DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 94     <-- 94 -->        PDF

VISINSKE KRIVULJE I TARIFNI NIZOVI U JEDNODOBNIM ŠUMAMA


Na slici br. 1 shematski su prikazane visine dviju je-
dnodobnih sastojina istog boniteta, a različite starosti.
Iz grafičkog prikaza uočava se sljedeće: Na dijelu visinskih
krivulja gdje se one preklapaju, jedna i druga
sastojina imaju stabla istih promjera a različitih visina.
Starija sastojina za iste promjere ima veće visine nego
mlada sastojina. U jednodobnim šumama ova se pojava
naziva skok ili pomak visinske krivulje. Objašnjenje za
ovu pojavu leži u odnosu prsnog promjera i visine stabla.
Odnos prsnog promjera i visine stabla nije čvrst, na
način da porast prsnog promjera u istoj mjeri ne prati i
porast visine stabala. Poznato je da stablo intenzivno
reagira prsnim promjerom na izmijenjene uvjete sredine
u kojoj raste. Kod povećanog životnog prostora i povećanog
priliva svjetlosti stablo reagira povećanjem
krošnje i prsnog promjera. Visina stabala ne reagira
kao prsni promjer. Visina stabla je stabilnija i nije
podložna naglim promjenama uslijed izmijenjenih
uvjeta rasta. Visina stabla je čvrsto vezana za starost
sastojine.


povoljnim uvjetima s malo svjetla i u skučenom životnom
prostoru, pa su zbog toga imala i mali debljinski
prirast. Promjene prsnih promjera nisu adekvatno pratile
visine stabala. Visina kao stabilan taksaeijski ele-
menat bila je u skladu sa starošću sastojine, pa je logično
da su starija stabla bila viša od mladih stabala.
Zbog različitog reagiranja prsnog promjera i visina na
izmijenjene uvjete rasta, došlo je do skoka ili pomaka
visinske krivulje kod jednodobnih sastojina.


Obračun drvne mase stabala vrši se pomoću dvo-
ulaznih tablica, gdje je jedan ulaz prsni promjer, a drugi
ulaz visina stabla. Da bi se posao racionalizirao, obračun
drvne mase stabla obavlja se pomoću jednoulaznih
tablica ili tarifa. Kod obračuna drvne mase stabala dovoljan
je samo prsni promjer, a visinu stabla zamjenjuju
standardne visinske krivulje.


Na slici br. 2 prikazane su standardne visinske krivulje
za hrast lužnjak od Špiranca. Kod konstrukcije
ovih visinskih krivulja načinjena je pogreška, što se


Slika 1.


Stabla istog prsnog promjera u mladoj sastojini nalaze
se desno od srednjeg sastojinskog stabla, dakle ona
su se razvijala u povoljnim uvjetima sa dosta svjetla i
životnog prostora, pa su zbog toga reagirala povećanim
debljinskim prirastom. U starijoj sastojini stabla istog
promjera, kao i u mlađoj sastojini, nalaze se lijevo od
srednjeg sastojinskog stabla, prema tome rasla su u ne-


Slika 2. Standardne visinske krivulje za hrast lužnjak (Špiranee)


212