DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 117     <-- 117 -->        PDF

održavaju svake četiri godine, a Hrvatska je kao njezin
punopravan član primljena 1992. godine tijekom 19. zasjedanja
1PC/FAO održanog u Zaragozi, Španjolska.


Zasjedanje je otvorio glavni tajnik IPC/FAO gosp.
James Bali, a sudjelovalo je ukupno 260 sudionika iz
37 zemalja. Tema sjednice bila je "Kulture topola i vrba:
Ususret potrebama društva i okoliša".


Hrvatska je u svojem izvješću za proteklo četverogodišnje
razdoblje, izvijestila o područjima prirodnih
sastojina i kultura topola i vrba, politici i zakonodavstvu,
tehničkim podacima i općim informacijama o stanju
topola i vrba u Hrvatskoj. U završnom izvješću
FAO je istaknuo da još uvijek postoji 12 % miniranih i
nedostupnih potencijalnih šumskih područja Hrvatske,
i da kao zemlja s poremećenom ekonomijom, nismo u
mogućnosti financijski prevladavati ovaj problem. Pozitivno
je ocijenjeno naše pristupanje zakonodavstvu
sa šumskim biljnim materijalom (UPOV) i naše učešće
u europskim programima (EUFORGEN), suradnja sa
stranim institutima, te veliki broj objavljenih znanstvenih
i stručnih radova vezanih za ovu problematiku.


U sklopu znanstvenog dijela programa, Hrvatska je
sudjelovala s jednim pozivnim referatom: "Poplar as a
potential model for gene resource conservation in forest
ecosystems", koji je izlagao D. Kajba u koatorstvu
sa B. Heinze, P. Rotach, S. de Vries i F. Lefévre, te s radom
"Improvement of arborescent willows and multi-
species hybrids by hybridization, transgression, back
crossing, selfing and inbreeding" D. Kajba i S. Bogdan
i s posterom D. Kajba i P. Vratarić: "Conservation of
european black poplar (Popu/us nigra L.) genetic resources
in Croatia".


Zaključci sjednice odnosili su se na potrebe uzgoja
topola i vrba u kratkim ophodnjama (bioenergija), zaštitama
ritskih tokova (riparian buffers), plantažiranju
u odnosu na sadašnje okolišne uvjete (phytoremediation),
te sekvestraciji ugljika iz atmosfere.


Stručna ekskurzija u SAD-u, započela je posjetom
Lower Columbia Fiber Farm, koja sa svojih 4000 ha
plantaža uz rijeku Columbia, uzgaja većinom hibridc


Populus trichocarpa x P. deltoides, te opskrbljuje potrebe
dviju industrija papirne konfekcije na području
država Oregon i Washington. Plantaže su u ophodnji od
7 do 12 godina, a upoznati smo i sa istraživanjima
hibridizacije i selekcije novih klonova topola,
pripremom staništa, kao i s radovima na sječi plantaža.


Posjetom komercijalnom poljoprivrednom gospodarstvu
Wilcox Farm, za proizvodnju jaja, mlijeka i sira
u državi Washington, SAD, upoznati smo i s mogućnošću
koristi od zajedničke proizvodnje poljoprivrede i
šumarstva (agroforsetry). Farma koristi biofiltere za usmjeravanje
postojećeg otpadnog dušika za prihranjivanje
plantaža topola, što će kasnije predstavljati mogućnost
za pridolazak novih vrsta iz prirode, nakon ophodnje
od 10 godina. Sličnom problematikom u poljoprivre


dno-šumarskoj proizvodnji susreli smo se i pri posjeti
korporaciji Nestlé i njihovom regionalnom centru za
obučavanje (Carnation Farm, sjeverno od Seattla,
SAD), čije su pašnjačke površine pretvorene u plantaže
topola u kratkim ophodnjama. Plantaže imaju višenamjensku
funkciju, od produktivne uporabe zemljišta, do
zaštite rijeke Snoqualmine i njezinog prirodnog okoliša.


Terenski i stručni dio ekskurzije na području Kanade
započeo je posjetom rasadnicima i plantažama kompanije
Scott Paper Limited, vodećem proizvođaču i opskrbljivaču
papirnatih proizvoda Kanade u kućanstvima,
industriji i komercijaloj uporabi. Kompanija gospodari
s više od 10 000 ha aluvijalnih površina uz rijeku
Fraiser, imajući i zakonodavstvenu ulogu zaštite
ritskih područja šuma (zabranom sječe od 100 m od toka
velikih rijeka i do 20 m kod manjih kanala i potoka).
Rasadnik od 14 ha osigurava 400 000 komada reznica i
topolovih kolaca godišnje za potrebe osnivanja plantaža
u kratkim ophodnjama do 12 godina, većinom hibri


dima P. trichocarpa x P. deltoides. U sklopu rasadnika
nalaze se i pokusne plohe različitih kombinacija križanja
vrsta P. trichocarpa, P. deltoides, P. maximowiezii i


