DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 122     <-- 122 -->        PDF

SEDMI HRVATSKI BIOLOŠKI KONGRES


(Kronika Kongresa)


Hrvatski biološki kongres tradicionalno je okupljanje
biologa, koje od 1981. godine svake treće godine
organizira Hrvatsko biološko društvo, uz sudjelovanje
biologa iz inozemstva.


U razdoblju od 24. do 29. rujna 2000. godine održan
je u Hvaru 7. Hrvatski biološki kongres. Organizator
Kongresa bilo je Hrvatsko biološko društvo iz Zagreba,
a pokrovitelji su bili Ministarstvo znanosti i tehnologije
Republike Hrvatske, Razred za prirodne znanosti Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, te Biološki odsjek
Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu.


Svečano otvaranje Kongresa bilo je u Kongresnoj
dvorani hotela "Amfora" u ponedjeljak, 25. rujna u 9
sati. Nakon toga Kongres je otpočeo znanstvenim programom,
koji se sastojao od 10 plenarnih predavanja,
19 uvodnih tematskih predavanja, 114 usmenih predavanja,
169 posterskih prezentacija i dvije rasprave za
okruglim stolom. U okviru Kongresa održano je 11
znanstvenih sjednica sa sljedećim temama: Stanična
biologija, Genetika i evolucija, Biljna biologija, Imunologija
i fiziologija, Razvojna biologija, Toksikologija,
Zaštita prirode, Ekologija, Biološka raznolikost, Nastava
biologije i Prirodoslovno istraživanje otoka Hvara.
Znanstvene sjednice održavane su istovremeno u tri
dvorane, prema odgovarajućim tematskim cjelinama.
U srijedu, 27. rujna 2000. godine održana je cjelodnevna
stručna ekskurzija na Paklene otoke.


Kongresu su svoj prilog dali šumarski znanstvenici i
stručnjaci djelatnici Šumarskoga fakulteta iz Zagrebu,
Šumarskoga instituta iz Jastrebarskoga i Javnoga poduzeća
"Hrvatske šume" iz Zagreba, koji su prezentirali
devet referata i osam postera:


Popis prezentiranih referata hrvatskih
šumarnika na Kongresu


1. Benko, M.: Hrvatska tipologija šuma na pragu XXI.
stoljeća
2.
Franjić, J., Škvorc Ž.: Varijabilnost oblika žira hrasta
kitnjaka {Querem petraea /Matt./ Liebl.) u
Hrvatskoj
3.
Frković, A., Huber, Đ., Kusak, J. : Veličine medvjeđih
legala u Hrvatskoj
4.
Gužvica, G., Huber, Đ., Frković, A.: Učestalost pojave
drugog gornjeg prcdkutnjaka u populacije euroazijskog
risa (Lynx lynx) u Hrvatskoj
5.
Liović, B., Pernek, M.: Abraxaspantarla L. - štetnik
na jasenu u NP Krka
6.
Ivančević, V.: Utjecaj različito uzgojenih sadnica i
načina sadnje na uspjeh pošumljavanja krša crnim
borom (Pinus nigra Am.)
7.
Škvorc, Ž., Franjić, J., Čarni, A.: Numerička analiza
fitocenoloških snimaka u bukovo-jclovim šumama
(Abieti-Fagetum s. 1.) u Hrvatskoj
8.
Španjol, Ž., Laurić, V, Barčić, D.: Prilog poznavanju
sukcesije alepskog bora (Pinus halepensis Mili.)
na požarištima u Hrvatskoj i Argentini
9.
Vuletić, D.: Ekološki i biološki parametri u cjelovitom
vrednovanju šuma
Popis izloženih postera hrvatskih šumarnika
na Kongresu


1.
Dubravac, T.: Utjecaj šumskih požara na izgled oš-
tećenosti krošanja i mogućnost njihove obnove
2.
Frković, A.: Ris u Hrvatskoj - naseljavanje, odlov i
brojnost (1974-1999)
3.
Gradečki, M., Poštenjak, K.: Morfološke osobine
žira hrasta medunca iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj
4.
Pernek, M., Potočić, N., Seletković, I.: Mogućnosti
integriranih istraživanja oštećenosti šumskih sastojina
primjenom metoda korištenih u dijagnoznoprognoznoj
službi
5.
Potočić, N., Seletković, I.: Koncentracija sumpora u
iglicama crnog bora (Pinus nigra Arn.) u Istri
6.
Topić, V.: Biomasa u panjačama i makijama planike
(Arbutus unedo L.) na mediteranskom području Hrvatske
7.
Vrbek, B., Pilaš, I.: Praćenja taložnih tvari u nacionalnim
parkovima u Hrvatskoj
8.
Vrbek, B., Pilaš, I.: Struktura zemljišnog pokrivača
šume Žutica
Doc. dr. se. Josip Franjić