DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 70     <-- 70 -->        PDF

M. Božić: KOLIKA SE STVARNA ZALIHA JELL U NAŠIM SUMAMA?


Šumarski list br. 3-4. CXXIV (2000), 1X5-195


Tablica 2. Odabir Špirančcvog tarifnog niza na temelju izmjere iz 1997. godine
Table 2. The selection of Spiranec´s tariff series on the basis of measurement in 1997


Tarifni niz


Granice visina
(deblj. stupnja 47,5 cm)


Srednja visina sastojine, te pripadnost nizu
Mean stand heights and the appurtenance to a series


Tariff
series


Height limits
(diameter degree 47.5 cm)


Odsjek -
Subcomp. 2b


Odsjek -
Subcomp. 13a


Odsjek -
Subcomp. 39c


Odsjek -
Subcomp. 61b


157.


26,5 - 27,6 m


158.


27,6-28,7 m


27,85 m


27,74 m


159.


28,7-29,9 m


28,96 m


29,09 m


160.


29,9-3 1,0 mNa slikama 2-4 prikazani su međusobni položaji do sada korištenih tarifa.


Prsni promjer - Diameter b.h., cm


Slika 2. Položaj lokalnih tarifa u odnosu na Surić-Pranjić tarife (jela)
Figure 2. Local tariffs in relation to Surić-Pranjić tariffs (fir)


Prsni promjer -Diameter h.lt.. cm


Slika 3. Položaj lokalnih tarifa u odnosu na Špirančeve tarife (jela)
Figure 3. Local tariffs in relation to Spiranec´s tariffs (fir)


188