DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 126     <-- 126 -->        PDF

NR. 144 MU SAMSTAG, 24. JUNI 2000 13
INFORMATIONBESUCH


Kroaten besuchen Forsteinrichtungen
HRVATI U POSJETU ŠUMARSKIM OBJEKTIMA


(prijevod iz njemačkog tiska)


Proteklih su dana članovi hrvatske delegacije posjetili šumarske pokusne objekte u Altkreis Miindenu, radi
razmjene informacija i iskustava.
U programu delegacije hrvatskih šumara koja se nekoliko dana zadržala u posjeti Hann. Miindenu nije bio


Expo, nego razmjene informacije u zemaljskom zavodu u Hessenu. Cilj posjeta bio je sakupljanje informacija
o tekućim istraživačkim planovima, osobito o uređenju i njezi plantaža sjemena, rasadniku, aktivnosti
oko očuvanja resursa šumskih gena, te mjerama za usklađivanje radnih programa. U tijeku izleta pokazalo
se da se u hrvatskome šumarstvu provode slični programi i projekti. Razvila se živahna razmjena iskustava,
koja se nije zadržala samo na apstraktnome, već je pokušala riješiti konkretne probleme. Na primjer, otvorena
su pitanja o prikladnoj tehnici razmnožavanja u rasadnicima zavoda u Hessenu.


Istraživanje usmjereno na praksu i u Hrvatskoj čini važan temelj potrajnog gospodarenja šumama. Sastav delegacije
jasno je pokazao koliko su usko povezana šumska poduzeća i znanstvena istraživanja. Davorina
Kajbu, profesora na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, pratili su vodeći službenici hrvatskog šumarskog
poduzeća, kao i šumari iz Slavonije.


Turizam


Njemačke je kolege razveselila činjenica da su Hrvati donijeli vijesti o pozitivnom razvoju turizma i šumarstva.
S druge strane, pomalo su zabrinjavajuće bile vijesti o štetama opasnih razmjera u čuvenim slavonskim
hrastovim šumama. Uzroci su toga, prema procjeni lokalnih šumara, među ostalim i spuštanje razine podzemnih
voda. Slična se situacije može pronaći i u nekim dijelovima Njemačke (na primjer, u području Rajna
- Majna). Razmjena informacija na međunarodnoj razini bila bi u svakom slučaju primjerena i korisna.


Pri susretu svi su se složili oko toga da bi se mnogi problemi mogli smisleno rješavati tek u okviru međunarodne
suradnje. Hrvatska je, poput Njemačke, iz tih razloga potpisala Rezolucije Konferencije u Riju i Konferencija
za zaštitu europskih šuma te se na taj način obvezala na potrajno gospodarenje šumama, kao i njihovo
očuvanje.


Ovaj je posjet, doduše, tek malen korak u provedbi tih rezolucija, no zasigurno neće biti i zadnji, budući da
su se ovom prilikom mogle ustanoviti brojne zajedničke strane o kojima se ne može raspravljati samo u okviru
velikih međunarodnih konferencija, nego i u stručnim diskusijama.


Dr. sc. Davorin Kajba, dipl. ing. šum.
Milan Žgela, dipl. ing. šum.


IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


EKSKURZIJE HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA OGRANAK ZAGREB
NA PODRUČJU UPRAVA ŠUMA VINKOVCI I BJELOVAR


Članovi Hrvatskog šumarskog Društva, "Ogranak mjesta gdje se režu furniri, ponajprije hrasta. IskorišteZagreb"
krenuli su 25. svibnja autobusom na područje nje iz trupaca je 35 % furnira. Godišnja proizvodnja izUprave
šuma Vinkovci. Nakon 4 sata vožnje, 27 putninosi
6,5 milijuna m2 furnira. Upoznati smo sa ukupnim
ka ove ekskurzije prispjelo je u Vinkovce. Prema planu, prihodom, prosječnom plaćom i drugim podacima u
prvo je obavljena posjeta Drvnoj industriji "Spačva". proizvodnji. Impresivno djeluje skladište kodiranih
Prije toga, pozdravne riječi sudionicima ekskurzije furnira koji su traženi na tržištu Italije, Austrije, Češke i
uputili su: Predsjednik HŠD, "Ogranak Vinkovci" ing. Europe. Vidjeli smo proizvodnju lameliranih ploča za
Ilija G re goro vić i tajnik ing. Stjepan Tuš kan. sjedišta, lamel parketa, parketa bez utora i pera. Prema


