DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 65     <-- 65 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUME PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski liši br. 3 4, CXXIV(20()0), 171-1X4


ostaju izvan uporabe, bilo radi strmina, neplodnosti ili
pak radi visina. Zbog teškog reljefa, tla koje se sastoji
od nekonzistentnih bazaltnih podloga, otok je još k tome
izložen ekstremima klime te klasičnog nekontroliranog
obešumljenja, koje je ovdje dostigao svoj parok-
sizam. Bujice koje ovdje poprimaju čudesan oblik: klizanje
terena, prekinuće putova, razaranje mostova, zasute
luke, bujicom odnesena sela ili zatrpana nanosima,
banalna su posljedica periodičkih ciklona.


Površine kojima gospodari Nacionalna šumarska
služba (l´Office National des Forets), prema stanju 31.
12. 1998. na otoku Réunion sastavljene su od površina
kako je to prikazano u tablici 3.


Gospodarske šume obuhvaćaju međutim samo oko
8.200 ha, s ciljem da se postigne površina u kraćem


Tablica 3. Površine kojima gospodari ONF na Rćunionu, 31. 12. 98.
Table 3. Areas managed by the ONF in Réunion as per 31.12. 98


Šumoposjed - Type of ownership


Površina ha - Area ha


Državne - State owned


2 806


Okružno-državne - Department-State owned


89 742


Regionalne - Regional


790


Okružne - Departments


5 573


Općinske - Communal


323


Javne ustanove (zaštita obalnog pojasa)
Public establishments Sea shore area protection


482


Ukupno - Total


99 716roku od oko 10.000 ha. Takva šuma raščlanjuje se u četiri
grupe:


visinski tamarind,


kriptomerija,


obojano drvo,


egzotične vrste velike vrijednosti.


Obavljaju se studije o uređivanju i dovođenju šuma
na razinu gospodarskih, na površini 30.000 ha. Također
je završen plan pošumljivanja 2.330 ha u planinskom
masivu kriptomerijom. Istovremeno se provodi intenzivna
aktivnost studije pejzažnog i florističkog stanja
otoka.


Godišnje sječe bile su 1997. oko 6.000 m\ i to oko
80% kriptomerija, a 20% tamarin, koji su prerađeni dijelom
na licu mjesta ručnim prijenosnim postrojenjem
(tzv. "gruminettes"), a dijelom na dvije pilane (u dobroj
mjeri zastarjele), jedne u La Providence, druge u Cilao-
su, a koje pripadaju proizvodnoj jedinici ONF "Sciages
Bourbon". 1996. godine proizvedeno je 1.652 m! piljene
grade ( 1.557 m3 kriptomerije i 95 m3 tamarina). Go-


(Myrtaceae -jestiv plod goyava), corbeille d´or (ili
C. d´argent) (rod Alyssum), vigne marron i longosa.


Konačno ovamo dolaze umjetna novopošumljenja.
Velikim dijelom, najnovijeg porijekla, ona su karakterizirana
velikim brojem posađenih vrsta i disperzijom
parcela. Osim javnih posjeda l´Etang-Salé i
visoravni Cafres, površine pojedinih vlasnika rijetko
prelaze desetak ha. Prije 1950. opće prihvaćena
praksa bila je pošumljivanje monokulturama fi-
laosa (u tropskom klimatu) ili akacije (visinski klimat).
Današnje tendencije su više nijansirane, rabi
se velik broj vrsta i mješavine su česte. Sade se eu-
kalipti, kriptomerije, oleandri i bois noir des bas.


U ukupnosti šume Réuniona, u vlasništvu države su
3, a samo 1 je u privatnim rukama. Važne površine su i


SI. 10. Fig. 10. 30-god. plantaža tamarina, šuma "Haut-sous-lc-
vent", Réunion * Plantation of tamarins, "llaiit-


sous-le-vent", Réunion
Rapport Annuel 1992, ONF, str. 35 Foto: Ph. Schneider


183