DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 81     <-- 81 -->        PDF

D. Böhm: REGRESIJE U AKVATORUU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA


Šumarski list hr. 3 4. CXXIV (2000), 197-201


gumo razbila i odnijela nizvodno. Sedra naime, ako nije
nastala na tvrdoj kamenoj ili travertinskoj podlozi,
nema nikakve čvrstoće i mora propasti.


Već sam na početku istakao, da taj organski otpad
potječe sa jezera Kozjak, a dijelom i od biljnog materijala
s Donjih jezera.


Utvrdio sam da su barijere silno obrasle vrbom, tako
da se najljepše kaskade i slapovi nisu ni vidjeli, pa sam
apelirao na službene osobe neka podrežu i uklone suvišnu
vrbu, a to se redovito radilo i u ranijim razdobljima.


Regresiju u akvatoriju Plitvičkih jezera koja počinje
erozijom površja i unosom organskog i mineralnog materijala
u vodotokove i jezera, treba pod svaku cijenu
zaustaviti. Suočeni s ovom pojavom, prisjećamo se riječi
prof. Ljubice Brnek-Kostić, koja je davnih šezdesetih
godina izjavila: "Zadaća je suvremene službe
zaštite prirode, da svestrano djeluje protiv pojava
narušavanja prirodnog sklada pa čak i ako su te pojave
prirodno uvjetovane, posebno ako je tijek i intenzitet
nepoželjnih pojava i regresija u prirodi ubrzan
i intenziviran ljudskim djelatnostima". To je
upravo slučaj s pojavom zatrpavanja akvatorija nanosom
sa strane, a u vezi s time i pojavom eutrofikacije
Plitvičkih jezera.


Ne postoje nikakve teoretske ni praktične metode
uklanjanja ove regresije, osim čišćenja jezera i vodo-
tokova od gomila nanesenog materijala i plodnoga
mulja. Jednako tako iluzorno je prepustiti ovu pojavu
prirodnom tijeku, jer će priroda u ovom slučaju
samo povećavati i ubrzavati ovu pojavu. Preostaje
dakle, metoda mehaničkog čišćenja nanosa, danas
svakako uz primjenu suvremenih uređaja. Poznato je,
da se muljeviti nanos vrlo uspješno čisti i uklanja pomoću
plovećih bagera-refulera, koji imaju svoj vlastiti
pogon, uređaj za usisavanje, uređaj za separaciju izvađenog
mulja od vode, te napokon uređaj za otpremu
mulja do deponija ili utovarnih rampi na kopnu.
Najnoviji uređaji nemaju teglenicu, već se mulj transportira
dvostrukim plastičnim cijevima od kojih vanjska
ima ulogu zračnog jastuka, odnosno nosača unutarnje
transportne cijevi. Prijenos mulja cijevima obavlja
se dakle, površinom vode, do udaljenosti od 1500
metara, a čitav uređaj radi automatski, nečujno i
gotovo neprimjetno, pa se može upotrebljavati i za
vrijeme turističke sezone. Danas već postoje i domaće
konstrukcije uz osiguran servis. Doprema bagera do
jezera obavlja se kamionski, a uređaj se u prijevozu rastavlja
na dva dijela.


Prije svega potrebno je sačiniti operativni plan radova
po prioritetima i lokacijama. Da bi se izradio pouz-


Moram naglasiti, da je osedravanje Donjih jezera
pod znakom pitanja sve dok se ne osiguraju svi uvjeti za
normalan tok tog biodinamičkog procesa. Zatrpavanje,
zamočvarenje ili drugim riječima starenje jezerskog
sustava započinje na izvorišnom dijelu, gdje su ujedno i
najstarije sedrene naslage. Pri završetku Donjih jezera i
na rijeci Korani nalaze se najmlađe sedrene tvorevine.
Prema tomu, to je područje nizvodnog širenja travertin-
skog akvatorija, pa je ponajprije potrebno na tome dijelu
osigurati prirodne, normalne uvjete osedravanja.


dani plan, prethodno na terenu treba izvršiti mjerenja i
procjene količina nanosa po lokacijama. Danas je to
moguće pouzdano utvrditi pomoću ronilačkih klubova,
koji će to učiniti uz određeni honorar u okviru svojih terenskih
vježbi. Istovremeno, potrebno je utvrditi po
objektima i sastav materijala po krupnoći i porijeklu,
kako bi se mogli predvidjeti odgovarajući usisni uređaji.
Upozoren sam na probleme u svezi s odvozom izvađenog
materijala. To se u pravilu rješava odlaganjem
nanosa u privremene montažne deponije-kontejnere, ili
u slučaju odvoza manjih količina izravnim utovarom u
kamione. Izvađeni mulj dragocjeno je gnojivo, pa se uz
određene dodatke može upotrijebiti u poljoprivrednoj
proizvodnji, ponajprije u proizvodnji krumpira na ličkim
oranicama i velikim poljima. U tom slučaju čitav
posao može po cijeni biti povoljniji.


Pri izradi operativnog plana znanstvenici i stručnjaci
uključeni u ovaj posao moraju odrediti do kojih dubina
će se mulj vaditi. Pretpostavljam da će se prvo ukloniti
vidljivi dio nanosa na zamočvarenim lokalitetima, ali nije
isključeno da će se pokazati potreba zahvata u dubljim
slojevima jezera, jer je nedvojbeno da su dna jezera većinom
pokrivena debljim slojem finog muljevitog plodnog
nanosa, na kojemu raste nekoliko biljnih vrsta, od
kojih u gustim i visokim sklopovima raste krocanj, visok
nekoliko metara, vodeni stolisnik i drugo bilje.


Uklanjanje ovog mulja s većih dubina doći će u
obzir, jer je taj mulj pokretan i stalno putuje nizvodno
prema barijerama.


Zamuljeno dno s gustom i visokom "šumom" Myri-
ophylluma moglo se vidjeti prošle godine u jednom insertu
dokumentarnog filma, koji je snimljen podvodnom
kamerom na jezerima. Ne znam ime autora, no
pretpostavljam daje snimano na jezeru Kozjak.


Zamočvarenje Plitvica svakako je zabrinjavajuća
pojava koja će zahtijevati hitnu intervenciju nadležnih,
u koju bi bilo dobro uključiti i odgovarajuće međunarodne
institucije zbog financijske podrške. No, valja
naglasiti da i nije sve tako crno, jer se istovremeno na


PREPORUKE


199