DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 62     <-- 62 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SLIMK PRKK.OMORSK.il I DliPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, (XXIV (2000), 171-184


Sječa "miješanog" tipa (kao suprotnost tipu "čiste
selekcije" kao i "sistematičnom " tipu) sastoji se u
utvrđivanju stabala budućnosti promjera većeg od
12,5 cm, zatim u sistematičnom umrtvljivanju uo-
krug 10 m stabla promjera manjeg od naprijed spomenutog.
Ovaj tip čišćenja dovodi do umrtvljenja
npr. na parceli broj 5 u šumi Risqutout 32 stabla (za
36 stabala određenih za budućnost) za 4 m2 horizontalne
površine, odnosno oko 18% ukupne površine.
Godine 1997. ispitana je treća metoda izvedena iz


miješanoga tipa, ali mnogo jača, gdje je predviđena sječa
veličine oko 25%. Ustanovljena je probna ploha praćenja
rasta na dijelu površine sječe miješanog tipa u šumi
Risquetout. Sljedila je ista takva na posječenom dijelu
šume Organabo, a treća u 1997-78. Iz mjerenja je
vidljivo da učinak prorjeda na preostalu sastojinu nije
ustanovljiv, osim nakon više godina. Kako god bilo, do
1976. već je izvršena sječa na 2.446 ha u dvije pilot-šu-
me (Risquetout i Organabo). Godine 1997. ostvarena je
prva prorjeda u uređenoj šumi.


Uvjeti potrajnog gospodarenja.


Trajnost gospodarenja se ne određuje, ona se zaključuje
na dugi rok. Važno je osigurati na samom početku
da su svi uvjeti zadovoljeni, kako bi se izbjegla neugodna
iznenađenja do kojih može doći. Potrebno je stoga
za Gijanu (fran.) dobro procijeniti tehničku izvodljivost,
ali isto tako politiku i financiranje tih operacija.


Izazov zu racionalnu tehniku. S tehničkog stajališta
valja rekapitulirati hipoteze koje su poslužile kao osnova
projekta, utvrditi one koje još nisu verificirane te
ocijeniti da li su one dovoljni poticaju budućnosti. Treba
između ostalog, shvatiti da tehnički poticaj u potpunosti
počiva na pet pretpostavki:


Dobivanje za eksploataciju komercijalnih vrsta na
dug rok.


Nije li to slučaj, doći će do progresivnog osiromašenja,
koje može dovesti do ekstrema da potpuno nestanu
željene vrste unutar 100 do 200 godina. Ustvari ako
ovoga trenutka nema sigurnosti da će se ovakva rege-
neracija i ostvariti, mora se ostaviti dovoljan broj zrelih
sjemenjaka poželjnih vrsta koji moraju ostati na sječini
poslije sječe i umrtvljenja nepoželjnih vrsta (na neki
način intenzivnije čišćenje), pa je vjerojatnost da bi došlo
do prirodne regeneracije u tom slučaju veća. Uostalom,
silvikultura ima kao učinak povećanje relativne
proporcije stabala komercijalnih vrsta na parceli, koje


bi trebale u budućnosti dati prednost pred drugima u


trenutku regeneracije.


Ubrzan rast buduće sastojinc poslije sječe treba biti
dostatan i održan kroz duže vrijeme, kako bi se u
značajnoj mjeri skratila ophodnja.


Nijedan dokaz danas ne osigurava verifikaciju ove
hipoteze, ali su prvi rezultati s kojima se raspolaže
ohrabrujući. Pokaže li se čak u budućnosti daje ovdje
bilo previše optimizma, potrajnost, ustvari, ne bi bila
dovedena u pitanje. Rizik se sastoji jedino u tome što bi
se usvojila ophodnja od 60 godina (umjesto 40 godina
potvrdi li se hipoteza), uslijed čega bi bilo potrebno
eksploatirati veću površinu primarne šume zbog iste
proizvodnje.


Ubrzanje prirasta komercijalnih vrsta i njihova konačna
eksploatacija u dobi ranije zrelosti ne smanjuje
osjetno kakvoću drveta.


Može se pomisliti daje bilo moguće dobiti odgovor
i prije od 40 godina o vjerojatnosti ove hipoteze: dobro
usmjerena istraživanja trebaju ustvari omogućiti da se u
šumi pronađu stabla komercijalnih vrsta, koja bi imala
isto tako brzi rast, i ne starija, na kojima bi bilo moguće
ispitati i verificirati tehnološke značajke drveća u pitanju.
Rezultati bi trebali biti približni onima koje bi se
dobilo poslije primjene silvikulturnih mjera opisanih
naprijed.


Biodiversifikacija treba biti održana.


Ništa nam ovog trenutka ne dopušta da donesemo
hipotezu argumente za ili protiv za ovu hipotezu. Definicija
biodiversifikacije ostaje i dalje fluidnom, čak
kontroverznom, nije čak niti moguće da se uspostavi
nekakav popis kriterija za verifikaciju pri kontroli
eventualne izvedbe. Nije li možda prerano ustrajati na
verifikaciji ovakve potvrde?


Glede gospodarenja šumama u njihovoj ukupnosti,
aktualna administrativna situacija nije u potpunosti povoljna,
budući da gijanske šume nisu u potpunosti zaštićene,
kao stoje to slučaj s metropolitanskim šumama
na koje se primjenjuje Zakon o šumama. Svi dosadašnji
pokušaji i poboljšanja još nisu u potpunosti došli do
točke, kada bi se moglo reći da za provedbu gospodarenja
gijanskim državnim šumama treba biti postignut
administrativno-politički konzensus, kako bi se usvojene
metode gospodarenja i uređivanja čim dosljednije
mogle provesti u svakodnevnoj praksi.


2. LA REUNION9


Otok Réunion smješten je na 21" južne širine i 55° nom od Madagaskara te s otocima Maurice i Rodrigue
15´ istočne dužine (u Saint-Paule), oko 700 km udalje- tvori arhipelag Mascareignes u Indijskom oceanu.


´ La Réunion - Richesse de la France, Revue de Tourisme, de l´Économie et des Arts; Édité par C.A.E.L. Jacques Dclmas & Cie, 1956,
Paris et Bordeaux


180