DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 60     <-- 60 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUMI-: PREKOMORSKIH DhPARTMANA


Šumarski list br. 3 4, CXXIV (2000), 171-1X4


istih zaključaka u većini tropskih šuma u svijetu, posebice
u šumama Južne Amerike. Ovaj posljednji zaključak
sasvim je sigurno naglašeniji u Francuskoj Gijani
od onih u susjednim zemljama (na Gijanskom platou i
u Amazoniji). Ustvari, troškovi regeneracije ondje su
znatno veći, prije svega troškovi uklanjanja primarne
šume i borbe protiv nepoželjnih izbojaka koji su
značajni, što investicije u osnutak takvih sastojina čini
potpuno prohibitivnim.


Prorjede5 su provedive i imaju utjecaj na rast
preostale sastojin e.


Praktičnost prorjeda provodi se progresivno. Najbolji
način da se to ostvari nije u tome da se posijeku
stabla koja će se uklanjati, čime se izlaže riziku da se
stvore brojne štete i oštećenja (stablo padajući stvara
brojna oštećenja), već da ih se ubija u stojećem stanju
jedno- ili dvostrukim prstenovanjem pri dnu stabla, a
potom se pusti da to drvo tako propadne.


SI. 6. Fig. 6. Pogled iz zraka na planinu
Grand-Matoury u Gijani Aerial
view from the mountain
Grand-Matoury in Guiana
Rapport Annuel 1995, ONF,
str. 42


(Foto: ONF)


Pozitivan učinak prorjeda potvrdili su nizozemski
šumarnici u Surinamu´´ od 1978, te Mare Gazel u Gijani
1983. godine. Točnija kvantifikacija učinaka različitih
vrsta proreda na rast sastojine bila je moguća ustanovljenjem
današnjeg pokusnog objekta CIRAD-šume
(prema uputama Paracou-a). Konačno u dva šumarska
pilot objekta ONF-a , Risquetout i Organabo, ispitane
su metode na cjelovitim parcelama, za različite načine
proreda od 1990. godine. Prorede su već provedene na
preko 2.500 ha različitim metodama. Načinjene su probne
plohe za mjerenje rasta sastojina, jedna 1995, druga
1996, a slijedile su daljnje 1997. i 1998. godine.


Potrebno je ustvari mjeriti učinke različitih ispitivanih
metoda, kao i onih koje još nisu ispitivane. Jedini
podaci koji danas postoje su oni iz Surinama (koji su
međutim malo primjenjivi na prilike u Francuskoj Gijani),
i onih iz Paracou, koji odgovaraju jakim i vrlo jakim
sječama (33 do 60 mVha), iza čega slijedi proreda
kojom se uklanja 50 do 80 m´ po ha vrsta koje su nepoželjne
prstenovanjem. Na taj je način utvrđen prosječan
prirast poslije toga posječenih najpoželjnijih komercijalnih
vrsta (angélique i gonfolo) od 5 mm u prsnoj visini,
za kategorije >40 cm promjera. Ako bi se takav rezultat
mogao potvrditi, te ako se dopusti sječa tih vrsta
do 50 cm promjera, uz uklanjanje nepoželjnih stabala u
budućnosti, dobio bi se komercijalni volumen u debljin-
skim razredima od 40 cm do 60 cm u oko 40 godina.7


Pojednostavnjeno, četiri su moguća načina gospodarenja:


tvorba i gospodarenje umjetnim šumama;


gospodarenje prirodnom regeneracijom uz pomoć
pruga;


komercijalna uporaba šuma bez popratnih šumsko-
uzgojnih mjera;


komercijalna uporaba šuma s popratnim šumsko-
uzgojnim mjerama.


Prve od dvije mjere treba odbaciti zbog neizvedi-
vosti, a treću stoga što nije potrajna (potiče progresivno
osiromašenje komercijalnih vrsta šume ). Ne preostaje
dakle nego četvrta metoda, komercijalna uporaba
prirodne šume s popratnim šumsko-uzgojnim zahvatima.
To je način odabran za šume Francuske Gijane od
početka 1980. godine. Da bi se, međutim, krenulo u
primjenu, potrebno je više godina da se uklone mnogobrojne
prepreke.


5 Odnosi s.e na tip proreda kojima je cilj stvaranje boljih svjetlosnih prilika u sastojku (engl. Opening the canopy, thinning).


6 Od 1975. god. nezavisna republika, poznata po bivšem imenu Nizozemska Gijana (gl. grad Paramaribo), također pokrivena velikim dijelom
tropskim kišnim šumama, spada među najveće proizvođače bauxita. Miješano stanovništvo afro-azijatsko-krcolsko, oko 370.000. Od
Franc. Gijane dijeli ju rijeka Maroni.


´ Douhćret, Jean, 1997, Guyane fran aise, Le pari d´une gestion durable, Arborescences, No 68/mai/juinl997.


178