DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 116     <-- 116 -->        PDF

´ Karakteristike: Trajnica sa snažnim korijenjem u
pukotinama stijena. Stabljika i grane mrežasto amo-tamo
savijene, a grane strše gotovo pod pravim kutom.
Stabljika napadno savijena, grane gole, listovi goli.


Nestaje onečišćenjem mora i obale.


Moltkeapetraea (Tratt.) Gris. - modro lasinje
Porodica: Boraginaceae
Rijetka vrsta, ilirsko-jadranski endem. Ima nalazi


šte na Mljetu, Veliki grad, Maranovići. Nalazište u
pukotinama stijena, južna izloženost. Ima je obilno.


Karakteristike: razgranjeni višegodišnji polugrm,
listovi duguljasto linealni. Cvjeta u svibnju, ospe se sitnim
plavim cvjetićima.


Mr. se. Marija Nodilo, dipl. ing. šum.


EKOLOŠKA AKCIJA "ZELENO SRCE RENAULTA"


U ostvarenju akcije sudjelovalo J.P. "Hrvatske šume", Uprava šuma Senj


Na tiskovnoj konferenciji u Zagrebu krajem vePredstavnici
Renaulta Hrvatska d.o.o. koje je vodio
ljače, Renault Hrvatska d.o.o. objavio je početak svoje generalni direktor Jean Michel Sicre upoznali su novinajvažnije
akcije u ovoj godini pod nazivom "Zeleno
srce Renaulta". Prema zamisli njegovih autora, svakom
vlasniku registrinarnog vozila bilo koje marke i starosti
iznad deset godina, bit će omogućena zamjena za novo
vozilo Renault. Pri tome će svakom kupcu biti priznata
naknada za staro vozilo u iznosu od 2000 DEM s PDV-
om, koja će se prilikom kupnje novog vozila odbiti od
cijene novog vozila. Ovisno o mogućnostima kupca,
novo vozilo se može kupiti gotovinom, na kredit ili leasing.
Važno je naglasiti da će stara vozila nakon preuzimanja
od Renaulta biti pretvorena u otpad, mobilnim
uređajima za prešanje specijaliziranog poduzeća CIOS
u nekoliko njegovih skladišta za otpad, diljem Hrvatske.
Ova akcija Renaulta, po prvi puta se održava u
našoj zemlji prema uzoru na slične akcije, koje se već
duži niz godina provode u zapadnoj Europi.


Slika I. Naslovna stranica prospekta akcije "Zeleno srce Renaulta"
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 117     <-- 117 -->        PDF

nare na spomenutoj tiskovnoj konferenciji s poslovanjem
svoje firme i akcijom "Zeleno srce Rcnaulta". Povlačenjem
izvjesnog broja neispravnih i neprikladnih
starih vozila iz prometa svakako utječe na povećanje
sigurnosti prometa svih sudionika. Inače prema najnovijim
statističkim podacima vozni park u našoj
zemlji broji 1,151.778 osobnih i lakih dostavnih vozila.
Od toga je najviše vozila "Zastava" (18.32 %), a najmanje
vozila "Audi" (2.34 %). Vozila "Renault" su na
četvrtom mjestu, s udjelom od 8.33 %. Porazna je činjenica
daje 616.432 vozila ili 53.52 % od sveukupnog
broja starije od deset godina. Od ukupnog broja vozila
pojedinog tipa, najviše je vozila "Zastava" (88.82 %),
najmanje "Škoda" (12.88 %), dok se "Renault" nalazi
na 5. mjestu (53.65 %).


