DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 119     <-- 119 -->        PDF

5. MEĐUNARODNI SAJAM PRIRODA, LOV, RIBOLOV, TURIZAM
Povijesni grad Varaždin, čije se ime prvi puta spominje
daleke 1181. godine, kada je kao slobodni kraljevski
grad od godine 1766. do 1776. bio metropolom trojedne
Hrvatske, prvih dana listopada ove godine bio je u središtu
pozornosti ljubitelja prirode, lovaca, ribolovaca i turista.
Po peti put zaredom, u organizaciji Turističke zajednice
grada Varaždina, u ovome je gradu od 5. do 8. listopada
2000. održan 5. međunarodni sajam PRIRODA,
LOV, RIBOLOV, TURIZAM. Na toj do sada najreprezentativnijoj
priredbi ove vrste održanoj u našoj zemlji,


Slika I.Tri nacionalna prvaka na izložbenom prostoru Hrvatskog
lovačkog saveza


čiji su pokrovitelji bili Ministarstvo turizma, Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvo zaštite
okoliša i prostornog uređenja, Hrvatska turistička zajednica,
Hrvatski lovački savez i grad domaćin, na više od
70 izlagačkih mjesta predstavilo se 164 izlagača iz dvadeset
zemalja, predstavljajući opremu i pribor za lov i ribolov
najpoznatijih svjetskih proizvođača.


Stanje i perspektive lovnog turizma


Kao popularne manifestacije Sajma bilježimo i ove
godine 5. svjetsku izložbu karikature na temu lova i ri-


Slika 2. Tradicionalni nastup "Hrvatskih šuma" ovčje godine protekao
u znaku rogova srnjaka i kljova veprova


bolova1, po prvi puta u proteklih pet godina postavljenu
Izložbu vrhunskih lovačkih trofeja Hrvatske te organizirani
okrugli stol Stanje i perspektive lovnog turizma
u Hrvatskoj održanog u lovačkoj kući Zelendvor. Valja
spomenuti uvijek atraktivan "Gastrolov", treće po redu
međunarodno natjecanje kuhara u pripremanju jela od
riba, divljači i šumskih plodina, drugi sajamski kup u
lovu ribe na plovak u organizaciji Hrvatskog športskog
ribolovnog saveza i Sportske ribolovne udruge Varaždin,
te prvenstvo u gađanju na glinene golubove na
strelištu Ljubešćica. Na ovogodišnjem Sajmu na svoje
su došli i sami lovci i ribolovci koji su tijekom sajamskih
dana u Športskoj dvorani Graberje demonstrirali
svoje umijeće, natječući se u pripremanju lovačkog gulaša
i/ili fiš paprikaša.


Od ostalih sadržaja Sajma valja izdvojiti izložbu
ljekovitog i aromatskog bilja (zamijenivši tako prošlo


1 Na ovogodišnjoj 5. svjetskoj izložbi karikature na temu lova i ribolova
Varaždin 2000., jednu od prvih nagrada osvoji je naš crtač i
karikaturist Davor Štambuk (1934) poznat po karikaturama
erotičkog sadržaja
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 120     <-- 120 -->        PDF

godišnju vrlo uspješnu izložbu gljiva s područja sjeverozapadne
Hrvatske), izložbu medonosnih proizvoda:,
zdravu hranu Društva "Živa zemlja" iz Čakovca i više
individualnih poljoprivrednika, nastupe zaštitara prirode,
ekologa, planinara i dr. Po prvi su puta nastupili i filatelisti
grada domaćina (nažalost bez prigodne poštanske
marke), a domaći ugostitelji su se i ovoga puta pobrinuli
za već tradicionalno bogatu ponudu specijaliteta
divljači. Uz ukusno postavljene "štandove" više žu-


Slika 3. Ponuda ljekovitog i aromatičnog bilja


Slika 4. Nastup rogista Lovačkog saveza Primorskogoranske
županije


: Na izložbenom prostoru pčelara Mirka Franića iz Varaždina, dobitnika
više pčelarskih priznanja i nagrada, našli smo i podatak da
za jedan kilogram meda 20.000 pčela medarica (Apis meliffica) mora
posjetiti dva milijuna cvjetova i preletjeti 50.000 km.


panijskih lovačkih saveza, "Hrvatskih šuma", "Zelendvora"
i dr., valja izdvojiti izložbeni prostor triju nagrađenih
lovačkih društava s područja Primorsko-goranske
županije, LD "Lisjak" Kastav, LD "Lipov vrh"
Severin na Kupi-Lukovdol i LD "Srndać" Pcrmani,
kao najuspješnije športske lovačke organizacije Hrvatskog
primorja i Gorskog kotara, kojima je uz novčane
nagrade, županija osigurala besplatan nastup na Sajmu.


