DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 82     <-- 82 -->        PDF

D. Böhm: RI (iRLSIJE U AKVAT0RI.IU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JLZLRA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000). 197-201


Slika 1. Matica i Prošćanskojezero


Slika 2. Kanjon Korane


Slika 3. Kaludcrovac kod Šupljare


širokom prostoru izvorišne zone Plitvičkih jezera uočava
naglašena i brza prirodna obnova šuma.


Brojne enklave gotovo su zarasle u posljednjih deset
godina, velike krčevine postupno osvaja šuma po
rubovima, a smreka u dolini Bijele rijeke obrašćuje
iskrčene prostore, kuće i okućnice, napuštene nakon
ratnih operacija. Može se tvrditi da je čitava izvorišna
zona zahvaćena spontanom obnovom šumskog
pokrova. Zbog toga bit će potrebno, ukoliko to već
nije učinjeno, donijeti i zakonsku odluku o zabrani
ponovnog naseljavanja napuštenih sela, te osigurati
sredstva za isplatu naknada za nekretnine.


S pojavom zamočvarenja koje prijeti katastrofom,
odavno su upoznati znanstveni krugovi i stručna javnost,
a jednako tako i odgovorni državni organi, djelatnici
i institucije. U posljednje vrijeme uključena je u
ovu problematiku Hrvatska Akademija Znanosti i
Umjetnosti.


Ovo zabrinjavajuće stanje ne trpi odlaganja, pa se
stoga nadamo, da će država putem novoosnovanog Ministarstva
za zaštitu okoliša i prostornog uređenja, pokrenuti
akciju za spašavanje Plitvičkih jezera.


200