DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 75     <-- 75 -->        PDF

M. Božić: KOLIKA JE STVARNA ZALIHA JEI.K U NAŠIM SUMAMA?


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 185-195


>


Prsni promjer - Diameter b.h ., cm


Slika 5. Usporedba Šurić-Pranjić tarife za I I/I 11 bonitet s tarifom načinjenom prema


Spirančevim dvoulaznim tablicama uz istu visinsku krivulju


Figure 5. Comparison of the Šurić-Pranjić tariff for the II/III site class with the tariff


made on the basis of Spiranec´s two-parametre tables for the same height curve


Prsni promjer - Diameter b.h., cm


Slika 6. Visinske krivulje obične jele
Figure 6. Height curves of European fir


Iz same slike vidljivo je odstupanje te strmost vi- Prema Pravilniku za uređivanje šuma iz 1985.


sinske krivulje Špirančevog 158. niza u odnosu na članku 14., bonitet sastojine (tarifni niz) određivao se u


Šurić-Pranjić, te sastojinsku visinsku krivulju nazna- raznodobnim sastojinama na temelju izmjerenih visina


čenog odsjeka, koje je izrazitije s povećanjem prsnoga 10-20 stabala u pojedinim debljinskim stupnjevima i to


promjera. za jelu, smreku i ostalu crnogoricuna stablima od 40 do


193