eventualnoj zainteresiranosti pojedinaca moglo se raz


Slijedilo je razgledavanje industrijskog pogona, prvo
pilane gdje se danas godišnje proreze 30.000 m3 ob-gledati tj. upoznati i ostale vrste proizvodnje.
lovine manje od prijeratne proizvodnje. Dolazimo do Nakon odmora i ručka put nas vodi u Vukovar. Uz
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 127     <-- 127 -->        PDF

budeni stižemo u ovaj grad, koji ima veliko značenje za
slobodu naše države. Iz autobusa promatramo bolnicu,
ruševine kuća, zelenilo koje samo dijelom prikriva zlodjela
"barbara" s Istoka. Zaustavljamo se u dvorištu
Šumarije. Upravitelj ing. Branko Trifunovi ć upoznaje
nas s osnovnim podacima Šumarije. Okupator je
posjekao drvne mase na 1600 ha. Danas je jedan od
glavnih zadataka saniranje tih površina. Opraštamo se
u Šumariji i dolazimo do spomenika Križa žrtvama za


Sudionici ekskurzije


(foto M. Stoković)


slobodu Hrvatske, koji se nalazi na utoku Vuke u
Dunav. Uz sjećanje na te dane i molitvu položen je vijenac
na spomenik. Nakon fotografiranja dolazimo na
"Ovčaru". To je područje izvan Vukovara na imanju
Pik-a Vukovar. Ovdje na spomen ploči piše: "Na ovom
mjestu dana 20. Studenog 1991. godine JNA i njihovi


Polaganje vijenca kod križa žrtava za oslobođenje Hrvatske
(Foto: M. Stojković)


pomagači mučki su ubili 200 ranjenika, medicinskog
osoblja i civila iz Vukovarske bolnice".


Na redu je grad Ilok. Tu nas čeka upravitelj Šumarije
ing. Žarko Lončar , koji uz pozdrave daje osnovne
podatke o Šumariji. Na području Uprave šuma Vinkovci
to je najmanja Šumarija, površine 1688,51 ha. Doznali
smo podosta o sadnji crnog oraha, kod kojega se
mogu postići za izvjesne Sortimente veće prodajne cijene
od hrasta.


U programu posjete Iloku je


samostan i crkva sv. Kapistrana iz


14. i 15. stoljeća. Ovdje nas
dočekuje fra Marko Barto 1
o v i ć, koji je opširno je govorio
o sv. Kapistranu, koji je imao velike
zasluge u borbi protiv Turaka.
Za tu borbu prikupljao je dobrovoljce.
Fra Marko pokazao nam je
prostorije samostana, biblioteku,
slike te smo tako dospjeli do visoke
kule, odakle se vidi Dunav i
okolica. Na kraju smo obišli i
staru crkvu, koja je dijelom izvana
u obnovi.
Krenuli smo prema Spačvi.
Prolazimo kroz mjesta koja su dijelom
bila prva linija obrane protiv
okrutnog neprijatelja: Tovarnik,
Uača, Šidski Banovci (srpsko


selo), Đeletovci, Nijemci, Podgrade, Apševci, Lipovac
i na kraju Spačva. Putem smo vidjeli dosta "crvenih
krovova", obnovljenih kuća, poljoprivredne kulture i
vinograde, koji se prostiru u jednoj ravnini, sve dok
možemo vidjeti okom.


U lovačkoj kući nalazimo smještaj, slijede pozdravi
domaćina, večera i razgovori te govori do kasnih sati.
Hrana, posluga i smještaj zaslužuju visoke ocjene (jedan
dio sudionika ekskurzije spavao je u lovačkoj kući
"Merlino").


Drugi dan, 26. svibanj.
Taj je dan sadržavao samo šumarski program.


1.
Na području Šumarije Otok, gospodarska jedinica
"Slavir", odjeli 74 i 75, pokazane su pomlađene površine
tj. obnova žirom hrasta lužnjaka.
Uprava šuma Vinkovci pristupila je obnovi sastojina
hrasta lužnjaka s velikom pozornošću i naprednom
metodom. Kako su domaćini iz Uprave istakli,
potrebno je prije svega precizno izvođenje nekih
radova u točno određenom vremenskom razdoblju.
Svaka nepreciznost u samom tehnološkom postupku
i zadanom vremenu završava lošim rezultatom,
iako ostale operacije mogu biti dobro učinjene.
Vidjeli smo bivšu zimsku sječinu na kojoj je dobar
pomladak, uspostavljen šumski red, nema vidljivih


617