DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 90     <-- 90 -->        PDF

autore tablica upišu i podatak o upotrebljenoj dvoulaznoj
tablici. Ovaj podatak je neophodan zbog neizbježne
alternacije prevoditelja radova pri izradi osnova gospodarenja,
doznaci, realizaciji propisa osnove i vođenju
evidencija o izvršenim radovima. Uzrok subjektivno
pogrešnog izbora tarife zbog neodgovarajućeg "ulaznog"
podatka ne bi smio biti objektivno nedorečen propis,
stoje u ovom slučaju neizbježno.


Na prednost temeljnice pri računanju obrasta u odnosu
na drvnu masu ukazuje i slijedeća usporedba.


Bukva do 3 cm
v = 3,108 - 5,644 m3 Av = 2,536 m3
Hrast do 3 cm
v = 2,512 - 5,629 m3 Av = 3,117 m3


Ove razlike, ovisno o izabranom "ulazu" za izbor tarife,
neminovno utječu na točnost rezultata izračunatog
obrasta po drvnoj masi u odnosu na obrast određen temeljnicom,
koju smatramo svrsishodnijom za obračun
obrasta.


(U sve četiri navedene tablice, pogrešno iskazane
drvne mase za D = 57,5 cm i h = 34 m, treba prije korištenja
i eventualnog reprinta tablica ispraviti.)


14.
Nije nužno posebno isticati ulogu obrasta pri donošenju
valjanih prognoza razvoja i prirodne obnove, i u
tom smislu upitnu svrhovitost dualističkog pristupa
određivanju obrasta, zamjenom temeljnice, drugim taksacijskim
elementom, drvnom zalihom (masom).


Zamjena temeljnice drvnom masom u sastojinama
prebornog uzgojnog oblika-kako je to propisano član


OBLJETNICE


Temeljnica bilo kojeg stabla prsnog promjera
D = 57,5 cm iznosi g = 0,25967 m2 (0,26 nv očitano iz
tablica).


Drvna masa stabala istog prsnog promjera je, ovisno


o izmjerenim visinama, u istoj tablici različita.
U dvoulaznim tablicama (Pravilnik za uređivanje
šuma, 1995) drvna masa do 3 cm i do 7 cm debljine, za
bukvu (str. 199 i 239) i hrast (str. 201 i 241 ) za iste prsne
promjere (D = 57,5 cm), ovisno o visini iznosi:


do 7 cm
v = 2,996 - 5,562 m3 Av = 2,566 m3
do 7 cm
v = 2,537 - 5,545 m3 Av = 3,008 m3


kom 13. Pravilnika od 1994. i 1997. god., nije prihvatljiva.
Rezultati komparativne analize ukazuju na
nužnost promjena očigledno neprimjerenih propisa.


Uvjereni smo, da će obrast određen temeljnicom kao
dugogodišnjim ustaljenim i u praksi provjerenim
svrhovitim pokazateljem reproduktivnih uvjeta prirodne
obnove sastojina prebornog uzgojnog oblika - optimalizirati
usklađenost odrednica gospodarenja u prognostičkim
modelima razvoja s načelima oponašanja
prirodnog razvoja.


Sve izneseno govori u prilog obračuna obrasta
primjenom temeljnice i u sastojinama prebornog
uzgojnog oblika.


Dr. se. Radovan Križanec
Izv. sveuč. prof, u mirovini


NAJSTARIJI TAKSATOR HRVATSKE, ŠUMARSKI SAVJETNIK U M. Milan Drndelić ,
dipl. ing. šum. NAVRŠIO JE 23. LISTOPADA 90 GODINA


Šumarski savjetnik u m. Milan Drndelić bio je
odličan taksator, i kao takav izradio velik broj šumsko
gospodarskih osnova za mnoge gospodarske jedinice u
Podravini, Bilogori, Moslavini i drugdje. Držao se
znanstvenih načela šumarske struke i uvijek pred očima
imao načelo potrajnosti. Tome možemo zahvaliti daje
današnje stanje šuma na području U. Š. Bjelovar u dobrom
stanju i ne samo to, već je struktura šumskih sastojina
povoljna. Pozitivan trag Drndelićevih šumsko
gospodarskih osnova vidi se i danas u Česmi, Jantaci


ma, Ilovskom i Trupinskom gaju, Garjevici i drugdje.
Zato će ime taksatora Milana Drndelića biti upisano
zlatnim slovima u povijesti uređivanja šuma Hrvatske.


Ing. Milan Drndelić odgojio je velik broj šumarskih
stručnjaka iz područja uređivanja šuma, pa je upravo
njegova zasluga daje tzv. bjelovarska taksacija uvijek
bila medu prvima u Hrvatskoj.


Imao sam sreću i veliko zadovoljstvo surađivati sa
starijim kolegom Milanom Drndclićem, stoje bilo vrlo