DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 113     <-- 113 -->        PDF

zacije proizvodnje i poslovnih procesa što nije u ovom
izvrsnom djelu bar dotaknuto. I onda a i sada, ne mogu
se oteti dojmu daje ovo knjiga koja omogućuje i nestručnjaku
da prema konkretnim prilikama i problemima
stvori za svaku priliku potreban software proizvodnje,
kojoj omogućuje da racionalno i s visokom produktivnošću
postigne sanjani cilj: visoko proizvodna i racionalna
proizvodnja pri pojedinačnim narudžbama.


Uvjeren sam da će ova knjiga, osim stoje obogatila
našu stručnu drvarsku literaturu, postati nezaobilaznim
dijelom biblioteke svakoga koji se bavi proizvodnjom
drva i drvnih proizvoda.


Na kraju, iako nisam stručnjak za to, rnoram reći da
sam uživao u lijepom jeziku i estetskom slogu ove vrijedne
knjige, koju preporučujem svim kolegama iz drvne
i šumarske struke.


Prof. drsc. Rudolf Sabadi


Krešimir Greger : PROIZVODNI I POSLOVNI PROCESI U PRERADI DRVA I
PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA (ZBIRKA ZADATAKA)


(recenzija knjige)


Naša stručna literatura obogaćena je novim, vrlo
vrijednim djelom mladog znanstvenika gospodina K.
Gregera, koji je napisao ovu knjigu sa zadacima, a isti
su nadopuna izvrsnom udžbeniku prof. dr. sc. dr. h. c.


M. Figurica: Proizvodni i poslovni procesi u preradi
drva i proizvodnji namještaja.
Knjiga obuhvaća 283 stranice, podijeljena je u 9 poglavlja,
a izdavač joj je Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet.


U zadacima i rješenjima dati su problemi, njihova
raščlamba i prikazane metode i postupci rješavanja tih
problema.


U poglavlju 2. npr. praktičnim primjerima iz proizvodnje
pokućstva prikazani su problemi i dana rješenja
za određivanje vijeka proizvoda, pripremu prodaje,
utvrđivanje prodajnih kvota, kontrola prodajnog poslovanja
i upravljanje zalihama gotovih proizvoda. Na
kraju su dati najrazličitiji zadaci iz opisanih područja.


Na isti su način obrađeni zadaci, odnosno prikazani
problemi i dana rješenja za (pogl. 3) Procesi u istraživanju
i razvoju, (pogl. 4) Procesi u nabavi, uskladištenju i
logistici, (pogl. 5) Utvrđivanje kapaciteta, (pogl. 6) Po


stavljanje tehnoloških procesa, (pogl. 7) Proizvodni
procesi i (pogl. 8) Procesi u osiguranju i kontroli kvalitete
proizvoda, proizvodnje i poslovanja. U poglavlju 9
dana su rješenja zadataka postavljenih na kraju svakog
poglavlja, tako daje čitatelju omogućeno utvrđivanje i
usporedba s vlastitim rješenjima.


Osim popisa oznaka i kratica, na kraju su dani izvori
koji se sastoje iz 20 naslova literature na hrvatskom jeziku.


Osim stoje ova odlična knjiga obvezni udžbenik za
studente drvno-tehnološkog odjela Šumarskog fakulteta,
za vjerovati je da će isto tako pridonijeti boljoj stručnoj
izobraženosti i uvježbanosti mladih drvno-tehnoloških
inženjera. Ona se može preporučiti i praktičarima
u operativi, jer daje mnoštvo odgovora na svakodnevne
probleme i njihovo rješavanje metodama koje
su analitički besprijekorno koncipirane.


Na kraju, autoru, kao i predstojniku katedre prof. dr.
de. dr. he. M. Figuricu, čestitam na trudu.


Prof. dr sc. Rudolf Sabadi