P. nigra. Istraživanja uključuju različite razmake sadnje,
selekciju na otpornost prema bolestima i produkciji
drvne mase topola u kratkim ophodnjama.
Šumarski centar Kalamalka u Vernonu, kojeg smo
posjetili, osnovan je kao istraživački centar za oplemenjivanje
vrstan conforta, Picea glanca, Thuja plicata,
duglazije, ariša, topola i breza. Istraživanja centra
uključuju i osnivanje klonskih sjemenskih plantaža,
kao i radove na uzgoju, hranidbi gospodarskih vrsta,
biljnoj fiziologiji, šumarskoj entomologiji i pedologiji.
Centar sa svojih 28 redovito zaposlenih djelatnika, također
održava komercijalnu produkciju topola i arboretum.
Na području Vernona demonstrirana nam je
mogućnost korištenja otpadne kanalizacijske vode za
navodnjavanje plantaža hibridnih topola, a koja bi
inače završavala u obližnjem jezeru (zaštitu okoliša fi-


Slika I. Klonovi Populus trichocarpa x P. deltoides uzgajaju sc u
ophodnjama od 8 godina. Ft. James Corporation, SAD
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 118     <-- 118 -->        PDF

nancira gradski odbor). Na 15 ha plantaža, starih 13 godina,
postiže se produkcija i do 632 mVha kod nekih
klonova P. trichocarpa x P. deltoides.


Na području Nacionalnog parka Jasper, površine
10 880 km2, šumarski stručnjaci upoznali su nas s ekološkim
problemima šumskih požara. Unutar opožare-


Slika 2. Atabasco vodopad u NP Jasper
(Rocky Mountains, Kanada)


nih površina parka obavljaju se različita istraživanja
obnove i sukcesije vrste P. tremuloides i druge vegetacije,
kao i utjecaja šteta od zakonom zaštićene divljači
na obnovu šuma. Istraživanja uloge šumskih požara
utvrđuju reguliranje i stimuliranje obnove biomase,
hraniva, dobne strukture sastojine i učešća pojedinih
vrsta.


S primjenom različitih uzgojnih metoda pri sječi i
obnovi mješovitih sastojina Picea glanca i Populus tremuloides
upoznali su nas šumari s područja države Alberta
u Kanadi.


Impresivan je bio posjet kompaniji Albcrta-Pacific
Forest Industries Inc., koja kao proizvođač celuloznog
drva gospodari, prema ugovoru s državom Kanadom, s
ukupno 58 000 km2 sjevernoistočnog dijela Alberte i opskrbljuje
svoju proizvodnju sa 2 600 000 m3 sirovine godišnje.
Program kompanije je da do 2023. godine svojih
15 % potreba celuloznog drva pokrije sa plantaža selekcioniranih
klonova topola. Na 65 ha pokusnih površina
upoznati smo s provenijeničnim nasadima kanadske trepetljike,
plantažama hibridnih topola, izučavanjima utjecaja
mikorize, interakcije genotip x okoliš, utjecajem
uporabe različitih hraniva i povećane koncentracije C02
u atmosferi, te s mehanizacijom koja se koristi u rasadniku
i pri osnivanju plantaža. U sklopu istraživačkog centra
nalaze se i klonski arhivi domaćih i stranih vrsta
topola te njihovih hibrida, koji će poslužiti u daljnjem
oplemenjivanju za potrebe proizvodnje celuloznog drva
na sjeveru Kanade (56° sjeverne geografske širine).


Tijekom posjeta uspostavljeni su također i mnogi
kontakti sa šumarima iz različitih znanstvenih, razvojnih
i operativnih institucija iz zemalja učesnica Simpozija.


Mr. sc. Pavle Vratarić
Doc. dr. se. Davorin Kajba


13. MEĐUNARODNI INTERKALIBRACIJSKI TEČAJ MEDITERANSKIH ZEMALJA
(Crikvenica 24. do 28. lipnja 2000. godine)
Na 12. međunarodnom interkalibracijskom tečajuikoji je održan u Sieni, Italija 1999. godine, Hrvatskoj je;
ponuđena organizacija 13. međunarodnog interkalibracijskog
tečaja. Kako je naša zemlja već ranije prihvatilaiorganizaciju 1UFRO -međunarodnog savjetovanja Oak;
2000. (Hrastovi 2000) iz silvikulture, oplemenjivanja i
iigenetike hrastova od 20.do 24. svibnja 2000. godine,
zatražena je odgoda organizacije tečaja za 2001. godinu.
Međutim, prijedlog nije usvojila Europska komisija,
pa je Hrvatska ("Hrvatske šume", p.o. Zagreb, Šumarski
fakultet, Zagreb i Šumarski institut, Jastrebar


sko) prihvatila ogranizaciju 13. međunarodnog interkalibracijskog
tečaja mediteranskih zemalja. Tečaj je održan
od 24. do 28. lipnja 2000. godine u Crikvenici, odnosno
na području Uprave šuma Senj. Povjerenstvo za
znanstveno-istraživački rad osiguralo je financijska
sredstva, te ujedno imenovalo organizacijski i izvršni
odbor, mjesto i datum održavanja skupa. Takav razvoj
događaja diktirao je ubrzane pripreme i dodatne napore
izabranih tijela tečaja. Međutim, dobro izabrani sastavi
Organizacijskog i Izvršnog odbora zaista su izvrsno
obavili sve poslove.