DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Razvoj na tržištu celuloze doveo je do procjena potražnje
celuloznog drva, koji pokazuje povećanje u Europi
za oko 2 milijuna m3 (1,1%) u 1999. na 185,8 milijuna
m3 i za 2,7 milijuna m3 (1,5%) u 2000. Rast je predviđen
u 1999. za tanku oblovinu crnogorice, drvni otpad,
ali i mali pad celuloznog drva bjelogorice. U SAD,
sadašnja potrošnja celuloznog drva planira se povećati
za 0,9%, odnosno na iznos od 242,7 milijuna m3 u 1999,
a u 2000. godini povećat će se za daljnjih 0,6 i doseći
244 milijuna m3. U Rusiji se očekuje kako će potrošnja
celuloznog drva porasti za 1 milijun m3, odnosno na
10,7 milijuna m3, a rasti će i tijekom 2000. godine.


Europske zemlje očekuju kako će uvoz celuloznog
drva porasti na 34,2 milijuna m3 u 1999. i u 2000. godini
dostići 34,5 milijuna m3. U 1998. godini u Europi je
uvoz iznosio svega 18% od sadašnjeg uvoza u većini
glavnih uvoznika. Planirano je povećanje uvoza u


Europska zajednica budno prati razvoj na tržištu za
certificirane šumske proizvode (CFPS). Na šumarskim
sastancima zaključeno je da se certifikacija prizna kao
standard za potrajno gospodarenje. Uz postojeće sustave
certifikacije, razvija se i velik broj novih. Prema dosadašnjim
saznanjima u Europi i Sjevernoj Americi,
površina certificiranih šuma znatno se povećala. U Hrvatskoj
je certifikacija izvršena na području Uprave šuma
Delnice i Uprave šuma Vinkovci.


Najveća potražnja u Europskoj zajednici za certifi-
kacijom pojavila se kod trgovaca na malo u grupama
zemalja koje uvoze drvo. U SAD-u postoje velike razlike
u svezi s plaćanjem certifikacije kod prerađivača, arhitekata
i građevinara. U praksi nije sasvim jasno da li
je bilo koja premija plaćena za certifikaciju šumskih
proizvoda. Zemlje velike uvoznice šumskih proizvoda
(Engleska, Nizozemska) jako su zainteresirane za uvoz
drva iz certificiranih šuma. Mnoge zemlje koje nude
certificirane šumske proizvode ne ostvaruju nikakvu
premiju na tržištu. Tim ulaganjima proširuju tržište,
promovirajući svoje proizvode. Neke zemlje članice
Europske zajednice certifikacijom šumskih proizvoda


Potaknuti sve češćim zahtjevima međunarodnog tržišta
za certificiranjem šumskih sastojina i drvnih proizvoda
u Republici Hrvatskoj, u Ministarstvu poljoprivrede
i šumarstva je 26. travnja 2000. godine održan
sastanak na kojemu su se okupili predstavnici vodećih


1999. godini u Švedskoj, Francuskoj i Finskoj. Glavni
izvoznici u Europu su Češka, Estonija, Francuska,
Njemačka, Litva i Rusija. Predviđeno je kako će Rusija
u 1999. izvesti 12,8 milijuna m3 celuloznog drva. Sje-
vernoamerički izvoz celuloze s ivericom odnosi se
uglavnom na Japan. Za 1999. g. planiranje pad izvoza,
ali će tijekom 2000. godine porasti na iznos od 13,2 milijuna
m3. Bez obzira na teškoće u praćenju količine potrošnje
drva za energiju, potpuno je jasno kako je to u
pojedinim zemljama krajnja uporaba drva. To povećava
cijenu ulja za loženje, kao i raspravu u svezi s implementacijom
protokola iz Kvota, koji predlaže veću potrošnju
energije od drva. Liberalizam na tržištu konvencionalne
uporabe energije, tj. struje i plina, može dovesti
do cijena energije koje će se moći komparirati s cijenom
energije dobivenom od drva.


upoznavaju javnost s potrajnim gospodarenjem šumama
i uporabom drva.


Na kraju, umjesto zaključka treba postaviti pitanje:
Kako se hrvatsko šumarstvo i preradba drva uklapa u
svjetske i europske tokove proizvodnje, potrošnje, izvoza,
uvoza proizvoda od drva i sporednih šumskih
proizvoda na početku novog tisućljeća? Što se čini na
uključenju u izvoz proizvoda od drva, te na jačanju i
okrupnjivanju naših prerađivača s ciljem uključenja na
svjetsko tržište?


Moglo bi se s pohvalom reći, kako je krajem 1998.
započela i početkom 2000. godine završila certifikacija
šuma i šumskih proizvoda na području Uprave šuma
Delnice i Vinkovci. Primijenjeno je 10 načela s oko 56
kriterija FSC (Forest Stewardship Council) sustava, koji
se za sada jedini službeno priznaje. Prvi se certifikati
očekuju uskoro.


Podaci izneseni u ovom prikazu dati su zbrojeno u
tablicama 1 i 2.


Dr. sc. Joso Gračan


institucija s područja šumarstva i drvne industrije. Nakon
uvodnih riječi g. Željka R e n d u 1 i ć a, pomoćnika
ministra za poljoprivredu i šumarstvo, sudionici skupa
pokazali su veliko zanimanje za osmišljavanje pristupa
ovoj problematici, svjesni činjenice daje certificiranje


Certifikacija šumskih proizvoda


POTVRĐIVANJE (CERTIFICIRANJE) ŠUMSKIH SASTOJINA I


DRVNIH PROIZVODA


Zapis sa sastanka održanog 26. travnja 2000. godine u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva


323