DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 89     <-- 89 -->        PDF

f. Dimitrov: BUDUĆI ŠUMSKI POŽARI U ODNOSU NA GLOBALNO ZATOPLJENJE


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). 203-209


DISKUSIJA - Discussion


Stocks i drugi (1998)* nedavno su upotrijebili
mjesečne podatke iz četiriju modela opće cirkulacije
(uključujući i kanadski GCM), da bi ispitali klimatsku
promjenu i potencijal šumskih požara u ruskim i kanadskim
sjevernim šumama. Njihovi rezultati pokazuju isti
opći trend u ocjenjivanju mjesečne žestine širom Kanade
i slični su rezultatima iz studije Flanningana i
drugih. Flanningan i drugi vjeruju da su njihovi rezultati
točniji jer su konzistentniji s novijom požarnom poviješću
i jer su upotrebljavani dnevni podaci, čak iako
su upotrebljavali samo jedan model opće cirkulacije.


Ako se režim poremećaja mijenja kako rezultati
Flanningana i drugih sugeriraju, onda bi to moglo
znatno utjecati na bilancu globalnog ugljika. U predjelima
u kojima požari rastu, raspodjela po klasama šumske
starosti uključivat će mlađe sastojine, a povijesna
uloga sjeverne šume, kako opada ugljik, bit će smanjena
(Kurz iApps 1993). Međutim, ondje gdje požarna
čestina opada, krajolik će biti sastavljen od starijih
sastojina, koje će omogućavati da borealne šume nastave
i dalje trajati, kako ugljik opada.


Klimatsko zatopljavanje u Sjevernoj Americi omogućilo
bi mnogim vrstama da se prostiru prema sjeveru
(Solomon 1986; Liu 1990). Mijenjanje požarne
čestine moglo bi ubrzati ili usporiti to gibanje i odrediti
koje će vrste biti favorizirane u novom režimu poreme-
ćaja(Suffling 1995).


Teško je.uopćavati utjecaj požarnog režima koji se
mijenja na sastav vegetacije i brzinu promjene vegetacije.
To ovisi o sadašnjem sastavu vegetacije i nastavku
migratornih vrsta koje stoje na raspolaganju i njihovim
međudjelovanjima. Studije iz Europe i Sjeverne Amerike
sugeriraju da povećana požarna čestina ubrzava
promjenu vegetacije (Green 1982; Zandhausser i
Wein 1993). Povećana požarna čestina nad južnim
borealnim šumama u središnjoj Kanadi (kako je simulirano)
bi vjerojatno ubrzale promjenu vegetacije za sadašnje
miješane šume jasikc, topole, breze, smreke i
bora do mozaika jasika/travnjak koji sada graniči s
ovom šumom. Istraživanje na međudjelovanja između
klime poremećaja i vegetacije zahtijeva se, kako bi se
procijenilo budući sastav i strukturu buduće šume. Ta
međudjelovanja mogla bi donijeti vrlo promijenjen
šumski ekosustav, koji bi mogao predstavljati nove sastojine
što nemaju prošlih analoga(M art in 1993).


Dva stajališta regionalne varijacije u FWI upadaju u
oči. Prvo, postoji dramatičan porast u FW1 s klimatskim
promjenama nad središnjom Sjevernom Amerikom.
Drugo, postoje važna područja Sjeverne Amerike
i sjeverne Europe, u kojima je FW1 opao. Vrijedno je
pažnje područje reduciranog FWI nad zapadnim i sjeverozapadnim
dijelovima Kanade, u kojemu su, povijesno,
veliki dijelovi krajolika bili spaljeni.


Drugo je stajalište, da će, prema simulacijama Flanningana
i drugih, opasnost opadati u sjevernim dijelovima
sjeverne Europe, u kojima su tradicionalno šumski
požari bili veliki i česti, dok će požarna opasnost
rasti nad južnom Švedskom u kojoj šumski požari obično
nisu žestoki. Posljedice klimatske promjene na požarni
poremećaj moraju se gledati u prostorno ovisnom
kontekstu.


Drugi čimbenici poput posrednika paljenja, duljine
požarne sezone i politike upravljanja (gospodarenja)
vatrom, mogu imati, uz klimatske promjene, velik utjecaj
na požarni režim. Vjerojatnosti paljenja mogu se
povećati u toplijim dijelovima zbog povećanja izbijanja
gromova iz oblaka na tlo sa zatopljenjem (Price i
Rind 1994). Požarna sezona počet će ranije u proljeće
i produžit će se dulje ujesen (Wotton i Flanningan
1993), a politike upravljanja (gospodarenja) vatrom i
učinkovitost nastavit će se mijenjati. To su sve suosni-
vački učinci koji mogu smanjiti ili povećati utjecaj
klime koja se mijenja na požarni režim.


Ovo istraživanje ističe veliku regionalnu varijaciju
u reakciji požarnog režima na klimatsku promjenu, jer
se predjeli reducirane žestine požara mogu naći čak
ondje gdje je nastalo zatopljenje. Ove su simulacije u
općem slaganju sa studijama novije povijesti požara,
koje dokumentiraju opadanje požarne čestine, usprkos
povećanju temperatura, jer promjene u oborinskom režimu
nisu bile sinkrone s temperaturnim promjenama.
Očito je daje režim oborine prevladavajući čimbenik
koji reducira čestinu požara.


Napokon, u područjima znatnog povećanja požarnog
poremećaja rezultati ne moraju biti katastrofalni, u
najmanju ruku i s ekološkoga gledišta, čak na lokacijama
na kojima se vegetacija može mijenjati iz šume u
travnjak. Nakon svega, takve su se promjene događale
prirodno u prošlosti (Ritchie 1983).


Interpretacije simulacija po modelu GCM-a za Hrvatsku i Sloveniju
Interpretation GCM simulations over area of Croatia and Slovenia


Prema preliminarnom godišnjem izvješću Svjetske
meteorološke organizacije (World Meteorological Or-


* Šumarski list br. 9-10/1998: Gorenje globalne biomase - utjecaji
na atmosferu, klimu i biosferu.


ganization - WMO) o globalnoj klimi, godine 1999.
završava najtoplija dekada i minulo stoljeće najtoplije
u posljednjem tisućljeću (vidi priloženi grafikon i reference).
1999-te globalna srednja kombinirana temperatura
zraka nad kopnenom površinom i morske


207