DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 90     <-- 90 -->        PDF

BUDUĆI ŠUMSKI POŽARI U ODNOSU NA GLOBALNO ZATOPLJENJE


Šumarski list br. 3 4. CXXIV (2000). 203-209


TISUĆLJETNE TEMPERATURE


Godina


Izvori podataka:


PD. Joncs, K..R. Briffa and T.J. Osborn, University of East Anglia, UK ; ME. Mann, University of Virginia, USA;
R.S. Bradley, University of Massachusetts, USA ; M.K. Hughes, University of Arizona, USA.


površine, procjenjuje se daje reda 0.3 do 0.4 "C iznad
normale niza 1961-1990, koja će biti peta najtoplija u
140-godišnjem zapisu. Četiri najtoplije godine bile su
1998. (0.58 °C iznad normale), 1997. (+ 0.44), 1995.
(+ 0.38) i 1990. (+ 0.35). Globalne srednje godišnje
temperature na kraju 20. stoljeća gotovo su 0.7 "C iznad
onih na kraju 19. stoljeća.


Na temelju rezultata simulacije globalnog zatoplja-
vanja prikazanih na kartama autora Flanningana i drugih,
interpolacijom iz slike 1. (c, d) može se zaključiti
da će područja Hrvatske i Slovenije u toplijoj klimi
(2 x C02) biti pod povećanim srednjim, vrijednostima
FWI od 1.2 i pod povećanim maksimalnim vrijednostima
FW I od 1.4.


Iz slike 2. (b, d) može se iščitati da će promjena (povećanje)
srednje temperature potkraj novog stoljeća
(oko 2100-te) nad Hrvatskom i Slovenijom biti oko
4.5 "C, a omjer oborine 0.8, što znači da će nad ovim
područjima u toplijoj klimi (2 x C02) pasti 20% manje
oborina nego u klimi 1 xC02.


Koliki je manjak oborina od samo 3% u jednom razdoblju,
može se vidjeti iz izvješća WMO-a. Razdoblje
srpanj 1998. do srpanj 1999. u istočnim dijelovima
SAD bilo je najsuše razdoblje otkako su počela bilježenja
u 1895-oj. Na kraju 1999., razine vode u Velikim jezerima
bile su ispod 80-godišnjeg prosjeka, a za jezera
Michigan i Huron pad u razini vode bio je najveći
otkako su počela bilježenja 1860-te. Zbog suše i vrućine
izbili su brojni šumski požari. Nedostatak oborine
oštetio je žetvu i prisilio uspostavljanje značajnih ograničenja
u uporabi vode.


Klimatska promjena kako je predskazana ovim si-
mulacijama ozbiljno će utjecati na požarni režim, a time
i na gospodarenje šumskim požarima u obje zemlje.
Povećanja u požarnoj opasnosti (povećanja FVVI vrijednosti)
gotovo sigurno će se odraziti kao povećana
požarna aktivnost. Razinu požarne aktivnosti, koja će
se vjerojatno produljiti oko 30 dana (kako je već disku-
tirano u ovom članku) kao i njene rezultate, diktirat će
ekonomije požarnog upravljanja Hrvatske i Slovenije.


LITERATURA - References


Flanningan, M. D., Bergeron, Y., Engelmark, O.,
Wotton, B. M.: 1998, Future wildfire in circum-
boreal forests in relation to global warning,


Journal of vegetation Science 9:469-476, Printed
in Sweden.


208