DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 58     <-- 58 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUMI: PRKKOMORSKIH DKPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. CXX1V (2000). 171-184


Slika 3. Fig. 3. Proizvodnja piljene građe u Guyane - Development of sawnwood production in Guyane


SI. 4. Fig. 4. U pilanama franc. Gijanc 1996. ispiljeno je gotovo
66.000 m3 trupaca Guiana´s sawmills have manufactured
in 1996 almost 66,000 m3 of logs


(Foto: ONF, Douhéret)


Šume francuske Gijane mogu postati dobrim pod-
sticajem stvaranju i brzom razvoju višestrukih aktivnosti
istraživanja i oblikovanja te zaštiti i potrajnom
gospodarenju ekosustava tropskih kišnih šuma. Njihovo
stvaranje, uz pomoć lokalnih snaga, uz mobilizaciju
političke volje i financijskih sredstava iz Europe, zadovoljili
bi urgentne potrebe čuvanja okoliša tropskih zemalja.´
Istraživački instituti i škola šumarstva tropskih
kišnih šuma u Kourou, važan je zalog uspjeha i brzih rezultata
u gospodarenju gospodarskih i zaštitnih šuma,
preradi drveta, uporabi drveta u gradnji i ekoturizma.


Šumarska istraživanja u Gijani. Između ostalog,
Nacionalna šumarska služba (ONF) radi od 1966. na


! Douhéret. Jean. 1997.. Guyane Fran aise, Le Pari d´une Gestion
Durable. Arborescens. N° 68, Mai/Juin 1997


eksperimentima započetim 1954. koji je započeo ured
za gospodarenje šumama Gijane glede tehnike i vrsta
za pošumljivanje (20 domaćih vrsta i 20 ispitanih egzotičnih
vrsta). Od 1978. radi se na studijama rekacije šume
poslije eksploatacije različitih intenziteta. Konačno
u 1989/90 ONF osniva dvije eksperimentalne jedinice
po 15.000 ha, kao model za istraživanje prakse individualne
selekcije stabala prije sječe.


Međunarodni centar za istraživanja u poljoprivredi
i razvoju, CIRAD (Centre International de
Recherche sur l´Agriculture et le Développement) ima
Središte za tropsku šumarski tehniku (Centre technique
forestier tropical) smješten u Kourou, sa sljedećim
programima:


Program uzgajanja šuma (izučavanje šumarskih
biljnih zajednica, proizvodnost, regeneracija, mo-
delizacija; izučavanje uzgajanja vrsta drveća za preradu),


Program tehnologije (izučavanje fizičkih i mehaničkih
svojstava drva za preradu; izučavanje ograničenja
glede uporabe; zaštita drveta; promicanje
uporabe drveta u gradnji i izradi namještaja),


Program zaštite tala (učinci iskorištavanja; učinci
krčenja i uporaba za poljodjelske kulture).


Nacionalni institut za istraživanja u poljodjelstvu
(Institut National de la Recherche Agronomique)
djelatan je u sljedećim znanstveno-praktičnim područjima:


Ekofiziologija stabla;


Program izučavanja obogaćenja obešumljenih zona;


Intenzifikacija poljodjelstva;


Zaštita i poboljšanje plodnosti tala.


Služba za znanstvena istraživanja i tehniku u razvoju
(Office de la Recherche Scientifique et Technique
pour le Développement) izučava sljedeća područja:


176