DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 112     <-- 112 -->        PDF

Jean Louis F e r r o n : "France Douglas" slavi petu


obljetnicu postojanja


Asocijacija "France Douglas" osnovana je krajem
1993. g. na inicijativu ogranka sindikata šumovlasnika
iz pokrajne Limousin. Generalna skupština povodom
pete obljetnice održana je u Beaujolais-u. Asocijacija je
objedinila proizvođače duglazijc i pilanare koji se bave
njenom preradom. Nastala je voljom proizvođača glavnih
regija, gdje se najviše uzgaja duglazija, a to su: Limousin,
Bourgogne, Rhone Alpes, Midi-Pyrenees i Auvergne.


Aktivnost asocijacije "France Douglas" zatim se raširila
i izvan ovih početnih granica, preuzevši aktivnom
prisutnošću legitimnost u institucionalnim organizacijama
na nacionalnoj razini (Federacija sindikata privatnih
šumovlasnika, Nacionalna federacija šuma te organizacije
koje se bave razvojem i istraživanjem).


Prisutnost duglazije na europskom tlu vrlo je oskudna.
Ima je nešto više u Francuskoj (350 000 ha) i Njemačkoj
(200 000 ha), a to je u odnosu na ostale četinjače
"kapljica vode". Ako se zna kakve površine duglazija
zauzima na Američkom kontinentu uz široku primjenu
u pilanarstvu i konstrukcijama, promociju duglazijc
trebalo bi dići i na razine ukupnog teritorija Europske
zajednice. "France Douglas" se pojavljuje kao korisna
spona unutar sudionika u organiziranom lancu razvoja
ruralnih zona koje raspolažu bogatim resursima za
budućnost.


Znate li tko je bio David Douglas?


Remy Claire, pasionirani šumar koji se posebice bavi
istraživanjem duglazije, izdao je bogatu i dobro ilustriranu
knjigu o životu i radu Davida Douglasa. Knjiga
je prezentirana na svečanosti povodom jubilej a udruženja
"France Douglas". David Douglas je samouki škotski
naturalist kojega je poslalo Hortikulturno društvo iz
Londona u misiju na zapadnu obalu sjeverne Amerike
tijekom sredine XIX. stoljeća s ciljem da unese u Europu
važnu šumsku vrstu — duglaziju. U knjizi je opširno
opisano putovanje pasioniranog, avanturističkog i talentiranog
istraživača, koji je nesretnim slučajem preminuo
u 35-oj g. života. Knjiga je formata 21x29,7cm,
u kartonskom uvezu, a sadrži 335 stranica koje obiluju
ilustracijama i fotografijama.


Hubert Dclobcttc: Regia Languedoc-Roussi


llon


Svakoga dana šuma osvaja sve više terena u ovoj regiji
francuskog juga. Languedoc ili Pays d´ Oc. tj. zemlja
u kojoj se "da" govori "oc" umjesto "oui" kako se
govori na sjeveru Francuske, zauzima područje juga između
Alpa, Pirincja i Sredozemnog mora.


Slavni naturalist Charles Flahaut godine 1893. opisivao
je Languedoc sljedećim riječima: "Kada putnik
dođe sa sjevera prvi put na jug, neprijatno je ganut neplodnim
i golim vatrenim brežuljcima. Ne vidi se ništa
drugo nego gola zemlja i gole stijene poput zidina, izme


đu kojih oko uzalud traži bar jedno stablo koje bi moglo
pružiti malo hlada i svježine". Velike tvornice stakla,
porculana, kožare i crna metalurgija u razdoblju do kraja


