DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2000 str. 112     <-- 112 -->        PDF

termodinamičkim ili kemijskim putem od juvenilnog
drveta visoke je kvalitete.


Marko Paci, Franko Cozzi: Doživljavanje šume u
suvremenom društvu: rezultati ankete sprovedene
u provinciji Prato i Firenze.


Autori su u ovom članku obradili odnos suvremenog
čovjeka i šume koja ga okružuje u njegovom životnom
okružju.


Jasno je da šume i gospodarenje šumama nemaju
samo biološko tehnički aspekt, od velike je važnosti i
emocionalni odnos čovjeka i prirode koja ga okružuje.
Oduvijek su se odnosi čovjeka i šume odvijali u dva paralelna
smjera: praktična potreba i imaginarni odnos
(osjećajnost prema šumi). U cilju što boljeg saznanja o
emotivnom odnosu čovjeka prema šumi, poznavanju i
doživljavanju pojava vezanih za šumu, organizirana je
anketa u provinciji Prato i Firenze. Anketa je sastavljena
od 29 pitanja u jednostavnom obliku, s tri moguća
odgovora.


Cilj je dobiti informacije raznih kategorija ljudi o odnosima
prema šumi, stupnju naturalističke kulture, te estetskim,
etičkim i emocionalnim doživljavanjima šume.


Podijeljeno je 250 upitnika raznim kategorijama ljudi,
vodeći računa o spolu, dobi, zanimanju i stupnju
obrazovanja. Odgovori su statistički obrađeni po svim
kategorijama sudionika.


U anketi se razlikuju dvije kategorije pitanja: one na
koje se može odgovoriti sa točno ili netočno (npr. papir
se može dobiti isključivo sječom šuma: točno - netočno)
i one gdje se daje mišljenje (npr. što će spasiti
šume od uništenja).


Iz ankete se mogu izdvojiti tri očita zaključka:


potreba bolje edukacije o prirodi,


velika emotivna povezanost sa šumom,


zahtjev za očuvanje prirode.


Po onome što anketa sugerira, gospodarenje šumama
u budućnnosti mora biti ne samo kvalitetno, već i
društveno prihvatljivo.


Frane Grospić, dipl. ing.


Mladen Stjepan Figurić : PROIZVODNI I POSLOVNI PROCESI U PRERADI
DRVA I PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA,


Šumarski fakultet u Zagrebu, 2000., 16,8 x 24 cm, 389 str. teksta, 193 slike i 20 tablica.
(recenzija knjige)


Poslije skripata nedavno preminulog prof. dr. Roke
Benića, jednog od osnivača Drvnotehnološkog odsjeka
Šumarskog fakulteta, objavljenih pod naslovom Racionalizacija
rada u drvnoj industriji davne 1962. godine
i udžbenika Organizacija rada u drvnoj industriji
1971. godine, prof. dr. sc. de. h. c. M. Figurić objavljuje
svoja skripta: Organizacija rada u drvnoj industriji


I. izdanje 1981. godine, a II. izdanje 1982. godine.
1987. godine objavljuje prof. dr. se. dr. h. c. Figurić
knjigu Organizacija rada u drvnoj industriji, koja je
po svom sadržaju, načinu obrade problematike i iscrpnosti
te praksi bliske didaktičnosti, bila gotovo preokretom
i poticajem drugima da obogate našu nastavu i
praksu sve boljom i brojnijom stručnom literaturom.


Konačno, pred nama je danas djelo, po materiji jednako
onom iz 1987., ali sadržajem i pristupom potpuno
nov udžbenik, a rekao bih i priručnik, uzmemo li u obzir
daje autorov mladi suradnik g. ing. Krešimir Greger izradio
knjigu zadataka na temu knjige g. prof. Figurica.


Knjiga je podijeljena u 14 poglavlja. Obrada teče u
neprekinutom nizu: od uvoda u kojem se promatra povijest
organizacije rada i daju pregledi evolucije gledanja
na nju, u drugom i trećem poglavlju prikazuje se dr


vopreradivačka grana, namještaj posebice. Djelo je bogato
ilustrirano. U trećem poglavlju date su vrlo ilustrativne
slike stilova, što studentima i inim čitateljima
omogućuje snalaženje pri prepoznavanju umjetničke
strane posla graditeljstva pokućstva.


U 4. poglavlju autor daje vrlo dobro obrađen opis
osnova suvremenih koncepcija industrijskog poduzeća-
proizvodača pokućstva, a u 5. poglavlju razrađuje,
analizira i sintetizira proces upravljanja procesima u
proizvodnji pokućstva.


Kao stoje to učinio u 4. poglavlju, u 5., 6., 7. i 8. poglavlju
radi to isto s procesima u marketingu, istraživanju
i razvoju te u logistici.


Poglavlja 9. do 12. obrađuju teoriju proizvodnje,
kontrolu i održavanje kakvoće (proizvoda, proizvodnje
i poslovanja), te u financijama i računovodenju.


13. poglavlje posvećeno je važnom problemu reinženjeringa,
au 14. poglavlju autor daje jasne i potrebne
zaključke, kojima se eliminiraju i zadnje dileme ove
kompleksne materije, koju je autor uspješno obradio
ovom knjigom.
Ustvari, čitajući ovu knjigu još prilikom recenzije,
pitao sam se da lije išta ostalo od problematike organi