DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 59     <-- 59 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: ŠUM F. PREKOMORSKIH DEPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. CXXIV (2001)), 171-184


Proučavanje funkcioniranja šumskih ekosustava


Popis i pročavanje flore s aspekta etnologije i fitoke-
mizma


Poznavanje entomo-faune u vezi sa šumskim vrstama


Proučavanje dinamike tala, erozija padina.


Nacionalna škola seoskog graditeljstva, voda i
šuma (Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des
Forets), koja se bavi sljedećim proučavanjima:


Botanika i ekologija


Primijenjena teledetekcija


Sveučilišta (Paris i Montpellier) bave se sljedećim
predmetima:


Botanika i ekologija


Arhitektura stabla


Proučavanje lijana i epifita


Do danas, bez obzira na to što se o potraj nom
gospodarenju tropskim šumama posvećuje velika pozornost
u brojnim deklaracijama i člancima, ono nije
uopće postalo predmetom eksperimentiranja i
istraživanja. Odluka da se u Francuskoj Gijani gospodari
na potrajnoj osnovi, u svrhu proizvodnje drveta,
šume obalnog pojasa ovog prekomorskog departmana
vjerojatno je jedinstven u svijetu u tropima.


Znanstvena dostignuća i tehnike omogućuju uklanjanje
neodgovarajućeg načina gospodarenja. ON F


gospodari šumama Francuske Gijane, koje obuhvaća
oko 90% tog ogromnog departmana (velikog gotovo
kao trostruka površina Belgije, ili skoro 50% veće od
Hrvatske - točnije: 1,48 puta).4 Obešumljenje poljoprivrednim
kulturama, glavni neprijatelj većine tropskih
šuma, nije ovdje glavnom brigom (50.000 ha na
8,340.000 ha ukupne površine, koja prilično sporo napreduje).
Nasuprot tomu, uporaba šuma ide godišnje na
10-15.000 ha. Sječa kakva se odvija, nasuprot metropolitanskoj
praksi, nije uzgojnom mjerom, već jednostavna
sječa s ciljem da se opskrbe lokalne pilane trupcima.


Odraz prakse na potrajnost gospodarenja trebao bi
dati prioritet unaprijed, kako bi se za vrijeme i poslije
sječa održala komercijalna vrijednost sastojina i njihova
biodiversifikacija.


Prirodno pomlađenje malo je poznato i loše primjenjivano,
umjetno pomlađivanje nije praktično i
nije rentabilno. Glavni razlozi za to su:


4 Guyane française - Francuska Gijana - ima ukupno površinu
83.400 km2, a Republika Hrvatska 56.542 km2


Nacionalni centar za znanstvena istraživanja


(Centre National de Recherches Scientifiques) bavi se
sljedećim pitanjima:


Adaptivni mehanizmi biljaka


Sučeljavanje biljaka-kičmenjaka


Ekoetologija kičmenjaka


Proces rasta stabla


Pasteurov institut, koji se bavi sljedećim pitanjima:


Tradicionalna farkakopeja


Antiparazitarna farmakopeja


Nacionalni muzej povijesti prirode (Muséum
National d´Histoire Naturelle) koji se bavi sljedećim
pitanjima:


Životinjska biologija


Dinamika pučanstva


nepoznato je na koji način se izaziva prirodno pomlađenje
date vrste;


pošto je utvrđena sadašnja prirodna regeneracija,
nije poznato kako voditi sastojine da ih se sačuva;


nepoznato je kako saditi na progalama ostavljenim
sječom, ni u krugovima ni prugama načinjenim posebno
u tu svrhu;


obnova monokultura ili miješanih vrsta osjetljivom
je da u postane vrijeme sječe primarne šume najčešće
nerentabilna, a izvodljiva tehnika nije potvrđena.


Ne treba se ovdje dakako buniti, nabrojani rezultati
i problemi nisu ni u kojem slučaju gijanska specifičnost.
Otkada istraživači istražuju, svi su došli do


SI. 5. Fig. 5. Očuvanje maksimuma biodiversifikacijc je dugoročni
cilj potrajnog gospodarenja Maintainig biodivesity is
a long term objective of sustained yield management
(Foto: ONF, J. Douhéret)


Francuska Gijana: Izazov potrajnog gospodarenja sumama


French Guiana: Challenge for sustained yield management of forests


177