XIX. stoljeća uništavale su vegetaciju ovoga kraja.
Danas je situacija drukčija. Napuštene poljoprivredne
površine osvaja šuma, tako da je krajem stoljeća
površina šuma narasla od 400 000 ha na 900 000 ha ili
34 % ukupne površine, stoje istovjetno sa šumovitosti
iz XV. stoljeća.
Ovaj razvoj očituje se u jačanju ekonomije ovoga
kraja. Više od 7 000 osoba ovog nerazvijenoga područja
ima osigurano zaposlenje u raznim sektorima: uzgajanje
šuma (rasadnici pošumljavanje kresanje grana i
si.), iskorištavanje šuma, transformacija šuma, lokalno
pilanarstvo, proizvodnja ambalaže i ogrijevnog drveta.
Sto se tiče pilanske proizvodnje instalirano je stotinjak
pilanskih jedinica koje proizvode piljenu građu,
pretežito četinjača, namijenjenu uglavnom za lokalnu
potrošnju, uz skroman izvoz u Španjolsku.
Uporaba drveta za ogrijev je dosta raširena, a posebno
u ruralnim sredinama. U novije vrijeme projektirane
su toplinske jedinice za kolektivno grijanje, koje za sirovinu
upotrebljavaju pilanske otpade i ostatke šumskih
siječa. U zoni je predviđena gradnja 20-ak toplana
na toj sirovinskoj osnovi u iduće četiri godine.
Pored drveta kao glavnog šumskog proizvoda, u novije
vrijeme sve više uzima maha proizvodnja gljiva i to
tartufa, radi njihove velike tržišne vrijednosti. Proizvodnja
te vrijedne gljive bila je opala u posljednjem
razdoblju, ali se danas zahvaljujući sadnji mikoriznih
stabala postiže vrlo značajna proizvodnja Interes
za proizvodnju je sve veći, posebice na površinama
napuštenih vinograda kojih u zoni ima mnogo.
Pored uzgoja tartufa važno mjesto zauzima proizvodnja
borovnice, te su velike površine šuma date u koncesiju
radi njihovog uzgoja.


Proizvodnja meda i sadnja medonosnih stabala
ima poseban interes.


Proizvodnja čepova od hrasta plutnjaka za razvijeno
francusko vinarstvo odvija se u zoni istočnih
Pirineja u oko 400 pogona.


Svake godine u području Languedoc-Roussillona
pošumi se 2-3 000 ha napuštenih poljoprivrednih površina.


Šume doprinose razvoju "zelenog turizma" ove
zone, a po riječima gospodina Jacqucsa Bianca, predsjednika
regije, 50 ha šume ili 400 kubika sječive drvne
mase osiguravaju zaposlenje jednog radnika, a po
statistici ova regija ima najveći prirast stanovništva u
Francuskoj.


F. dc Mont ale mbe rt: Pokretne pilane - realnost
današnjice
Neminovna evolucija ekonomskog svijeta nije mimoišla
pilansku aktivnost. Zastarjela tehnologija malih
privatnih pilana i sve veći zahtjevi za sigurnost rada uz
ŠUMARSKI LIST 11-12/2000 str. 113     <-- 113 -->        PDF

rokovali su nestajanje starih pilanskih postrojenja. Njihov
zadatak sve više preuzimaju obrtnici, vlasnici pokretnih
pilanskih postrojenja, a njihova zastupljenost
je očita u svim regijama. To nisu teška postrojenja
na parni pogon koja su se primjenjivala početkom
stoljeća, a koja su za montažu trebala nekoliko dana,
već postrojenja sa benzinskim ili diesel motorima koji
pogone pilu izravno ili proizvode električnu energiju za
pogon elektromotora. Njihova montaža i početak rada
traje manje od 2 sata. Cijene takvih postrojenja
kreću se od 15 000-150 000 DM. Manje skupi modeli
služe za povremenu upotrebu, dok skuplje modele upotrebljavaju
obrtnici za kontinuirani rad. Ta postrojenja
mogu biti s kružnim ili tračnim pilama, od kojih svaka
ima specifične prednosti.


