DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 61     <-- 61 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUME PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3-4. (´XXIV (2000), 171-184


Prvi program, prva ostvarenja - First programme, first realisations


Gospodari se sa gotovo 400.000 ha šuma. Prva prepreka
odabranom načinu gospodarenja povezana je s
načinom prodaje drveta. Do 1992. pretežiti način uporabe
bio je temeljen na dozvoli iskorištavanja, vrsta
koncesije koja seje odnosila na više tisuća ili desetaka
tisuća ha šuma.


Unatoč odredbama koncesijskih aranžmana, koje
predviđaju "racionalnu" eksploataciju, sa sve boljom
otvorenošću šuma i vodeći računa o regularnom i ispravnom
postupku s posječenim drvetom, eksploatacije
su se u praksi obavljale općenito slijedeći otvaranja šuma
koja je poduzimala ONF, pokatkad i duž sekundarnih
putova koje je načinio koncesionar. Rijetko se dešavalo
daje pokoja dozvola (permis, permit, Erlaubnis,
Lizenz) u potpunosti iskorištena. Nedostatak je u regularnosti
i u odredbama obveza koncesionara, naime
ne zna se točno što i kako valja učiniti, odnosno što nije
dozvoljeno a stoje. To je pridonijelo daje i nadzor nad
ispunjenjem koncesijskog ugovora nepotpun. U takvim
uvjetima nije bilo moguće određivati koje i kakve šum-
sko-uzgojne mjere valja primjenjivati i kako.


Postojeće odredbe u ugovorima o koncesijama predviđaju
na sreću sustav sporazumne prodaje po jedinici
proizvoda, usklađenoj s politikom gospodarenja šumskih
masiva. Godine 1992. dolazi do prekretnice uvođenjem
novog načina prodaje kojega su predložili i prihvatili
korisnici šuma-pilanara. Istovremeno su redigirane
prve gospodarske osnove, vrlo pojednostavljene,
koje kao šumu definiraju* utvrđene površine, podijeljene
u odjele i u kojima se planski provodi otvaranje prometnicama.
Valja razlikovati dva tipa ovakvih podijeljenih
šumsko-gospodarskih površina:


vrsta koja je proizvodna, koja se sastoji od grupe
primarnih šuma i grupe nepotpuno eksploatiranih
šuma otprije;


vrsta zaštićenih šuma, hotimično ostavljenih neotvorenim
šumskim prometnicama i bez eksploatacije,
namijenjenih stvaranju netaknutih prirodnih šuma,
koje pokrivaju 10-20% ukupnih šumskih površina
obuhvaćenih ovakvim planom gospodarenja i
razasutim na najveći mogući broj različitih biotopa,
koji pak predstavljaju konkretnu šumsku zonu.


Projekt je predvidio do kraja 1998. godine stvaranje
54 ovakve šumsko-gospodarske cjeline, površine
575.000 ha, koja bi trebala osigurati opskrbu pilana
trupcima, ritmom stvarne potrošnje, i to za vrijeme od
oko tridesetak godina. Valja imati na umu da današnje


sječe obuhvaćaju oko 65.000 mVgodišnje, uz prosječnu
sječu trupaca 5-6 m3 po hektaru. 1997. godine godišnja
sječa obavljena je na 393.000 ha, obuhvaćajući 35 naprijed
definiranih šumsko-gospodarskih jedinica.


" Ustvari to su identificirani dijelovi velikih šumskih kompleksa,
koji dobijaju svoje ime i granice, obuhvaćajući svaka po 10.000 ha,
podijeljenih na parcele od oko 200 do 300 ha u kojima se provodi
koherentno otvaranje šumskim prometnicama a koje realizira ONF.


SI. 7. Fig. 7. Odvijanje eksploatacije šuma u IV. (Sijani The development
of actual exploitation of forests in French Guiana
Arborescens, N° 38/1992, str. 19


U godini 1997. ostala je samo jedna koncesija manja
od 10.000 ha, koja je istekla krajem 1998. Većina
posječenog drveta sada dolazi iz ovako gospodarenih
šuma i prodaje se po jedinici proizvoda, za ukupne parcele
za 5% od ukupne drvne zalihe. Drvo za sječu se ne
doznačuje, propisuje se samo minimalan promjer koji
se smije sječi. Iskorišteno, tj. posječeno i u šumske Sortimente
izrađeno drvo se obrojčuje, potom se kubicira.
Od 1996. za svaku "šumu" se vodi evidencija za svaku
godinu.


Usredotočenje na silvikulturu na dugi rok. Politika
gospodarenja promijenjena je stvaranjem dvije šumske
pilot šume 1989. godine, Risquetout i Organabo u kojima
su oprobane različite silvikulturne metode poslije
sječa. Te su šume prema mogućnostima uredno eksploatirane
(izdanom šumskom dozvolom) za manje od deset
godina. Svake godine je jedna parcela posječena u
svakoj od tih šuma. Cilj je utvrditi djelotvornost upo-
rabljenih metoda (u smislu prirasta poželjnih vrsta sas-
tojine koja je preostala) i njihovi troškovi.


Do danas su testirane dvije metode:


Sječa tipa "čista selekcija", koja se sastoji u utvrđivanju
stabala budućnosti promjera preko 12,5 cm u
njihovu oslobađanju od lij ana, te u prstenovanju
(umrtvljivanju) drveća vrsta koje se smatraju nepoželjnima
ili konkurentnima. Ovakav način prorjede
dovodi do većeg broja umrtvljenih stabala po ha (5
do 10 stabala po ha), sa po 1,4 nv horizontalne površine
vjerojatno preslabim da bi se ostvario željeni
učinak na rast preostale sastojine.


179