DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2000 str. 123     <-- 123 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


"AGRIMAR-FLOREST 2000"


Trst, od 18 do 22. svibnja 2000.


Na poziv organizatora,
hrvatski su šumari ove godine
na Tršćanskom sajmu
"AGRIMAR-Florest" pret-
stavili hrvatsko šumarstvo,
s posebnim naglaskom na
regije Istru i Gorski kotar.
To je prvo hrvatsko sudjelovanje
na ovom Sajmu poljoprivrede,
ribarstva, šumarstva
i cvjećarstva. Hrvatsko
šumarstvo i zaštita
prirode predstavljeni su putem Hrvatskoga šumarskog
društva, "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb, uprava šuma
Delnice i Buzet te NP Risnjak. Na poticaj organizatora i
odaziv HŠD-a, ogranak Delnice i HŠD-a središnjice
(odluka 6. sjednice U.O. HŠD-a) te uz svesrdnu pomoć
"Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb, Uprave šuma Delnice i
NP Risnjak, u kratkom vremenu pripremljen je materijal
za "hrvatski štand"- panoi sa shematskim prikazima
organizacije šumarstva, površinama šuma, udjelom
vrsta drveća, drvnim zalihama, prirastom i ostalim uređivačkim,
zaštitarskim i proizvodnim pokazateljima u
šumarstvu i preradbi drva Hrvatske i upravama šuma
Delnice i Buzet; fotografije iz povijesti šumarstva i
preradbe drva Gorskog kotara, fotografije koje pokazuju
bogatstvo hrvatskoga biljnog i životinjskog svijeta,
posebice zaštićenih vrsta, fotografije i grafikoni koje
prikazuju NP Risnjak, njegove posebnosti i rad na očuvanju
prirode; razni suveniri, duborezi i manji uporabni
predmeti (dorađeni s namjerom očuvanja prirodnog
oblika - stolovi, stolci i dr.) gorskokotarskoga kraja.
Cijepač šindre, koji je na samom štandu zorno prikazao


umijeće ovoga zanata, i rogisti iz Gerova, pridonijeli su
da je hrvatski štand 19. svibnja na Dan šumarstva bio
glavnim okupljalištem posjetitelja. Razni turistički
prospekti i suveniri Hrvatske, Gorskog kotara i Istre
(dobiveni u Hrvatskoj turističkoj zajednici), koje su


posjetitelji mogli dobiti na štandu, bili su dobra promidžba
ne samo za hrvatsko šumarstvo, nego i za Hrvatsku
u cjelini.


481