DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 92     <-- 92 -->        PDF

IZAZOVI I SUPROTSTAVLJANJA


ZNAČAJ ŠUMA U KONCEPTU "ODRŽIVOG" GOSPODARENJA VODAMA


Zakonom o vodama (NN 107/1995.), određen je


pravni status voda i vodnog dobra u Hrvatskoj, način i


uvjeti upravljanja vodama (korištenje, zaštita, uređenje


vodotokova i
drugih voda, zaštita
od štetnog
djelovanja voda),
pa i način
organiziranja za
obavljanje poslova
i zadataka
kojima se ostvaruje
upravljanje
vodama. Tim su
zakonom osnovane
"Hrvatske
vode" - pravna
osoba koja upravlja
vodama u
Hrvatskoj. Posebnim
Zakonom
o financiranju
vodnog gospodarstva
(NN
107/1995.), utvrđeni
su i osigurani
izvori
sredstava za financiranje
tih
poslova.


Opće je poznata
činjenica
da se danas u
svijetu govori o
krizi vodne opskrbe,
o regionalnim
nestašicama
vodnih
zaliha, o općoj
globalnoj one-
čišćenosti vode
i opadanju kakvoće
pitke vode.
Činjenica je
da je i Program
prostornog uređenja
Republike


Slika 1. Kupa ide svojim putem


Slika 2. Krka stvara buk


Slika 3. Zagađenje-naše djelo


Hrvatske (NN 50/1999.) kojeg je donio Hrvatski državni
sabor, obvezao sve strategije, osnove, programe i
druge planske dokumente, čija je obveza donošenja
propisana zakonima i drugim propisima na usklađenje s
Programom prostornog uređenja. Program je pod točkom
3.3.1. Vodoopskrba u podtočki (3-25), najavio
koncept "održivog" gospodarenja vodama i upravljanja
sustavom vodoopskrbe, s izrazitom pozornošću na
zaštitu izvorišnih zona, kako bi se očuvala kvaliteta
vode. Takvo očuvanje iziskuje značajnije zahvate u
pogledu njene zaštite posebno u zonama izvorišta koja
su najčešće u šumama.


Poseban problem u konceptu "održivog" gospodarenja
vodama u njihovom energetskom korištenju je
pronalaženje
onog modela korištenja
koji osigurava
opstanak
šumskih ekosustava
u blizini
energetskih objekata,
ili pak zahtijeva
podizanje
novih šuma u pogledu
osiguravanja
dugoročnog
korištenja voda
bez negativnih
stresova za okoliš.
Hrvatska je
potpisnica brojnih
međunarodnih
konvencija


Slika 4. Šodcr graba-naše djelo


210