DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2000 str. 57     <-- 57 -->        PDF

R.Sabadi: Francuska: SUMI: PREKOMORSKIH DHPARTMANA


Šumarski list br. 3 4. (´XXIV (2000), 171-1X4


Međutim, ta se sječa odnosila na ograničen broj vrsta,
stoje u zoni sječa dovelo do osiromašenja šuma mekih
vrsta (Angélique, Gonfolo, Yamamadou, Manil,
Wacapou, Simarouba, Satiné rubané, Čarapa, Courba-
ril) traženih za piljenje i ljuštenje, a to dakako narušava
prirodnu strukturu šume.


Uslijed toga, od 1954. šumarske službe koje su slijedile
(Bureau pour l´Aménagement des forets de la Guyane,
Office National des Forets), prišle su eksperimentiranju
kako bi proučile regeneraciju eksploatiranih
vrsta, i da bi osigurale prirodnu regeneraciju ili umjetno
pomlađivanje, u nastojanju očuvanja i poboljšanja sas-
tojinskih struktura.


Godine 1991. eksploatacija se odvijala na oko
10.000 ha godišnje, pri tom se sjeklo 90.000 m3, stoje 3
do 15 mVha, već prema stanju šume, a to odgovara sječi
1 do 4 stabla po ha. Ova sječa obuhvaća oko tridesetak
vrsta, od kojih njih pet zauzimaju oko 80 % ukupnog
volumena.


Te su godine postojala 12 poduzeća za eksploataciju
šuma, koja su imala dozvolu nad 132.000 ha, uz trajanje
5 do 15 godina. Sva su postala nevažeća 1996. g.
Nositelji dozvole poslije toga roka mogli su postati samo
poduzeća koja prerađuju drvo. Istovremeno postoji
pravo općinskog korištenja šuma, koje se ponajprije
odnosi na pučanstvo kojemu je to glavni izvor prihoda.
Ta se prava protežu na površinu 502.317 ha, a koja su
prilično rigorozno ograničena da bi se osigurala prirodna
regeneracija i potrajnost.


Na nacionalnim i departmanskim putovima nositeljima
dozvola omogućeno je korištenje šumskih putova
koji se protežu do maksimalne dubine 40 km (400 km
ukupno) koje financira država, te lokalnim pistama koje
izvode sami nositelji dozvola.


Spomenute aktivnosti podliježu obvezi plaćanja
naknada:


Naknada prema površini (3 FFr/ha/g u 1991.);


Naknada za posječeno drvo (prema kategoriji posječenog
drva ) od 5-30 Ffr/nV u 1991. godini


Prerada drveta u Gijani isključivo je okrenuta na
proizvodnju drva za daljnju preradu (stolarstvo, građevna
stolarija, namještaj). Industrijska prerada i uporaba
drva kao energenta, nije do sada pokazala znakove
većeg interesa na lokalnoj razini.


Unatoč ograničenoj sječi, povećala se u 1990. g., kada
je proizvedeno 91.000 m3 trupaca i iz toga 42.000 m3
piljene građe, od koje je 18.000 m3 izvezeno. Stoga se
može zaključiti:


Utrostručenje proizvodnje piljene građe u razmaku
od 12 godina, 1978-1990. dovodi do tvorbe stvarne
pilanarske industrije;


U istom razdoblju dolazi do pada izvoza trupaca,
njihov udio u ukupnom izvezenom volumenu iznosio
je 90% u 1978., dok je 1990. izvezeno samo 1%
trupaca.


Ovoga trenutka ciljevi da se domaća pilanarska industrija
opskrbljuje trupcima su prioritetni:


Postoji quasi samodostatnost departmana glede potreba
za industrijskim drvetom;


Podstiče se izvoz piljene građe i drva za daljnju preradu
prema destinacijama Francuskih Antilles i metropoli.


Da bi se postigli ti ciljevi, potrebno je podsticati:


Stvaranje sektora finalne prerade drveta koji bi bio
dobro struktuiran;


Razvoj proizvodnje drvenih kuća;


Studij konstrukcije i optimalne valorizacije drva
uvođenjem u Gijanu novih materijala kao što su reciklirano
drvo, lijepljeno i lamelirano drvo;


Povišenje kakvoće izrađevina.


Slika 2. Fig. 2. Kretanje proizvodnje trupaca u Guyane-Development of logs in Guyane


175