DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 128     <-- 128 -->        PDF

šteta od mehanizacije, suvišnih puteva i nepoželjnih
vrsta (korova).


2. Obilazak specijalnog rezervata šumske vegetacije
"Lože".
To je također Šumarija Otok, gospodarska jedinica
"Slavir" te dijelovi odjela 66, 67, 82 i 83 s ukupnom
površinom od 107,90 ha.


Ovdjeje:
a) šuma hrasta lužnjaka i običnog graba. Carpino betuli
- Quercetum roboris typicum.


b) šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i rastavljenim
šašem. Genisto elatae - Quercetum -Quercetum
roboris caricetosum remotae.


EKSKURZIJA NA PODRUČJU


Na području Uprave šuma Bjelovar održana je 15. 6.
ove godine jednodnevna ekskurzija Šumarijama Lipik i
Pakrac. Na ovoj ekskurziji bilo je 28 članova HŠD,
"Ogranak Zagreb". Sudionici ekskurzije prvo su prispjeli
u Šumariju Lipik, gdje je pozdrave dobrodošlice
uputio predsjednik HŠD, "Ogranak Bjelovar" ing. Milan
Presečan . Upravitelj Šumarije ing. Vilim Draš ner
dao je osnovne podatke o Šumariji. Slijedilo je
razgledavanje grada, ponajprije ruševina nekad poznatog
lječilišta. Novovjeki "barbari" s posebnim sadizmom
uništili su ovaj zdravstveni objekat. U zaostalim
balkanskim školama nisu ih naučili viteštvu i kulturi,
pa su tako i unapređenja stjecali ubijanjem i rušenjem
najvrijednijih ljudskih dobara. Trebalo bi te slike poslati
međunarodnim sudovima i tražiti odštetu, jer do danas
nema kazni za ova zlodjela.


Ponovni susret starih prijatelja


c) šuma hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom i žestiljem.
Genisto elatae -Quercetum roboris aceretosum
tatarici.


Na ovom lokalitetu vidjeli smo lijepa, pravna, punodrvna
stabla, čista bez grančica, visoka 35 - 39 metara.
Prirast je najmanji u odjelu 66d - 6,90 mV ha i najveći u
67 b - 10,20 m2/ha. - starost 138 godina.


Na kraju ovog "šumarskog dana" slijedio je odmor i
ručak na bošnjačkim Virovima te povratak u Zagreb.


I ovom prilikom zahvaljujemo Upravi šuma Vinkovci,
HŠD, "Ogranak Vinkovci", Šumarijama Vukovar
i Ilok, Dl "Spačva" i svima kolegama koji su vodili
te omogućili uspjeh ove vrijedne ekskurzije.


UPRAVE SUMA BJELOVAR.
Vodstvo ekskurzije preuzima upravitelj Šumarije
Pakrac ing. Edo K u k e c . Prolazimo kroz grad Pakrac
do planinarskog doma Omanovac. Nakon kraćeg odmora
i pogleda na panoramu Lipika i Pakraca vozimo
se kroz okolna naselja sve do Španovice. Put nas dalje
vodi prometnicom kroz bukove sastojine, sve do odašiljača
na Psunju (980 m.). Slušamo o minama u pojedinim
šumskim predjelima, koje na žalost neće biti brzo
uklonjene. Nakon odmora i ručka u Lovačkom domu
vraćamo se u Zagreb.
Ovom prilikom zahvaljujemo imenovanim kolegama
koji su pridonijeli uspjehu ove lijepe i korisne ekskurzije.


Mladen Stojković


OSJEČKI ŠUMARI POSJETILI SENJSKE KOLEGE


Hrvatsko šumarsko društvo - Ogranak Osijek, organiziralo
je u lipnju mjesecu višednevnu stručnu ekskurziju
na području Uprava šuma Ogulin, Senj i Split. Zapravo
bio je to uzvratni posjet osječkih šumara, jer su u
proteklom razdoblju ogranci ovih uprava boravili kao
njihovi gosti na području Uprave šuma Osijek. Tako su
i senjski šumari bili gosti osječkih prijatelja prije dvije
godine. Ta je stručna ekskurzija, prema našim ocjenama,
bila vrlo uspješna i svakako se može uvrstiti među
najuspješnije stručne šumarske ekskurzije senjskog
Ogranka.


Prvog dana stručne višednevne ekskurzije Osječani
su u večernjim satima doputovali u Krasno iz Ogulina.


Dobrodošlicu im je zaželio naš predsjednik Ogranka, a
uzvratio kolega Berislav Vinaj, dipl. ing. šum. predsjednik
osječkog Ogranka. Predstavnici obaju ogranaka iskazali
su radost zbog ponovnog susreta starih prijatelja.
Noćenje u Krasnu na svježem planinskom zraku bio je
pravi odmor, jer je slijedećeg dana bila predviđena naporna
stručna ekskurzija na otok Rab i područje krških
šuma submediterana. U jutarnjim satima autobus kreće
iz Krasna pod stručnim vodstvom predsjednika senjskog
ogranka, primorskom padinom Velebita do Jablanca.
Slijedi odmor do polaska trajekta za Rab, koji je
iskorišten za vrlo kratku šetnju do Zavratnice. Nakon
vožnje trajektom od Jablanca do Mišnjaka, započinje
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Zajednička fotografija na Sorinju, nekadašnjem golom kršu, koji se marom šumarije Rab uspješno pošumljava.


putovanje glavnom rapskom prometnicom prema gradu
Rabu i mjestu Lopar. Mnogi šumari upoznali su otok
Rab za vrijeme studenske prakse, ali se ipak za svakog
novog dolaska otkriju novi detalji. Najprije nas put vodi
do poluotoka Sorinja u blizini Lopara, gdje je Šumarija
Rab 1994. godine izdvojila oko 300 ha krša za pošumljavanje.
Kontinuirana godišnja pošumljavanja pretežito
sadnicama primorskog bora, do sada su polučila odličan
uspjeh, pa se nadamo da će se takvi rezultati polučiti
i u budućnosti. U ostalom stručnom programu uključeno
je upoznavanje s gospodarenjem šuma hrasta crnike
i crnog jasena u g.j. Kalifront, posebnim rezervatom
šumske vegetacije "Dundo", park šumom "Komrčar",
te gradom Rabom. Dakako, bez upoznavanja grada
Raba kompletni sadržaj boravka na ovom lijepom i
atraktivnom otoku svakako ne bi bio potpun.


Na oproštajnoj večeri u Krasnu priključio se i dio
članova Upravnog odbora senjskog Ogranka, zajedno s
Milom Tomljanovićem, dipl. ing. šum. upraviteljem
Šumarije Krasno i Juricom Tomljanovićem, dipl. ing.
šum. upraviteljem Uprave šuma Senj. Poseban ugođaj
stvorio je senjski tamburaško-vokalni sastav "Pod Nehajem"
svojim raznolikim repertoarom i vrlo izraženim
smislom za stvaranje ugodne i opuštene atmosfere.
Predsjednik osječkog Ogranka kolega Berislav Vinaj,
dipl. ing. šum. zahvalio je na gostoprimstvu i u znak
pažnje poklonio senjskom Ogranku umjetničku sliku,
rad Karla Haramije, koja prikazuje jedan osebujni osječki
motiv. Predsjednik senjskog Ogranka zahvalio je na
poklonu te se nada da će međusobni susreti naših ogranaka
postati tradicionalni i prijateljski.


V. Ivančević