Tri nacionalna prvaka na izložbenom
prostoru HLS-a


Za lovce ljubitelje lova na krupnu trofejnu divljač,
bez sumnje, najatraktivniji i površinom najveći izložbeni
prostor na Sajmu imao je Hrvatski lovački savez,
koji ove godine proslavlja 75. obljetnicu osnivanja i
djelovanja. Uz komercijalni odjeljak na kojem su se, uz
ostalo, prodavale odore hrvatskih lovaca, ali i veliki
zidni lovački kalendar HLS-a za 2001. godinu (po cijeni
od 30 kn), priznanje zaslužuje znalački postavljena
diorama s glavnim vrstama divljači i zaštićenim životinjskim
vrstama u prirodnom staništu, u izvedbi djelatnika
HLS-a šum. teh. Mladena Milašinovića i pre


slika 5. Jedna od uspjelih karikatura na 5. svjetskoj
izložbi karikatura


paratora dipl. ing. Ivice Budora sa suradnicima. Dok
je pred dioramom bilo najviše mlađih posjetitelja,
djece i školske mladeži, postav vrhunskih lovačkih trofeja
bio je prava poslastica za lovce trofejističare.


Nakon ljetošnjih lovačkih izložbi u Nitri (Slovačka)
i Senju, ovo je do sada treća izložba na kojoj su najednom
mjestu bila izložena tri naša nova nacionalna
prvaka: u rogovlju jelena (I. Todorić, Garjevica 1999.,
250,861.), kukama divokoze (B. Šegota, Sjeverni Velebit
1999., 114,02 t.) i kljovama vepra (M. Hečimović,
Perušić 1995., 149,25 t.). Od preostalih dvadesetak izloženih
trofeja ističemo kapitalnog srnjaka J. Tomića iz
Lipovljana (165,20 t.), muflona A. Dundića iz Orebića
(229,27 t.), jelena lopatara iz Iloka (205,09 t.) te još
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 121     <-- 121 -->        PDF

Slika 6. Mališani pred uspjelom dioramom
Lovačkog muzeja HLS-a


dvije snažne jelenske trofeje iz Bilogore (Ž. Mitrović,
242,341.) i Kalinovca (Ž. Kaić, 242,01 t.). Jednom riječju,
na Sajmu se našlo ono što Hrvatska trenutno najbolje
ima. Ono pak stoje cijelom ovom prostoru s vrhunskim
trofejama dalo poseban ugođaj, je izloženi namještaj,
kompletna lovačka soba iz hrastovine, s motivima
iz lova majstora rezbara Vlade K raj n o v i ć a iz Slavonskog
Broda.


Novi Cjenici lova i usluga u lovu


"Zelendvor" d.d. Varaždin, koji slavi "130 godina
lovne tradicije" i Javno poduzeće "Hrvatske šume" p.o.
Zagreb, koje gospodari sa četrdesetak ponajboljih državnih
lovišta Hrvatske, na svojim su uvijek dopadljivim
izložbenim prostorima ponudili široki asortiman
sitne i krupne divljači za odstrjel. Prema važećem cjeniku
"Zelendvora" u tekućoj lovnoj 2000/2001. godini,
odstrjel fazana stoji 89 kn, trčke 118 kn, divlje patke 83
kn, šljuke 137 i zeca 344 kn, da nabrojimo samo neke
cijene, na koje se još obračunava 22% PDV-a. U gorskim
lovištima "Hrvatskih šuma" početna cijena za odstrjel
medvjeda iznosi 2300 DEM, a za onog "zlatnog"
(preko 300 C1C t.) 7000 DEM (preračunato u kune po
srednjem tečaju Narodne banke na dan obračuna). Za
takvog jelena (od 210 CIC t.) lovac je dužan izdvojiti


10.420 DEM, a za srnjaka do 70 CIC točaka 280 DEM.
Za novu lovnu godinu koja počinje 1. travnja 2001.
"Hrvatske šume" uvode posve novi sustav obračuna i
naplate odstrjelnih taksi. Umjesto trofejnih vrijednosti
dobivenih po CIC formuli odstrjelne takse će se u buduće
za rogove srnjaka, jelena i jelena lopatara naplaćivati
po težini (kilogramima) dotičnih trofeja, za mu-


Slika 7. Sokolar sa svojim lovnim pticama
(Fotografije: A. Frković)


flona po duljini puževa u centimetrima, a u divlje svinje


- vepra po duljini sjekača u centimetrima na milimetar
točno. Jedino u kuka divokoza i krzna medvjeda ostaje
stari sustav naplate. Za sada je teško dokučiti pravu svrsishodnost
ove novine, tim prije što se novim Pravilnikom
o načinu ocjenjivanja trofeja divljači iz 1999.
godine "rogovi jelena, jelena lopatara, aksisa, srnjaka,
divokoze i muflona te kljove vepra, bez obzira na starost
i trofejnu vrijednost, moraju ocjeniti po važećim
formulama CIC-a i za njih izdati trofejni list".
Međunarodni sajam Priroda, lov, ribolov, turizam,
što se već petu godinu zaredom održava u Varaždinu,
uistinu postaje središte lovne i ribolovne ponude u nas.
Izgradnjom novog trećeg po redu paviljona u sklopu
športskog centra "Graberje", čime je dobiveno ukupno
2500 četvornih metara zatvorenog i isto toliko otvorenog
prostora, za koju će se godinu u sklopu Sajma moći
organizirati i koja veća nacionalna priredba poput lovačke
izložbe 2002. godine, kada hrvatsko lovstvo slavi
120 godišnjicu organiziranog djelovanja.


Alojzije Frković