DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 71     <-- 71 -->        PDF

ci. Leptir izlazi tijekom travnja i svibnja te je njegovo
rađanje tijekom Uskrsa, uz ljepotu privuklo pozornost
ljudi koji su mu nadjenuli uzvišen blagdanski narodni
naziv jedinstven u raznolikoj fauni. Raskriljeni leptir
ima 50 mm. U oba spola i s obje strane krila nalazimo
žute, smeđe, crvene i crne šare, te crvene pjege. Stadij
leptira traje 20-30 dana, te u tom razdoblju dolazi do
kopulacije i odlaganja jaja na biljku hraniteljicu vučju
stopu {Aristolochia clematis L.). Uz jednogodišnju generaciju
to je jedan od razloga.zbog čega ga teže opažamo
ako nismo upoznati s njegovim načinom života. Vučja
stopa pripada šumskoj zajednici reda Populetalia, a
u Podravini se javlja u svezi s Populetum nigro-albae,
te u sklopu zapuštenih livadnih biotopa, pa ako želimo
upoznati ovu vrstu moramo se uputiti na više ovakvih
lokaliteta. Ženka odlaže jaja pojedinačno, rijeđe po nekoliko
zajedno na naličje listova. Nakon desetak dana
počinju iz njih izlaziti gusjenice, koje isprva izbjegava-


Zahvaljujući istraživačkom daru nastavnice Marice
Mat ij e v ić, prilikom zajedničkog izleta sa svojim suprugom
Željkom, Vesnom i Mirkom B e 1 a v i ć e m, otkriveno
je 11. travnja 1999. god. novo nalazište velebitske
degenije - Degenia velebitica (Degen) Hayek na
primorskoj padini Velike Kapele1. Taj događaj nova je
senzacija, jer se do sada ovaj dragulj velebitske, hrvatske
i svjetske flore nalazio samo na Velebitu i to na izoliranim
lokalitetima Šugarske dulibe i Bačić kuka na
1200-1300 mnv. Novo nalazište sada je čak 40 km daleko
od tog prirodnog staništa i to na susjednoj planini
Velikoj Kapeli i samo na 350 mnv.


Inače vrsta velebitska degenija - Degenia velebitica
(Degen) Hayek otkrivena je 1907. godine. Dvije godine
poslije otkrića opisao ju je Degen pod nazivom
Lesquerella velebitica (syn. Alyssum velebiticum, Vesi-
caria velebitica). Zatim je Hayek 1910. god. izmje-
nio naziv u Degenia velebitica (Degen) Hayek i svrstao
u monotipski rod Degenia Hayek. Velebitska degenija
spada medu najvažnije svojte velebitske, ali i svjetske
flore, koja je neprestano bila u središtu interesa mnogobrojnih
vrhunskih domaćih i stranih znanstvenika. Novo
nalazište nalazi se na JZ obroncima brda Veliki vrh
(5 12 mnv) na zračnoj udaljenosti oko 1 km od Jadranskog
mora na 45°04´ geografske širine i 14"53 ´ geografske
dužine u gospodarskoj jedinici "Drinak", odjel 29.


Uz nastavnicu Maricu prilikom otkrivanja nalazišta bio je nazočan
njezin suprug Željko, te prijateljica nastavnica Vesna sa
suprugom profesorom Mirkom Bclavićcm, kojima također pripada
dio zasluga i priznanja.


) ju svjetlo, a hrane se cvjetnim djelovima i listovima vu-
t čje stope. Odrasla gusjenica duga je oko 40 mm, crve-
i nožućkaste boje s crnim pjegama. Na njoj nalazimo redove
bradavičastih crnih čekinja. U slučaju opasnosti
) gusjenice na tjemenom području glave izbacuju miri-
j šljavu viličastu žlijezdu koja je svojstvena gusjenicama
» porodice lastinrepaca. Stadij gusjenice traje oko mjesec
i i pol, nakon čega se ona kukulji i time je spremna za novo
prezimljavanje i produžetak vrste.


Uskršnji običaji u hrvatskom puku čuvani su kao


duhovna potreba, ali su ujedno dokaz vjekovne pripa-


1 dnosti kulturi i tradiciji europskih naroda. Dio toga je i


uskršnji leptir, koji uspješno spaja nas šumarnikc preko


1 prirode s vremenom Uskrsa,
i


i Tekst i fotografije:


Krunoslav Arač, dipl. ing. šum.


Slika I. Marica Matijević, istinski zaljubljenik svoje struke. U slobodno
vrijeme najbolje se osjeća u prirodi.


Značajno otkriće


VELEBITSKA DEGENIJA PRONAĐENA I NA VELIKOJ KAPELI


Novo nalazište otkrila gospođa Marica Matijević, senjska nastavnica bioligije


330