DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 96     <-- 96 -->        PDF

BIOLOŠKE MJERE U ZAŠTITI ŠUMA OD POŽARA


UVOD


U analizi velikih šumskih požara koji se uglavnom
događaju u području eumediteranske klime značajne u
vegetacijskom smislu po klimatogenoj zajednici hrasta
crnike, treba znati da se takvi događaji gotovo nikako
ne mogu kontrolirati kako u samom nastanku, tako i tijekom
samog odvijanja velikog šumskog požara. Tako
dolazimo do zaključka da nemogućnost kontrole ukazuje
na odsutnost kulture. Stoga se problemi ovakvih
dimenzija trebaju rješavati iz polazišta njegovih samih


Vegetacijske prilike eumediteranske regije koja je u
najvećoj mjeri zahvaćena velikim šumskim požarima
obilježavaju dva značajna parametra; bonitet tla kao
neposredni biotski čimbenik i pravno-imovinski odnosi
kao posredni abiotski čimbenik. Historijski tijek života
čovjeka i njegovo kroćenje prirode i razvoja poljoprivredne
kulture rezultiralo je preklapanjem oblika
vlasništa i boniteta tla. Tako su u pravilu bolji predjeli,
odnosno predjeli s dubljim tlima vezani za privatno
vlasništvo, a siromašnije površine vezane su za državno
vlasništvo. Doba industrijalizacije, odnosno vrto-


Slikal. Primjer kontrolirane šumarske proizvodnje stvaranjem
uvjeta za razvoj crnikovih šuma (Sakanj rat)


kulturoloških korijena, u čemu nam kao primjer može
poslužiti problematika zbrinjavanja otpada, gdje je prva
zadaća spriječiti nastajanje otpada. U dosadašnjem
odnosu prema ovom problemu previše se vremena i
sredstava poklanjalo organizacijskom i tehničkom dijelu
zaštite šuma od požara, zanemarujući vegetacijske
prilike koje su odlučujući čimbenik u razvoju požara
(Utjecaj fitocenoloških prilika na povećanje opožarenc
površine ŠL 7-8/97, S i m i ć ).


glavi razvoj strojeva, nametnuo nam je povećanje obujma
proizvodnje, što se odrazilo na prostor, odnosno na
vegetaciju. Vegetacija ne samo navedene rizične (eu-
mediteran) regije već i cijelog hrvatskog mediterana,
zbog neprilagodljivog oblika poljoprivredne proizvodnje
poprima oblike prethistorijskog doba. Ti procesi u
ekološkom smislu imaju svoje pozitivne i negativne
strane. Površine slabijeg tla obrasle degradiranom vegetacijom
kao posljedicu nestanka ekstenzivnog stočarstva
doživljavaju svoju obnovu, pa u doglednoj budućnosti
možemo na takvim površinama planirati progresivnu
izmjenu uzgojnih oblika. Može se reći da na
tim površinama svjetska globalizacija industrije i trgovine
utječe pozitivno na zaštitu šumskih površina, dok
s druge strane, napuštena bogata antropogena tla sve
više obuhvaća šuma bijelog bora na podlozi makije kao
dominantan oblik vegetacije u cumediteranu. To sa šumarskih
polazišta nema svoj negativni predznak, jer su
to prvi koraci u podizanju klimatogene zajednice, ali
ako se vežemo uz pretpostavku da se društvo ne može
odreći tih bogatih površina u korist šumarstva, utvrđujemo
da ista ta globalizacija djeluje negativno na poljodjelske
aktivnosti u regiji. Međutim za taj negativan
učinak ne treba kriviti vanjske čimbenike, već krivca
treba tražiti u nama i našoj neprilagodljivosti u praćenju
svjetskih standarda.


Slika 2. Zapušteni poljoprivredni predjeli i spomenici čovjekova
truda


Vegetacijske prilike rizične regije (eumediteran)


214