DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 76     <-- 76 -->        PDF

M. Božić: KOLIKA JE STVARNA ZALIHA JELE U NAŠIM SUMAMA´.´


Šumarski list br. 3 4. CXXIV (2000). 1X5-195


55 cm promjera (debljinski stupnjevi 42,5; 47,5 i 52,5
cm). Iz slike 6. vidimo da se visinske krivulje sastojine
te Špirančevog 158. tarifnog niza u naznačenom intervalu
dijelom preklapaju.


Drvna je zaliha u tablicama 3-6 obračunata prema
lokalnim tarifama, Špirančevim tarifama iz prošle
osnove gospodarenja, Špirančevim tarifama na temelju
izmjere iz 1997. godine, Šurić-Pranjić tarifama koje se
najbolje uklapaju u lokalne tarife te Surić-Pranjić tarifama
za bonitetni razred kojemu sastojine pripadaju.


Vidljiva su apsolutna i postotna odstupanja tarifa u
odnosu na lokalne tarife te zaliha obračunatim njima,
kako ukupno tako i po debljinskim stupnjevima.


Drvne zalihe obračunate prema Surić-Pranjić tarifama
za stvarni bonitetni razred su kako ukupno, tako i cijelim
rasponom promjera niže od zaliha obračunatih po
lokalnim tarifama (uz postotna odstupanja najvećim dijelom
raspona ispod 5%).


Zalihe obračunate primjenom pola bonitetnog razreda
viših tarifa (osim kod sastojine 39c kod koje visinska
krivulja dominantnog dijela sastojine ide donjom
granicom II. boniteta) bliže su zalihama obračunatim
prema lokalnim tarifama od zaliha obračunatih Šurić-
Pranjić tarifama za stvarne bonitetne razrede, a nešto su
više od zaliha obračunatih po lokalnim tarifama. Odstupanja
prema lokalnim tarifama su gotovo cijelim rasponom
ispod 3%, osim u odjelu, odsjeku 39c (5%).


Odstupanja zaliha obračunatih po Špirančevim tarifama,
u odnosu na zalihe obračunate po lokalnim tarifama
postaju izrazitija od okvirno debljinskog stupnja
52,5 cm, te porastom promjera stabla postaju sve izrazitija
kako u relativnom tako i u postotnom iznosu, te za
debljinski stupanj 97,5 cm iznose i preko 30%.


U odsjeku 2b (tablica 3.) najmanje, u ukupnom iznosu,
od drvne zalihe obračunate prema lokalnoj tarifi
odstupa zaliha obračunata prema Šurić-Pranjić tarifi za
II. bonitetni razred (1,77%), nešto veće odstupanje je


Na temelju rezultata istraživanja i rasprave donosim
sljedeće zaključke:


1. Prilikom uređivanja jelovih šuma pri obračunu drvne
zalihe od 1945. godine do danas upotrebljavane
su: Šurićeve, Šurić-Pranjić tarife, Špirančeve tarife,
te lokalne tarife konstruirane na temelju izmjerene
visinske krivulje te dvoulaznih tablica.


2. Lokalne tarife istraživanih sastojina se, uz pomak od
pola bonitetnog razreda, dobro uklapaju u Šurić-
Pranjić tarifne nizove.


3. Uklapanje Špirančevih tarifa u lokalne tarife je do
debljinskog stupnja 52,5 cm dobro, da bi Špirančeve


dobiveno prema Špirančevom 158. tarifnom nizu
(3,50%), a najveće prema Šurić-Pranjić tarifi za II/III.
(stvarni) bonitetni razred (-4,15%).


U odsjeku 13a (tablica 4.) najmanje, u ukupnom
iznosu, od zalihe obračunate prema lokalnoj tarifi
odstupa zaliha obračunata prema Špirančevom 157. (iz
prošle Osnove gospodarenja) tarifnom nizu (-1,20%),
nešto veće odstupanje je dobiveno prema Šurić-Pranjić
tarifi za II. bonitetni razred (2,16%), još veće prema
Šurić-Pranjić tarifi za II/III. (stvarni) bonitetni razred
(-3,77%), a najveće (3,81%) prema Špirančevom 158.
tarifnom nizu (određenom na temelju izmjere iz 1997.
godine).


Drvna zaliha izračunata prema Šurić-Pranjić tarifi
za II. bonitetni razred koji je ujedno i stvarni bonitet
sastojine, odstupa u ukupnom iznosu u odnosu na
drvnu zalihu obračunatu prema lokalnoj tarifi u odsjeku
39c (tablica 5.) za -2,21%, a prema Šurić-Pranjić tarifi
za I/II. bonitetni razred za 4,75%. Drvna zaliha obračunata
prema Špirančevom 159. tarifnom nizu (izmjera
1997. godine) veća je za 12,71%, a prema Špirančevom
160. tarifnom nizu (iz prošle Osnove gospodarenja) za
17,55% u odnosu na zalihu obračunatu prema lokalnoj
tarifi.


U odsjeku 61b (tablica 6.) najmanje, u ukupnom iznosu,
od zalihe obračunate prema lokalnoj tarifi odstupa
zaliha obračunata prema Šurić-Pranjić tarifi za I/II.
bonitetni razred (2,89%), nešto veće odstupanje dobiveno
je prema Šurić-Pranjić tarifi za II. (stvarni) bonitetni
razred (-3,88%), a najveće prema Špirančevom
159. tarifnom nizu (9,57%).


Velik broj debelih stabala u odsjecima 39c i 61b,
razlog je ovako velikog odstupanja zalihe obračunate
prema Špirančevim tarifama, u odnosu na zalihu obračunatu
prema lokalnim tarifama. Tu do izražaja dolazi
onaj "strmi" dio Špirančevih tarifa koji najviše odstupa
u odnosu na lokalnu tarifu.


Conclusions


tarife nakon toga postale izraženo strmije od lokalnih.
Povećanjem prsnog promjera ta je razlika
sve izraženija kako u apsolutnom tako i u postotnom
iznosu.


4. Ukupno odstupanje zalihe obračunate po Šurić-Pranjić
tarifama u odnosu na zalihu obračunatu prema
lokalnim tarifama ovisi o uklopljenosti stvarne visinske
krivulje u visinsku krivulju Šurić-Pranjić bonitetnog
razreda, te razlikama u dvoulaznim tablicama
na temelju kojih je lokalna tarifa načinjena.


5. Ukupno odstupanje zalihe obračunate po Špirančevim
tarifama u odnosu na zalihu obračunatu po lokal-


ZAKLJUCCI


194