Engleska firma "Forcstor" proizvodi 2 tipa montažnih
pilana:


-
"Swivel Saw" — kružna pila koja služi za proizvodnju
krovnih konstrukcija. Montirana je na 4 vertikalna
nosača i 2 horizontalna profila od aluminija.
Radnik vrlo lako pokreće pilu, koja u jednom smjeru
reže horizontalno, a u povratku vertikalno. Vrlo je
jednostavna, ali je nedostatak što proizvodi piljenice
ograničenog presjeka. Cijena je vrlo pristupačna
oko 20 000 DM.
-
"Jacko" - tračna pila sa 2 osovine, pogonjena diesel
motorom od 25 K.S., opskrbljena hidraulikom za
doziranje trupaca. Prednost ove pile je debljina reza
od svega lmm, što povećava iskorištenje materijala
i ima mogućnost proreza piljenica raznog oblika i
dimenzija. Cijena postrojenja je oko 80 000 DM.
Finska firma "Laimet" isporučuje u Francusku ver-


IZ LOVSTVA


tikalnu kružnu pilu (120 cm promjera) opskrbljenu hidraulikom
za doziranje trupaca. Pila ima veliku brzinu
rada, a može biti na traktorski pogon od minimum 90


K.S. ili samostalni motor od 120 K.S. Cijena verzije na
traktorski pogon je oko 90 000 DM.
Njemačka firma "Serra" proizvodi širi izbor tračnih
horizontalnih pila. To su dvoosovinske pile pogonjene
pomoću električnog agregata ili na traktorski pogon.
Prikladne su za prorez dugačkih trupaca. Vrlo su robustne,
opskrbljene hidraulikom za manipulaciju s trupcima,
a mogu rezati trupce do 130 cm promjera. Cijena
postrojenja nije navedena.


Američka firma "Wood Miser" je jedna od pionira u
svijetu pokretnih pilana. Do sada je proizvedeno više
od 20 000 postrojenja prodanih diljem svjeta (u posljednje
vrijeme kod nas sve češće u primjeni op. autora).
To su horizontalne, dvoosovinske tračne pile koje
se proizvode u raznim varijantama. Komplet motor i
tračna pila učvršćeni su najednom stupu, koji se kreće
po postolju pileći piljenicu po piljenicu. Prednost ove
pile je kvalitetan prorez i dobro iskorištenje (debljina
pile 1-1,14 mm). Cijena postrojenja kreće se od 15 000
do 80 000 DM ovisno o modelu.


Prednost pokretnih pila je što prorez obavlja mali
broj radnika, trupci se prorezu na licu mjesta, što značajno
smanjuje troškove transporta, a drvni otpad ostaje
u šumi ili se može koristiti za izradu ogrijevnog drveta.


Pilanska proizvodnja s pokretnim pilanama traži
dobru organizaciju rada, da bi bila učinkovita i rentabilna
i u takvim uvijetima ima realnu perspektivu.


Franc Grospić, dipl. ing.


ČOVJEK I KRUPNA ZVJERAD
(Človek in velike zveri)


Znatan broj divljih životinja koje su od nedavna izgubile
status lovne divljači, a koje žive od lova i od plijena,
navukle su na sebe posebno neprijateljstvo čovjeka,
koje on redovito izražava s malo razumijevanja i još
manje pravednosti. Ako su nekada riječi "koristan" i
"štetan" i imale smisla, danas one uistinu više ne označavaju
jasno ograničenu kategoriju. Tko može ustvari
tvrditi da ljupka srna predstavlja u ravnoteži prirode
korisnijeg člana nego stoje to vuk, medvjed ili ris? Naravno,
ako se opredjeljujemo prema vanjštini ili prema
osjećajima, naše su simpatije na strani prve. Ali, ako
želimo pošteno sagledati bit stvari, ne ocjenjujući moralnu
vrijednost živih bića i ne vodeći računa o svojim


momentalnim interesima, bit ćemo prisiljeni priznati
svoje neznanje i zaključiti da nemamo pravo uništiti jednu
vrstu, ma kakva ona bila, samo na osnovi prividne
štete koju mi zapažamo (G. M. Vi 11 enave, 1968.)


O sadašnjem statusu i budućnosti spomenutih triju
predatora, vuka, risa i smeđeg medvjeda, posebno o odnosu
čovjeka spram medvjeda1 govori Zbornik referata


1 Radi se o Odluci Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu
RS od 28. 9. 1999. kojom je za lovnu sezonu 1999/2000. u
središnjem području medvjeđe populacije Slovenije odobren odstrjel
65 medvjeda, a koja je odluka izazvala burne reakcije dijela lovačke
javnosti i zaštitara prirode.