DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 97     <-- 97 -->        PDF

UREĐENJE


Za uređenje sveukupnih površina brine se šumarska
odnosno poljoprivredna znanost, tj. za šumske površine
brinu šumari, a za poljoprivredne površine agronomi.
Po logiei stvari granica između ovih grupacija je
određena bonitetom tla, ali je ona određena, kao što
smo već naveli i vlasničkim odnosima. Stoga i pristup
Države prema ovim površinama treba biti različit. Iako
na prvi pogled u Dalmaciji uočavamo velike nepošu-
mljenc šumske površine, upravo zbog požara njihovo
pošumljavanje u cumediteranu nije šumarski prioritet.
Naime, postoje dosta velike površine zrelih borovih
kultura kod kojih je prijeko potrebno izvršiti izmjenu
uzgojnih, odnosno sastojinskih oblika, što znači da se
zrele borove kulture postupno zamjenjuju klimatoge-
nom zajednicom hrasta crnike koja je stabilnija i kvalitetnija
biljna zajednica. Na taj se način spriječava propadanje
dosadašnjeg uloženog truda u realizaciji progresivnih
procesa koji su pri kraju i šteta koje su
ogromne kada korak do cilja cijeli trud izgori. Dakle
prioriteti u uređenju šumskih površina su;


1. izmjena sastojinskih oblika u zrelim borovim kulturama,


2. pošumljavanje neobraslih šumskih površina


3. izmjena uzgojnih oblika degradirane klimatogene
zajednice.


Iz ovih točaka vidljivo je da su one ostvarive s onom
infrastrukturom koju sada posjedujemo u okviru Hrvatskih
šuma.


Problematika poljoprivrednih površina je nešto složenija,
ali je organizacijski rješiva. Temeljni uzrok za-
puštanja poljoprivrednih površina je nemogućnost ostvarivanja
zakonitosti ekonomike obujma, odnosno nemogućnost
smanjenja fiksnih troškova u poljoprivred-


Slika 3. Ljetna svakodnevica


PROSTORA


noj proizvodnji. Glavna prepreka tome su Katastar i
Zemljišna knjiga koje djeluju kao dvije potpuno odvojene
stvari, a njihovo povezivanje je gotovo nemoguće
u kratkom roku. Uostalom za takav posao su potrebna i
iznimna novčana sredstva za geodetsku izmjeru Hrvatske.
Zbog toga u ukupnosti nije moguće provoditi
stimulativnu poreznu politiku u smislu okrupnjavanja
poljoprivrednih posjeda s ciljem učinkovite
proizvodnje.


Jedini izlaz je vidljiv u osnivanju Javnog poljoprivrednog
poduzeća. Ovo poduzeće trebalo bi imati
višestruku korisnu ulogu u društvu sličnu fundaciji po
svojim rezultatima, ali svakako popraćeno u ekzaktnim
odnosima s minimalnom pozitivnom nulom poslovanja.
Takav pristup ovom poduzeću opravdale bi zadaće
koje bi ono ispunjavalo. Inicijativu za osnutak ovakvog
poduzeća mogu dati Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva,
Ministarstvo razvitka i obnove, Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog uređenja ili pak Hrvatske
šume, koje bi kroz svoje programe zaštite šuma mogle
u stvarnosti provesti inicijalne programe.


Slika 4. Nakon požara se otkriju kamene podzide


215