ovakve rasprave
koriste šumama sektorima šumarstva, budući da
potiču aktivnu potragu za rješenjima koja nisu uvijek
jednostavna. Daljnje usavršavanje znanja, napredak u
komunikaciji između zainteresiranih strana i povećana
mogućnost razmjene stajališta, ovu će raspravu održati
konstruktivnom i korisnom. Ne vjerujemo da će se postići
jednoglasnost oko koncepta i analize, no to ne držimo
neophodnim. Imali smo dva različita načina razmišljanja
koji su branili svoje stavove, no oba u potrazi za
istim uspjehom. Ovo istraživanje može dokazati kako
je moguće ujediniti različite poglede kako bi se postigao
dogovor o onomu stoje potrebno. Dogovor na putu
do cilja sada može uslijediti. Konačno, vidjeli smo
kako zemlje sudionice razmjenjuju znanja i sposobnosti.
O puno se toga još može govoriti, puno se još može
otkrivati i provjeravati. Suradnja na svim razinama -u
obrazovanju, istraživanju, razmjeni gledišta i iskustava,
omogućit će ne samo daljnju integraciju Europe,
nego i globalan napredak šumarstva.


Jela Bilandžija
Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva


NOVA KNJIGA POEZIJE SUMARNIKA DAVIDA DAŠE KABALINA


David Kabalin , "Pomalko prohaja deveti križ" Izdavački centar Rijeka, Rijeka 2000.


U uvodnoj "besedici" svoje jedanaeste po redu knjige
poezije i kraće proze "Pomalko prohaja deveti
križ", David Daša Kab a 1 i n, dipl. ing. šum., u svojoj
osamdesettrećoj godini života i predviđanja da mu je


"u nebeskim knjigama još malo dana na raspolaganju
", objašnjava kako je nastala ova zbirka i s kojom je
svrhom napisana: ´Wo, kako rekoh, ne poigravati se s
vremenom. Pa uzeh metlu i sabrali na hrpu skoro sve
neobjavljeno ili pretežito neobjavljeno... I evo nove
zbirke. Neka su joj srićni puti. Neka ju čim brojnija srca
puste "va svoje dvori. "Ako tako bude, stari će pisar rado,
iz svoje drhtave desnice, odložiti olovku. Pa neka


mladi dragu čakavsku rič toplim srcem i čvrstom rukom
prihvate ".


Na susretu "Pul Matetićevega ognjišta", kojeg je 21.
prosinca 2000. organizirala Ustanova Ivan Matetić
Ronjgov iz Viškova-Ronjgi i Izdavački centar Rijeka, a
na kojem je kao "duhovna hrana" predstavljena nova
zbirka pjesama našeg uvaženog kolege, ni po čemu se
nije moglo zaključiti da će "stari pisar", nazočan susretu,
tako brzo "odložiti olovku", da mu je to posljednja
pjesnička "beseda". Uz "kanat" Novljana i mladih pjesnikinja,
bard novljanske čakavštine čitajući ulomke iz
nove knjige i pričajući anegdote iz svog bogatog plodo
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 101     <-- 101 -->        PDF

nosnog života, djelovao je "ka mladić". A da mu ni desnica
još (tako) ne podrhtava rječito kazuje fini rukopis
toplog zapisa, kojega je upisao u poklonjeni primjerak
knjige piscu ovih redaka.


U prvom dijelu knjige, kojemu je nadjenuo naslov
"Ča na srdašcu raste", Kabalin objavljuje pjesme na
novljanskoj čakavštini, nastale tijekom razdoblja od
1976. do 1999. godine, a koje do sada nisu objelodanjene.
To je ujedno pjesnički najsnažniji dio zbirke. U pjesmama
poput "Materino božičnje pismo", "Na dušni
dan", "Vela spovid Kabalinska" i dr., pjesnik-šumar
"pjeva" o svojoj mladosti, o minulom vremenu, uzvisujući
"staricu mat" koja, dok joj muž služi kruh sa sedam
kora, "naušna skrbit, svoj križ nosit, trpit i božju podnosit".
Kanti su puni "staračka maštanja", kako se zove
jedna od pjesama napisana 1998.: "Ne baš ravan ko
jablan, mrvicu grintav, pomalo svrt, ma još ne strt
Osam desetak na rame sjela, sve više mira, sve manje
djela ", no ipak "starački sretan ".


Drugi dio zbirke naslovljen je s "Svakodnevni poj".
Kabalin više nije pjesnik čakavštine, pišući jednako uspješno
i dojmljivo na standardnom hrvatskom jeziku.
Zadnja trećina knjige prozne su crtice u kojima se pjesnik
prisjeća svog mučnog razdoblja vojevanja ("U do-


Slikal. Šumarnik i pjesnik David Daša Kabalin (83) ispričao je
mnogo anegdota iz svog života i pjesničkog stvaralaštva
na predstavljanju u Ronjgima


(Foto: A. Frković)


maji Vile Velebite" i "Tifusari"), ali i novljanske "pisme,
kola i sopila".


O Kabalinovu pjesničkom stvaralaštvu na predstavljanju
u Ronjgima govorili su Ljubomir Stefanović ,
urednik knjige i skladatelj i maestro Dušan Prašelj ,
koji je, uz Ivana Matetića Ronjgova i Borisa Papandopula,
uglazbio više Kabalinovih pjesama. Kabalin
kao pjesnik javio se u čakavskoj književnosti i u krugu
kojemu pripadaju autori poput Zorana Kompanjeta
i Ljube Pavešića . O snazi njegovih pjesničkih riječi
govori i podatak da su Kabalinove pjesme uvrštene u
više antologija hrvatskog pjesništva, poput "Besede s
kamina i mora", Rijeka 1968., "Mare nostrum", Zagreb
1971., "Čakavsko pjesništvo 20. vijeka", Rijeka 1987.,


Slika 2. Skladatelj maestro Dušan Prašelj, pjesnik Zoran Kompanjet
i drugi ugledni gosti na predstavljanju najnovije zbirke
pjesama Davida Kabalina "Pomalo prohaja deveti križ" na
susretu u Ronjgima kod Rijeke 21. prosinca 2000.


(Foto: A. Frković)