Radi dodatnog isticanja ekološke komponente ove
akcije, "Renault Hrvatska" d.o.o. osigurao je sredstva
za sadnju jednog stabla ("sadnice") za svako prodano
vozilo. U tu svrhu obavljeni su razgovori s J.P. "Hrvatske
šume", Upravom šuma Senj, te je određena lokacija
za pošumljavanje na otoku Rabu (Sorinj). O
dosadašnjem pošumljavanju na poluotoku Sorinju i
važnosti šuma, s posebnim osvrtom na općekorisne
funkcije šuma, govorio je na konferenciji za tisak dr. se.
Vice Ivančević, rukovoditelj Odjela za ekologiju,
Uprave šuma Senj. U svome izlaganju ukratko je opisao
najvažnije prirodne značajke Raba, kao i vrlo ambiciozne
planove Uprave šuma Senj, Šumarije Rab na
pošumljavanju poluotoka Sorinja. Na tom potpuno
golom poluotoku SZ dijela Raba, preko 700 ha
površine, negativnim antropogenim utjecajem nestala
je krajem 19. stoljeća skoro potpuno očuvana šuma
hrasta crnike i crnog jasena. Zahvaljujući J.P. Hrvatske
šume, Upravi šuma Senj, Šumariji Rab započela su
1994. g. sustavna pošumljavanja na 200 ha krajnjeg
poluotoka Sorinja, koja će se nastaviti i u idućem razdoblju.
Izdvojena površina najprije je ograđena
žičanom mrežom radi zaštite od pustopašice ovaca, a
zatim je mehaničkom obradom (podrivanjem - "riperanjem")
pripremljena za pošumljavanje. Pretežno je
saden primorski bor (Pinus pinaster Ait. sin. Pinus
maritima Dur.) u kontejnerima starosti 1 + 0 s prosječno
1500 sadnica po hektaru, uz dodatnu sjetvu žira
hrasta crnike od 60 kg po hektaru. U razdoblju od 1994.
do 1999.god. posađeno je oko 300.000 komada sadnica,
pretežito primorskog bora (> 80 %), te zasijano
oko 3.000 kg žira hrasta crnike. Dosadašnji uspjeh pošumljavanja
kreće se od 85-90 %, stoje odličan rezultat.
Na tiskovnoj konferenciji novinarima je razdijeljen
propagandni materijal "Renaulta", koji je sadržavao
nekoliko povećanih fotografija pošumljavanja Sorinja,
a koje je izradio talentirani majstor fotografije Goran
Novotny šum. teh. Šumarije Rab.


Iako je "Renault Hrvatska" d.o.o. bio skeptičan glede
započete akcije krajnji rezultat nadmašio je sva njihova,
pa čak i ona najoptimističnija predviđanja. Uku


pni zbroj akcije zaustavio se na 2300 vozila. Toliko je
kupljeno novih vozila Renault, čime je istovremeno i
povučen isti broj vozila različitih tipova iz prometa te
pretvoren u otpad. Rukovodeći se načelom da se za
svako novo prodano vozilo na akciji "Zeleno srce Renaulta"
zasadi po jedno stablo na Sorinju, posađeno je
2300 komada sadnica primorskog bora. Takvom akcijom
simboličnog karaktera, htjela se naglasiti briga
"Renaulta" za zaštitu okoliša, koja se uključivanjem


Slika 2. Recikliranje starih vozila najednom od mnogih skladišta
poduzeća CIOS diljem naše zemlje.


svakog novog vozila u promet sve više pogoršava.
Toga su svijesni i predstavnici "Renaulta", ali njihova
pionirska uloga u sveobuhvatnoj zaštiti okoliša
svakako bi trebala biti poticajna i za sve ostale
onečišćivače, već ozbiljno narušenog zemljinog atmosferskog
omotoča.


"Renault Hrvatska" d.o.o. podmirio je Upravi šuma
Senj račun za obavljeno pošumljavanje 2300 komada
sadnica na Sorinju. Podržana je sugestija Uprave šuma
Senj o točnom obilježavanju spomenutih sadnica na terenu
prigodnim tablicama, kao i na nekoliko mjesta na
glavnoj cesti Rab - Lopar, na kojima bi se ukratko naznačile
osnovne karakteristike akcije. Nakon završetka
ove proljetne akcije "Renault Hrvatska" d.o.o. najavio
je skori nastavak suradnje s Upravom šuma Senj i pri
tome predložio promjenu lokacije na njezin primorski
dio krša.


Pozitivni primjer predstavništva "Renaulta" u našoj
zemlji svakako treba pozdraviti i podržati, jer otvara jedan
novi odgovorni pristup u sveukupnoj zaštiti našeg
okoliša. U očuvanju okoliša šuma ima prvorazredno
značenje, što su dalekovidno shvatili i predstavnici Renaulta.
Pri tome su se vjerovatno prisjetili jedne vrlo
poznate i poučne francuske poslovice koja kaže:
"Umre li šuma, umrijet će i čovjek".


Ukoliko to što prije shvate i ostali onečišćivači, te
nastave ovakve i slične akcije, naše čovječanstvo
ima realne šanse za nastavak podnošljivog života na
našoj planeti.


Dr. sc. Vive Ivančević