DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2000 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA


HORTIKULTURA


Hortikultura je šumarsko područje djelovanja za koje se stječu znanja
na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ta znanja temelje
se na više predmeta prve, druge i treće godine studija (Fitološka biokli-
matologija, Botanika, Dendrologija, Šumarska pedologija, Šumarska
fitocenologija, Ekologija šuma, Uzgajanje šuma, kompleks predmeta
zaštite šuma, Šumarsko građevinarstvo, Zaštita prirode), dok se glavni
hortikulturni predmet Parkiranje i ozelenjavanje sluša na četvrtoj
godini studija.


Razvojem turizma i neminovnim porastom standarda, hortikultura
i urbano šumarstvo bit će u nas sve više traženi. Hortikulturno uređivanje
okoliša i unutrašnjosti hotela, osnivanje parkova i park šuma,
sadnja drveća oko obiteljskih kuća, održavanje drvenastog zelenila za
potrebe turizma, gradova i naselja, osnivanje i održavanje vjetrobranih
pojaseva i drvenastog zelenila uz prometnice i u agrarnim prostorima,
sadnja drvoreda uz vodo tokove i prometnice i dr., traži stručni šumarski
rad i odgovarajuće ustrojstvo šumarskih državnih i privatnih institucija.


Agresivnije struke koje za hortikulturu nemaju nikakve ili pak vrlo
skromne edukacijske podloge (arhitektura i agronomija), sve više posežu
za tim ogrankom šumarstva, a bez udjela šumarskoga stručnog znanja,
hortikulturni objekti nemaju potrebnu stabilnost i kakvoću.


Osim osnovne pogreške koja se događa u početku osnivanja parka
krivim izborom drveća i grmlja, čije je uspijevanje u danom staništu
problematično, vrlo su česte pogreške u prostornom rasporedu zbog
nepoznavanja morfološke konstitucije drveća.


Suradnja šumara, arhitekata i agronoma potrebna je prilikom
projektiranja zelenila u prostoru. Arhitekt planira raspored objekata
u prostoru, agronom skrbi o cvijeću i zeljastim trajnicama, dok je šumar
zbog svojega znanja nezamjenjiv kod osnivanja i prilikom održavanja
svake urbane zelene površine u kojoj se koriste drvenaste biljne vrste.
Sukladno s navedenim činjenicama u zakonima i podzakonskim aktima
koji se odnose na hortikulturu i urbano šumarstvo, valja naglasiti potrebu
sudjelovanja diplomiranih inženjera šumarstva prilikom planiranja,
osnivanja i održavanja hortikulturnih objekata.


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:


Jutro u šumama Bjelolasice (šumarija Ravna Gora)


Morning in the Forests of Bjelolasica (Forest Office Ravna Gora)


(Foto: Željko Stipeć)


Naklada 1720 primjeraka