DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 98     <-- 98 -->        PDF

JAVNO POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE


Osnovni poticaj i pravna podloga za osnivanje
ovakvog poduzeća je zaštita državne imovine. Opće je
poznato i već dokazano da napuštene poljoprivredne
površine predstavljaju najveću opasnost za državne
šumske površine u smislu zaštite šuma od požara. Zbog
toga je potrebno u pravnom smislu otvoriti prostor djelovanja
Javnom poljoprivrednom poduzeću na površini
širine 100 metara od površina u vlasništvu Države.
Tako uređen prostor poljoprivrednom kulturom bila bi
zaštita šumskim površinama u zaštiti od požara. U suprotnom,
svaka šumarska proizvodnja gubi svoj smisao,
jer su iz godine u godinu rezultati šumarske proizvodnje
u područjima zahvaćenim velikim šumskim površinama
višestruko opožareni. Osnivanjem takvog poduzeća
s ciljem uređenja poljoprivrednih površina u
pojasu 100 dužnih metara udaljeno od šumskih površi


na, stvorio bi se subjekt, koji bi prije svega djelovao zaštitno,
zatim proizvodno, a mogao bi svoje usluge pružiti
na tržištu u uređenju ostalih poljoprivrednih površina
na ekonomski opravdanoj osnovi. U konačnici bi rad
takvog poduzeća ostvarivao višestruku korist vidljivu
kroz;


1 ) zaštita državnih površina od požara


2) povećanje poljoprivredne proizvodnje


3) povećanje zaposlenosti


4) smanjenje cijena poljoprivrednih proizvoda (maslinova
ulja)


5) zaštita baštine (očuvanje terasastih površina)


6) općekorisne funkcije u turizmu


7) povećanje vitalnosti ljudske populacije.


ZAKLJUČAK


Čovjek je najvažniji ekološki čimbenik. Vraćanjem
čovjeka u prostor ostvaruju se pretpostavke za učinkovito
djelovanje svih ostalih organizacijskih i tehnič


kih mjera u zaštiti šuma od požara. Doprinos tomu mogu
dati javna poduzeća za šume i poljoprivredu.


Fotografije i tekst: Ivan Simić dipl. ing. šum.


AKTUALNO


PRILOG POZNAVANJA VRSTE Anoplophora glabripennis Motschulsky -


"ZVIJEZDANO NEBO"


Strizibuba Anoplophora glabripennis Motschulsky
(Coleoptera, Cerambicidae) uvrštena je 1999. godine
u A1 listu Eppo-a (Europian plant protection organization),
tj. listu karantenskih štetočina bilja koja nisu
utvrđena na teritoriju Europe. Iste godine Ministarstvo
poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske, predložilo
je stavljanje ovog kukca u Hrvatsku listu Al.


Europa je alarmirana s događanjima u SAD-u zadnjih
pet godina.


Domovina ove strizibube je daleki istok. U Kini je
važan i poznat štetnik na listopadnom drvu. Prenesen u
Ameriku vrlo se brzo proširio, uzrokovavši velike štete
uz zapanjujuću agresivnost (napada i potpuno zdrava
stabla).


U SAD-u je prvi put registrirana 1996. godine u
Brooklynu i Amityville (New York). Vrlo brzo primijećeni
su rojevi na području Chicaga (1998). Tamo se
ovaj štetnik proširio ambalažnim drvom (npr. palete,
drveni boksovi i si.) iz Kine. Kako su klimatski uvjeti u
SAD-u bili pogodni, a prirodnih neprijatelja nije bilo,


vrsta je vrlo brzo napredovala. Dosad se moralo posjeći
2.500 stabala. Štete se računaju u milijunima dolara.
Pokrenute su mjere karantene i eradikacije. Zasad se
štetnik registrira uz urbana područja i u parkovima, ali
proširivanje nije isključeno.


U Chicagu je uzbuna tako jaka, da su ljudi preko Interneta
zamoljeni da odmah na poseban broj telefona u
posebno organiziran centar javljaju uoče li simptome
napada ovog štetnika. Na taj način brzo se pronalaze
područja i smjer rasprostranjivanja, a zaražena stabla
se markiraju i sijeku tijekom zime.


U Kanadi je uzbuna pokrenuta 1999. godine i vjeruje
se da se kukac proširio u južne dijelove ove države.


Događanja u Sjevernoj Americi te uspoređivanje
uvjeta u srednjoj i južnoj Europi s Kineskim područjem
rasprostranjivanja, navodi nas na zaključak daje nesmetan
i vrlo brz razvoj ovih kukaca moguć u Europi, te
je potencijalno vrlo opasna vrsta. Iako su karantenske
mjere pokrenute, Hrvatska je klimatski u takvom području
i imajući u vidu naše luke, odnosno mjesto prodora,
interesantno je kratko upoznavanje ove vrste.


216